zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropa s Váhem počítá

25.05.2006
Voda
Evropa s Váhem počítá
Nejdelší slovenská řeka se má stát dopravním koridorem.
Evropská konference ministrů doprav v Helsinkách v roce 1997 zařadila Váh mezi trasy evropských dopravních koridorů s parametry mezinárodní plavební třídy. Stane se tato nejdelší slovenská řeka, podobně jako Dunaj, významnou vodní magistrálou?

Vodní cesta ulehčí silniční dopravě
Již o dva roky dříve - v roce 1995 - byla Vážská vodní cesta zařazena do seznamu budoucích mezinárodních vodních cest pod identifikačním kódem E 81. Po vstupu Slovenska do Evropské unie význam tohoto kroku ještě vzrostl. Na rozdíl od sousedů na západ od našich hranic je však vodní doprava u nás, a s výjimkou Dunaje i na Slovensku, dost opomíjena. Přitom by dokázala, podobně jako železnice, odlehčit dnes tolik přetíženým dálnicím a silnicím. Navíc je levnější a mnohem ekologičtější.

Nagymaros dnes chybí
Na Slovensku je takovou klasickou vodní dopravní magistrálou Dunaj, na kterém před lety vyrostlo tolik diskutované vodní dílo Gabčíkovo. Absence jeho protějšku - dolního říčního stupně Nagymaros - však způsobila, že Dunaj poskytuje o miliardu kilowatthodin méně elektrické energie ročně, než by mohl, a navíc má také nepříznivý dopad na rozvoj vodních cest na území Slovenské republiky. Říční stupeň Nagymaros totiž měl vzdout hladinu hluboko do ústí Váhu. Na něm byl v roce 1998 uveden do provozu říční plavební stupeň Selice, který by už umožnil plnohodnotnou plavbu až po Sereď. Při neexistenci tohoto vzdutí je nutný další plavební stupeň Kolárovo. Vzhledem k tomu, že na Váhu je už vybudována kaskáda zejména kanálových stupňů, bylo by potřebné tuto kaskádu doplnit až po Žilinu výstavbou kanálového stupně Sereď na dolním Váhu, dále výstavbou chybějících plavebních komor 12 x 110 metrů v Madunicích, dokončením nebo rekonstrukcí dalších plavebních komor, výstavbou lodního zdvihadla Nosice a dalšími vyvolanými investicemi.

Po splavnění význam řeky vzroste
Projekt na splavnění Vážské vodní cesty v současné době připravuje společnost Euročas Group, a. s. Chce využít potenciál povodí řeky Váh a souvisejícího území. Projekt je rozdělen na několik staveb, které počítají s rekonstrukcí, revitalizací a inovací jednotlivých, již existujících objektů na Váhu. Vybudování vodní cesty umožní přesměrovat tok zboží v tomto regionu na lodní dopravu, a území se tak stane přístupné od řeky Dunaj k evropským plavebním kanálům i k Černému moři. Význam Váhu jako mezinárodní vodní cesty vzroste pouze v případě, když se podaří splavný úsek této řeky na významné vodní toky okolních států napojit.

Na startu je projekt Voda pro život
První etapa projektu Piešťany-Komárno má název Voda pro život. Splňuje charakter obecně prospěšných projektů v občanské i sociální sféře. Předpokladem splavnosti úseku dolního Váhu je rekonstrukce energetických kanálů a doplnění existujících energetických děl a plavebních komor. Půjde například o vodní stupeň Kolárovo a vodní díla Drahovce, Madunice, Sereď, také o splavnění Váhu na úseku Hlohovec-Piešťany, přístavy Leopoldov, Sereď, ŠaÍé, osobní přístavy Piešťany a Šoporňa a průmyslové parky Leopoldov-Červeník, Sereď i Šoporňa.
První etapa splavnění dolního Váhu má být tedy ukončena výstavbou obchodních a průmyslových přístavů. V projektu jsou situovány v souladu s koncepcí rozvoje vodní dopravy Slovenské republiky a závaznou částí územních plánů měst, obcí a vyšších územních celků zúčastněných krajů. Projekt však v přilehlých městech a obcích počítá nejen s nimi, ale i s vybudováním průmyslových parků a také občanské vybavenosti spojené s bytovou výstavbou.

Na okrajích měst vyrostou průmyslové parky
Projekty také kladou důraz vysokou úroveň a vysoké tempo ekonomického a technologického rozvoje. Počítají s průmyslovými parky, které budou mít přímou vazbu na přístavy a místní komunikace. Vysunutí průmyslové výroby na okraj města či obce do aglomerace průmyslového parku usnadní díky strategicky výhodné geografické a dopravní poloze vstup zahraničních firem a kapitálu a pomůže zvýšit zaměstnanost v regionu. Jeden z posledních cílů projektu je vybudování komplexního sportovně-rekreačního a turistického centra volného času a vytvoření nové urbanistické koncepce nadregionálního až mezinárodního významu s cílem humanizovat a revitalizovat dotčené území.

Spolupráce s regiony je nezbytná
Společnost Euročas Group a. s., Zlín, na základě písemné podpory Ministerstva životního prostředí SR, Ministerstva dopravy, pošt a telekomunikací SR, Združenia pre rozvoj mikroregiónu Vážska vodná cesta a 45 dotčených měst a obcí Slovenské republiky ve věci spolupráce a realizace projektu, samosprávných územních celků Trnava a Nitra, tedy dnes připravuje řadu projektů pro rozvoj regionů. Má možnost v souvislosti s projektem Voda pro život doplňovat a připomínkovat územní plány měst a obcí a na základě jejich pověření se může podílet přímo či nepřímo na uskutečňování souvisejících projektů. Spolupráce s dotčenými obcemi a městy podporuje připravované záměry a umožní zajistit všechny potřebné legislativní náležitosti tak, aby se příprava projektu zrychlila. Vzhledem k tomu, že Evropa s Váhem jako s novou dopravní cestou počítá, jistě se tento nesporně zajímavý projekt neobejde bez finančních prostředků Evropské unie.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí