zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

07.06.2006
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 7. června 2006 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

Bez rozpravy:

21. Aktualizace Strategie financování imple-mentace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice) a dílčí vyhodnocení plnění požadavků nitrátové směrnice
č.j. 908/06 - materiál připojen
Předkládají: ministři zemědělství a životního prostředí

26. Informace o plnění usnesení vlády k řešení problematiky ptačí chřipky
č.j. 884/06 - materiál byl rozdán ve schůzi vlády 31.5.2006
Předkládají: vedoucí Úřadu vlády a předseda Státních hmotných rezerv

29. Národní přírodní rezervace (NPR) Křivé jezero, NPR Slanisko u Nesytu v CHKO Pálava a NPR Lednické rybníky - žádost Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty, o výjimku pro odchyt krevsají-cího hmyzu pomocí CDC pastí v rákosinách rybníků a dalších vodních ploch a pro vjezd 2 aut v rámci výzkumu GAČR a MŠMT
č.j. 866/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

30. Přírodní rezervace (PR) Štěpánovský potok - výjimka pro rekonstrukci dvou mostů na dálnici D 1 (D 1 - 055 a D 1 - 056) v km 52,835 a v km 53,076 v kat. území obce Střechov, žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 04 Praha 4
č.j. 867/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

31. CHKO Litovelské Pomoraví - povolení odchytu čmeláků rodu Bombus v Přírodních rezervacích (PR) Hejtmanka, Novozámecké louky a Templ pro RNDr. Ivana Horčičku, CSc., z Katedry zoologie a antropologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olo-mouci v rámci projektu ČSOP Ochrana biodiverzity, programu "Bombus a ostatní ohrožené včely"
č.j. 868/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

32. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a I. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Beskydy pro umístění pěti nových objektů v areálu "Mlýnské doliny"
č.j. 869/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

33. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 34 odst. 1 písm. c) a § 26 odst. 2 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Přírodní rezervace Hruboskalsko a z ochranných podmínek I. zóny CHKO Český ráj, a to za účelem výstavby kanalizace
č.j. 870/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

34. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Kněhyně-Čertův mlýn, a to za účelem provádění výzkumné práce "Interakce kapradino-vých porostů a půdy na odlesněných plochách ovlivněných kyselými depozicemi"
č.j. 871/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

35. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek CHKO Bílé Karpaty uvedených v § 26 odst. 1 písm.d) zákona pro Lesy České republiky, Lesní správu Strážnice za účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin
č.j. 872/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

36. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Žehuňská obora a Žehuňský rybník a to za účelem provádění entomologického výzkumu
č.j. 873/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

37. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Lichnice-Kaňkovy hory, a to za účelem geomorfologického výzkumu
č.j. 892/06 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

38. Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Mgr. Miroslava Slance k vjezdu osobního motorového vozidla na účelovou komunikaci a vstup tří osob na území I. zóny ochrany přírody v oblasti Březníku a Roklanu v NP Šumava
č.j. 893/06 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

39. CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - umístění 6 rodinných domů na pozemcích v k.ú. Kokořín, Obec Kokořín, osada Kokořínský Důl, lokalita Kaninský důl, žadatel společnost Formtech s.r.o., 251 25 Jinočany 98, zastoupená projektantem studie zástavby Ing. arch. Milošem Nigrinem z Prahy 3
č.j. 894/06 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

40. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a i) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Zahrady pod Hájem a Národní přírodní rezervace Porážky, a to za účelem provádění výzkumu taxonů z rodu pětiprstka
č.j. 895/06 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

41. Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro pana Jaroslava Zelingera k vjezdu osobního motorového vozidla na účelovou komunikaci Čeňkova pila – objekt Svojše čp. 44, ve správním území obce Rejštějn, pro jeho syna Štěpána Zelingera
č.j. 896/06 - předběžně rozesláno dne: 31.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

5. Odhad čerpání finančních prostředků na účely starých ekologických zátěží související s privatizací a předpokládaný harmonogram jejich vynakládání
č.j. 863/06 - předběžně rozesláno dne: 30.05.2006
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr financí

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí