zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Firma zasypává odpady povrchový lom

24.05.2006
Odpady
Geologie
Firma zasypává odpady povrchový lom

ŽACLÉŘ/PRAHA – Poté, co firma GEMEC UNION, a. s. odpady zasypala bývalý hlubinný důl na černé uhlí, zasypává jimi nyní také povrchový lom na černé uhlí Žacléř IIA "Na Jiřím". Na zavážení povrchových lomů odpady neproběhlo posouzení vlivů na životní (tzv. proces EIA) prostředí ani zjišťovací řízení, zda má takové posouzení proběhnout.

"To je chyba, protože zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.) přímo vyjmenovává 'zneškodňování odpadů ukládáním do přírodních nebo umělých horninových struktur a prostor' jako činnost, u které musí proběhnout zjišťovací řízení," řekl vedoucí Centra pro podporu občanů (1) sdružení Arnika Martin Skalský. "Budeme proto požadovat, aby to úřady napravily. Předpokládáme, že firma, která se nemá čeho obávat by neměla proti posouzení vlivů na životní prostředí nic namítat. U lomů navíc nehrozí žádná lhůta z prodlení," dodal.

Obyvatelé Žacléře a okolních obcí většinou neví, čím se lomy zavážejí. Se zavážením povrchového lomu "Na Jiřím" odpady nesouhlasí i občanské sdružení Za krásný Žacléř. Záměru vytýká mimo jiné i to, že se k zavážení vytěžených prostor přednostně nevyužívá především  vytěžená hlušina.

Na zavážení bývalých těžebních prostor odpady získala firma certifikát od Technického zkušebního ústavu stavebního (TZÚS). Různé odpady z průmyslu a z komunálních čistíren odpadních vod používá GEMEC UNION, a. s. podle vydaného certifikátu do tzv. základkových směsích."Určitě by v takových prostorách neměly končit například kaly z čističek takových provozů jako je Spolchemie v Ústí nad Labem. Ano právě z této chemičky převzala tato společnost čistírenské kaly. Ty mohly být jedním z důvodů kontaminace ryb v Lampertickém potoce hexachlorbenzenem (2). Chápeme tedy obavy místních obyvatel. Už proto by mělo být další zavážení dolů odpady posouzeno v procesu EIA (3) tak jako je to běžné na Ostravsku," vysvětlil souvislosti předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

"Chceme zástupce firmy vyzvat, aby sami požádali o zahájení procesu EIA," řekl Petrlík.

Poznámky a doplňující informace:

(1)   Více informací o činnosti Centra pro podporu občanů sdružení Arnika najdete na http://cepo.arnika.org.

(2)   Hexachlorbenzen (HCB) se vyráběl dříve jako pesticid anebo pro technické využití, či vznikal jako vedlejší nechtěný produkt. Dodnes vzniká jako meziprodukt ve Spolchemii v Ústí nad Labem při výrobě chlorovaných látek. Podobně jako dioxiny anebo PCBs vzniká také jako nezamýšlený vedlejší produkt například při spalování chlorovaných látek. Svými účinky na lidské zdraví je srovnatelný s PCBs a dioxiny - působí negativně na imunitní a hormonální systém člověka.

(3)   EIA (zkratka anglického Environmental Impact Assessment) ze zákona vyplývající proces posouzení vlivů na životní prostředí. Jeho nedílnou součástí je účast veřejnosti. Více informací o procesu najdete na http://eia.arnika.org.


TISKOVÁ ZPRÁVA CENTRA PRO PODPORU OBČANŮ SDRUŽENÍ ARNIKA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí