zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rojeni českých geologů

24.05.2006
Geologie
Rojeni českých geologů

Ivan Turnovec

V sobotu 20. května se do Turnova sjelo 134 geologů a dalších přírodomilců, nejen z Čech, ale i Francie a Německa. Důvodem setkání, které zorganizovala Česká geologickán společnost bylo první seznámení geologické veřejnosti se zdejším GEOPARKEM UNESCO, který získal nominaci na konci loňského roku.

Účastníky exkurze přivítali kromě organizátorů i ředitelka turnovského muzea, které ve stejném čase slaví 120 výročí od svého vzniku, PhDr. Jakouběová a zástupkyně odboru kultury Krajského úřadu Mgr. Damborská. O problémech kolem GEOPARKU promluvil jeden z těch, kteří se o nominaci významně zasloužili, muzejní geolog RNDr. Tomáš Řídkošil. Potěšitelné je, že zodpovědní pracovníci krajského úřadu si uvědomují význam nominace Geoparku pro prezentaci českých přírodních krás veřejnosti i odborníkům a vědí i to, že řešní trochu zkomplikovalo úřednické zasahování do odborných kompetencí. Je trochu škoda, že dosud není rozhodnuto o garančním pracovišti. Logicky jím má být turnovské muzeum.

V Turnově ale někteří představitelé radnice na logiku nehledí, vidí jen možnost využít dotací a grantových prostředků dle svých představ, které s geologii ani obecnou přírodovědnou náplní nemají nic společného. Ostatně to je patrně důvodem, proč se o akci, jejíž význam pro geologickou komunitu a nejen tu, je velký, nezmiňují městská média (jistá role může být i v tom, že mezi organizátory patři i má maličnost).

Význam vyhlášení GEOPARKU a zájem geologické veřejnosti je asi podobný tomu, jaký měl v Čechách organizovaný světový geologický kongres v roce 1968, který byl v srpnu násilně ukončen hned v počátku. Režimu to česká geologická veřejnost neodpustila. Pokud by se mělo podařit skupině úředníků rozhodovat bez základních odborných znalostí o propagaci, výzkumu a využití GEOPARKU, došlo by asi k podobnému jevu jako v případě jmenovaného geologického kongresu.
Účastníci se rozdělili do tří skupin z nichž každá projela lokality v jiném pořadí. Hlavní pozornost byla věnována vulkanitům (sopečným projevům) prvohorním i třetihorním. Navštívili jsme Kozákov se světoznámým Votrubcovým lomem. Zde byla prezentována i stará lomová dokumentace profesora Fediuka z roku 1971. Současný stav je špatný, doufejme, že časem dojde k rekultivaci této významné lokality. Kromě této rekultivace počítají místní geologové s tím, že navrhnou krajskému úřadu i další kroky, které by zdejším lokalitám prospěly. Dalšími zastaveními byl Frýdštejn, Vyskeř, Trosky a kromě muzea turnovského i muzeum v Lomnici a tamní dílna Dr. Hromádky. Česká geologická služba vydala při příležitosti exkurze účelovou třicetistránkovou publikaci. Průvodce nazvaný VULKANITY ŠIRŠÍHO OKOLÍ TURNOVA, je doplněn topografickou i geologickou mapou GEOPARKU a také základními údaji o něm i jeho geologickém vývoji. V závěru je i stať o šperkovém kamenářství v Čechách a jeho historii.
S návštěvou krásných a současně i geologicky zajímavých míst byli účastníci exkurze spokojeni. Ostatně setkávání má svůj význam i společenský. Vzpomněli jsme i na Dr. Karla Tučka znalce zdejších drahých kamenů (byla mu věnována i stať v průvodci, protože letos uplynulo sto let od jeho narození). Po letech se zde setkali mnozí bývalí spolupracovníci a spolužáci z universit. Kromě navázání nových odborných kontaktů což je vhodné hlavně pro mladší generaci, si podali ruce i senioři. Ctí mi bylo přivítat Dr Johana, který se po odchodu z republiky etabloval ve Francii objevil a popsal řadu minerálů a dnes je navíc i starostou obce ve které žije. Podobně i profesora Fediuka, který se o poznání geologických poměrů zdejšího regionu výrazně zasloužil. Ostatně Riegrova stezka, respektive její naučná stezka a informativní popisy jsou jeho dílem. Dr. Pivec zase sbírá pohádky a pověsti a svou sbírku těch z Českého ráje nabídl k vydání. Dr. Březina z Neckargemuendu v Německu připomněl nadaci profesora Humboldta, který zdejší kraj navštívil a ocenil panoráma Trosek. Nabídl nám spolupráci s Humboldtovou nadací. K některým setkáním se časem třeba vrátíme.

http://virtually.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí