zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veletržní bulletin č. 2

25.05.2006
Obecné
Veletržní bulletin č. 2
Ekologické veletrhy Brno 2006

Večer patnácti ocenění

Na společenském večeru vystavovatelů veletrhů ENVIBRNO a VODOVODY – KANALIZACE byly vyhlášeny výsledky soutěží o Zlaté medaile, AURA, Nejlepší stavby vodního hospodářství 2005 a Ekologická stavba roku 2005.

V soutěži o nejlepší veletržní exponáty odborná hodnotitelská udělila dvě Zlaté medaile. První ocenění převzala firma HAWLE ARMATURY spol. s r. o., Jesenice u Prahy, za exponát „monoblokové uzavírací šoupátko“ vyrobený rakouskou společností E. Hawle Armaturenwerke. Šoupátko HAWLE A v provedení monoblok představuje světově unikátní řešení v jednom odlehčeném odlitku vyrobeném technologií skořepinového lití. Výrobek přináší úsporu základních surovin a energií a prokázal vysokou spolehlivost v provozu.

Druhou Zlatou medaili získala Jihomoravská armaturka spol. s r. o., Hodonín, za exponát „podzemní hydrant SUPRA PE 280 V“. Na trhu potrubních rozvodů z polyetylenu jde o neobvyklé a ve světě dosud nepoužité řešení, které zaručuje nejvyšší míru protikorozní ochrany i možnost recyklace jednotlivých dílů.

Ekologické veletrhy patří k šesti projektům, na nichž probíhá soutěž o nejpůsobivější expozici AURA 2006. Nezávislá porota složená z odborníků na architekturu ve výstavnictví ocenila dva vystavovatele: ve velikostní kategorii 51 – 100 m2 zvítězila expozice společnosti HOBAS CZ Uherské Hradiště, zatímco v kategorii 101 – 300 m2 se vítězem stal stánek VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Dalších pět cen bylo uděleno v soutěži Nejlepší stavby vodního hospodářství 2005. V kategorii staveb pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod s náklady nad 50 milionů korun uspěly projekty Intenzifikace a rozšíření čistírny odpadních vod v Brně – Modřicích a Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy - Kolektor Centrum. Ve stejné kategorii s náklady do 50 milionů korun byla oceněna stavba Úpravna vody Mostiště – Havarijní opatření. Druhá kategorie staveb sloužících například k usměrňování povrchových vod nebo úpravě vodních poměrů přinesla cenu Protipovodňovým opatřením na ochranu Prahy – části Libeňské přístavy a v podkategorii nákladů do 50 milionů stavbě Rybího přechodu na jezu Břeclav.

Ve 4. ročníku soutěže Ekologická stavba roku získalo cenu šest stavebních počinů roku 2005: Rekonstrukce a přestavba MěÚ v Semilech, Nízkoenergetická Villa Velká Chuchle, Nile House, Využití obnovitelných zdrojů energie a ekologizace provozu ZOO Ústí nad Labem, Odprášení ekologické linky v areálu lomu Chornice a opět Rozšíření kanalizačního systému města Ostravy - Kolektor Centrum.

 

Česko-izraelská spolupráce se na „ekologických veletrzích“ prohloubila

Velkou spokojenost s náplní „ekologických veletrhů“ i s úrovní česko-izraelského semináře vyjádřila delegace z Izraele vedená vodním komisařem Shimonem Talem. Seminář se uskutečnil již podruhé, první se konal v roce 2003.

„Za dobu tříleté spolupráce už máme možnost posoudit výsledky prvních společných kroků při výměně zkušeností. Konkrétním výstupem této spolupráce je společný projekt s Povodím Moravy pro využití úpravny vody v Boskovicích k produkci lososovitých ryb podle našich technologií,“ řekl jeden z členů izraelské delegace Avraham Israeli. Uvedl, že dalším cílem návštěvy v Brně je zájem požádat o členství v Evropské vodohospodářské asociaci (EWA). Delegace se v této souvislosti sešla s prof. Jiřím Wagnerem, prezidentem asociace.„V asociaci bychom mohli být prospěšní, neboť v naší zemi není dostatek vody, a proto jsme byli nuceni začít používat účinné technologie, jak s ní efektivně hospodařit,“ konstatoval Israeli. V Izraeli panuje subtropické podnebí, většina srážek tam spadne v zimním a jarním období, a to v části severní Izraele. Prakticky celé zemědělství je závislé pouze na vodě z Golanského jezera, které je hlavním zdrojem sladkovodní vody.

„V naší zemi je problém zajištění trvalých dodávek vody v průběhu celého roku. Potíže jsou i s její kvalitou, neboť máme velké množství poloslané vody a existuje obava, že by mořská mohla nepříznivě ovlivnit využívání vody podzemní. Úspěšně řešíme úpravu pitné vody z mořské, v Askelonu funguje největší zařízení ve světě s produkcí 100 milionů kubíků za rok. V budoucnu bude tato výroba rozšířena na čtyřnásobek,“ konstatoval Israeli. Tato země umí moderními technologiemi použitou vodu dále recyklovat a následně ji využívat pro zavlažování polních plodin a ovocných kultur i pro napájení hospodářských zvířat. Menší část vody je využívána pro rybí hospodářství.

Předpokládaný dvoudenní česko-izraelský seminář na „ekologických veletrzích“ byl zkrácen, aby měli zástupci sedmi firem větší prostor pro jednání s českými partnery. „S výsledkem jednání jsme nad míru spokojeni. Škoda, že nás nemohlo přijet více, neboť v Tel Avivu probíhá v květnu obdobně zaměřený veletrh. Příští rok to určitě napravíme a v Brně se na ekologických veletrzích budeme prezentovat už jako vystavovatelé,“ doplnil Israeli.

O začínající dobré spolupráci svědčí podle něj i to, že veletrh v Tel Avivu letos shlédlo několik desítek návštěvníků z ČR. V Izraeli je na vysoké úrovni výzkum a vývoj, například indikace toxických látek a dobře vyřešené mobilní úpravny pitné vody, která se dá vyčistit z jakékoliv louže nebo moře. Izraelci mají totiž na jeden vodohospodářský projekt daleko více odborníků než ostatní státy.

 

Evropské centrum pro ukázky ochrany proti vodě

Osmnáct firem prezentuje v rámci „ekologických veletrhů“ v Brně protipovodňovou ochranu v novém bazénu před pavilonem Z. Dala jej postavit pro tyto účely společnost Veletrhy Brno. Tento bazén je svého druhu jediný v ČR a lze v něm simulovat všechny povodňové situace.

Výstaviště by se mělo stát Evropským centrem pro ukázky ochrany proti velké vodě, účastnit by se jich měly i členské země společenství. „Brno je jediným městem v Evropě, které je schopno předvádět jednotlivé ochrany v bazénu. Lze do něj například vjet i tankem, postavit pontonový most apod.,“ konstatoval prezident České protipovodňové asociace Jan Papež.

Organizátoři letos věnovali velký prostor individuální ochraně. Jde například o ochranu oken, vrat, dveří, vjezdů do budov i celých rodinných domů.

Zájemci viděli například přednosti protipovodňových ochranných desek firmy Lekosta, které se montují na okna, dveře a vrata. Jejich výhodou je dlouhá životnost, vysoká pevnost, chemická odolnost a ochrana proti UV záření. Desky díky žebrování mají nízkou hmotnost a obsluha s nimi snadno manipuluje. Usazení desky na otvor provádějí dvě osoby a trvá pouhých pět až deset minut. Tato ochrana je odzkoušena do tlaku vodního sloupce přes tři metry.

 

Jeřábek: Sanace betonových konstrukcí lze přirovnat k zubařské práci

Rekonstrukce objektů na železnici byla hlavním tématem 16. mezinárodního sympozia Sanace betonových konstrukcí, které se uskutečnilo v rámci „ekologických veletrhů“ v Rotundě pavilonu A. Pořádalo jej Sdružení pro sanace betonových konstrukcí (SSBK).

 „Toto nosné téma jsem zvolili jako reakci na mnohostranné modernizace železniční dopravy, která v posledních letech dostala v ČR evropský rozměr. Kromě vývoje a výroby vyspělých kolejových dopravních prostředků si vyžaduje také velmi nákladnou a technicky náročnou modernizaci železniční sítě,“ řekl prezident SSBK Zdeněk Jeřábek. Letošní sympozium je obohaceno o mezinárodní workshop CORPTUS. Jedná se o program vývoje nového prefabrikovaného železobetonového prvku určeného pro zádlažbu svršku v železničních tunelech. „Tento prvek má posloužit pro vyšší bezpečnost – umožnit najíždění kolové silniční záchranářské techniky přímo do tunelu. Program je řešen v rámci šestého rámcového programu podpory vědy a výzkumu a je dotován ze zdrojů Evropské unie,“ konstatoval Jeřábek.

Cílem dvoudenního sympozia je informovat a seznámit odborně zaměřenou veřejnost s novinkami v oblasti sanací betonových konstrukcí, novými trendy projektování, představit významné sanační projekty a jejich realizace za uplynulé období. Sympozium doplňuje výstava, kde si zájemci mohou prohlédnout praktické ukázky sanačních technologií přímo v akci.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí