zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

24.05.2006
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 24. května 2006 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

3.
Návrh nařízení vlády o způsobu hodno-cení bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy, obsahu ročního plánu kontrol, obsahu informace a obsahu výsledné zprávy o kontrole
č.j. 579/06 - předběžně rozesláno dne: 14.04.2006; stanovisko předsedy Legislativní rady vlády připojeno
Předkládá: ministr životního prostředí
 
5.
Finanční toky Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky v ČR pro období 2007-2013 a jejich institucionální zabezpečení
č.j. 751/06 - předběžně rozesláno dne: 12.05.2006
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády a ministr financí

6.
Strategie obnovy území postiženého mimořádnými záplavami na jaře 2006
č.j. 768/06 - bod 42 schůze vlády 17.5.2006
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

7.
Zlepšení podpory operativního řízení ochrany před povodněmi, zejména zajištění posílení činnosti předpovědní a výstražné povodňové služby ČHMÚ
č.j. 714/06 - bod 69 schůze vlády 10.5.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
13.
Poskytnutí mimořádného příspěvku Mezinárodní agentuře pro atomovou energii k finančnímu zajištění navrácení vyhořelého vysoce obohaceného jaderné-ho paliva využívaného ve výzkumných reaktorech do země výrobce
č.j. 794/06 - předběžně rozesláno dne: 17.05.2006
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 
14.
Návrh na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
č.j. 795/06 - předběžně rozesláno dne: 17.05.2006
Předkládají: předseda vlády, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a ministr zahraničních věcí
 
Bez rozpravy:

31.
CHKO Litovelské Pomoraví - povolení odchytu živočichů - ryb v Přírodní rezervaci (PR) Chomoutovské jezero pro Doc. Ing. Stanislava Luska, CSc. a Ing. Lukáše Vetešníka, PD. z Ichtyologického oddělení Ústavu biologie obratlovců AV ČR Brno a vjezdu automobilu za účelem dopravy potřebného vybavení pro ichtyologický výzkum
č.j. 752/06 - předběžně rozesláno dne: 12.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle § 43, §16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Jana Kavaleho pro vstup a vjezd za účelem pořízení fotografií v rámci programu Natura 2000
č.j. 753/06 - předběžně rozesláno dne: 12.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Železné hory pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 754/06 - předběžně rozesláno dne: 12.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem vjezdu osobního motorového vozidla (Ford tranzit, SPZ: OVC 18-66) po účelové komunikaci na Lysou horu z důvodu dopravy mladých lidí a dětí s postižením a pro jejich doprovod, a to dne 10. června 2006
č.j. 755/06 - předběžně rozesláno dne: 12.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3, písm. a) a § 29 písm. a), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem manipulace s vodní hladinou na nádrži "Adršpašské jezírko ve Skalním městě"
č.j. 756/06 - předběžně rozesláno dne: 12.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

36.
Nepovolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. b) a d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lednické rybníky za účelem filmování kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax)
č.j. 757/06 - předběžně rozesláno dne: 12.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

37.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn v Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem provozu "Muzea těžby a dopravy vápence v Českém krasu (Skanzen bývalé Solvayovy lomy)"
č.j. 769/06 - předběžně rozesláno dne: 16.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

38.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochran ných podmínek Národní přírodní rezervace Broumovské stěny v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko a to za účelem zpracování bakalářské práce na téma zaměření skalních věží metodou GPS
č.j. 770/06 - předběžně rozesláno dne: 16.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

39.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) a b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Karlštejn v Chráněné krajinné oblasti Český kras, a to za účelem dobudování "Muzea těžby a dopravy vápence v Českém krasu (Skanzen bývalé Solvayovy lomy)"
č.j. 771/06 - předběžně rozesláno dne: 16.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

40.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory, České středohoří a Kokořínsko za účelem použití biocidů z důvodu chemické asanace kůrovcového dříví a k eliminaci lokálních škod hrabošovitými hlodavci v I. a II. zónách, a to na území Lesní správy Česká Lípa
č.j. 790/06 - předběžně rozesláno dne: 17.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

41.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty pro stavbu "Žítková – plynofi-kace obce"
č.j. 791/06 - předběžně rozesláno dne: 17.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

42.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro cyklistický oddíl JIKO Čácha Sušice, zastoupený Petrem Čáchem, za účelem uspořádání cyklistických závodů ve dnech 17. června 2006 a 16. září 2006
č.j. 796/06 - předběžně rozesláno dne: 17.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

2.
Vyhodnocení statistických údajů z energetiky za rok 2005
č.j. 764/06 - předběžně rozesláno dne: 16.05.2006
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí