zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MÁ TO SMYSL - TŘIĎTE ODPAD na Vysočině

31.05.2006
Odpady
MÁ TO SMYSL - TŘIĎTE ODPAD na Vysočině

Dobrý den,

rádi bychom Vás informovali o komunikační kampani kraje Vysočina k problematice třídění využitelných složek komunálního odpadu pro rok 2006: MÁ TO SMYSL - TŘIĎTE ODPAD.
Kraj Vysočina a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. oslovují v rámci společného projektu obyvatele kraje prostřednictvím komunikační kampaně. Jejím cílem bude zdůraznění smysluplnosti a užitečnosti třídění komunálního odpadu. Kampaň bude mít řadu podob, většina akcí proběhne v měsíci září a říjnu, tak aby navázala na celostátní kampaň v televizi a rozhlase.

Asi nejviditelnější podobou kampaně budou tzv. „startovací balíčky pro třídění odpadů“, které obdrží v září do svých poštovních schránek 45 000 domácností v kraji. Součástí zásilky bude informační leták o smysluplnosti třídění a 3 barevně rozlišené plastové tašky s informací, které druhy odpadů se do nich mají ukládat. Se „startovacími balíčky“ přímo souvisí soutěž domácností zaměřená na třídění odpadů.

Součástí kampaně bude soutěž obcí „My třídíme nejlépe“. Do soutěže jsou automaticky zařazeny všechny obce, které jsou zapojeny do systému EKO-KOMu. Soutěžící obce jsou pro účely soutěže rozděleny podle počtu obyvatel do čtyř velikostních kategorií. Hodnocena bude výtěžnost odděleného sběru využitelných komunálních odpadů  v kilogramech na obyvatele za 4. čtvrtletí loňského roku a 1-3. čtvrtletí tohoto roku. Pro vyhodnocení soutěže budou použita data získaná ze čtvrtletních písemných výkazů o  vytříděném, využitém a odstraněném množství a druzích komunálního odpadu zasílaného jednotlivými obcemi společnosti EKO-KOM a.s. O průběhu soutěže budou obce informovány dopisem.

Výsledky bude možné také nalézt na www.tridime-vysocina.cz/soutez-obci. Nejlépe třídící obce budou oceněny.

Starostové všech obcí kraje obdrží CD s články a rozhovory o třídění, které budou moci použít ve svých obecních

zpravodajích či radničních listech. V rámci akcí pro veřejnost bude kampaň provázána s „Barevnými dny“, akce hravou formou zaměřená na třídění odpadů pro dospělé i děti, které se budou konat např. ve městech Náměšť nad Oslavou 11. června v rámci Cesty pohádkovým lesem; Kamenici nad Lipou 24. června při konání Dne sportu a zábavy a Žďáru nad Sázavou 7. září při Slavnosti jeřabin. V ZOO Jihlava bude vybudován „odpadový koutek“ s informačními tabulemi k užitečnosti třídění odpadu a s možností vyzkoušet si třídění v praxi.

Do kampaně budou také zapojeny svozové firmy, které přispějí k transparentnosti svozového systému a možnosti lepší kontroly svážení odpadu ze strany obyvatel. Na bocích svozových vozidel budou umístěny vyměnitelné poutače s označením druhu odpadu, které vozidlo právě sváží. V regionálních denících vyjdou inzeráty, které budou graficky i obsahově sladěny s inzeráty na billboardech umístěných v centrech vybraných měst kraje.

Po celou dobu průběhu kampaně budou v provozu internetové stránky www.tridime-vysocina.cz. s informacemi o třídění odpadů, o probíhající kampani, o všech soutěžích probíhajících v rámci kampaně. Dále zde naleznete informace pro obce, odpadové aktuality z měst kraje Vysočina, informace o provozu sběrných dvorů, kontakty na svozové firmy a další informace . Pro kampaň bude také zřízena emailová adresa info@tridime-vysocina.cz , na kterou můžete napsat svoje dotazy či připomínky ke třídění odpadů.

Eva Navrátilová,
odbor životního prostředí KrÚ, garant krajské komunikační kampaně

Dita Tesařová
Krajský úřad kraje Vysočina
odbor regionálního rozvoje
oddělení regionálního rozvoje

Žižkova 16
587 33   Jihlava
telefon: 564 602 556
e-mail: tesarova.d@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí