zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vzdělávání šetří životní prostředí a zvyšuje konkurenceschopnost

08.06.2006
Obecné
Vzdělávání šetří životní prostředí a zvyšuje konkurenceschopnost
V závěru loňského roku byl v ČSAD Kyjov a.s. spuštěn unikátní projekt
V závěru loňského roku byl v ČSAD Kyjov a.s. spuštěn unikátní projekt "Vzdělávání šetří životní prostředí a zvyšuje konkurenceschopnost", na jehož realizaci firma získala finanční podporu v rámci operačního programu Rozvoj lidských zdrojů zahrnutého do Evropského sociálního fondu (ESF) - ten je jedním ze čtyř tzv. strukturálních fondů, kterými EU výrazně podporuje politiku hospodářské a sociální soudržnosti.

Tato politika je zaměřená na odstraňování rozdílů v sociálním a ekonomickém postavení mezi jednotlivými regiony v rámci EU. Samotný ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů. Blíže - www.esfcr.cz.

O zkušenostech ze zavedení projektu jsme hovořili s ředitelem ČSAD Kyjov Ing. Pavlem Dufkou.

Jaké důvody vás vedly k žádosti o poskytnutí grantu ze strukturálních fondů EU?

V dnešní moderní ekonomice, kdy technický pokrok a finanční kapitál je dostupný téměř všem konkurentům na trhu, je nutné věnovat zvýšenou pozornost rozvoji lidských zdrojů v samotných firmách. Pracovníci firem mají klíčový význam pro konkurenceschopnost firem. Přitom u českých firem s tuzemským kapitálem je procento z obratu věnované vzdělávacím aktivitám stále hluboko pod průměrem firem ze zemí bývalé patnáctky EU. To je nutné co nejdříve změnit, aby byla zachována nebo v ideálním případě zvyšována konkurenceschopnost českých subjektů. Závažným faktorem je také procento lidí věnujících se systematicky učení i po skončení formálního vzdělávání. Zde je ukazatel ČR o polovinu nižší, než ve vyspělých státech světa. Čeští zaměstnavatelé by měli začít tento rozdíl smazávat. Plně to platí i pro silniční dopravu - v obrovské konkurenci, která v tomto oboru je, budou právě investice do vzdělávání tím jazýčkem na misce vah.

V naší společnosti si plně uvědomujeme provázanost a dopad rozvoje lidských zdrojů a jejich efektivního využívání na hospodářské výsledky. Systém vzdělávání a celoživotního učení zaměstnanců u nás funguje již několik let. Protože však chceme tento systém zkvalitnit a rozšířit, a k tomu je potřeba investovat velký objem finančních prostředků, rozhodli jsme se využít programy umožňující čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu pro období 2004 až 2006 v ČR v oblasti lidských zdrojů. Podali jsme na Úřad práce Brno-venkov projekt "Vzdělávání šetří životní prostředí a zvyšuje konkurenceschopnost" do grantového operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Z 34 podaných projektů bylo devět vybráno k podpoře a mezi nimi i náš. V našem případě nejde o jednorázovou aktivitu, ale o kontinuální proces. Grant nám umožní překlenout prvotní finanční nápor při rozvíjení stávajícího systému vzdělávání, obohatit ho o zcela nové vzdělávací aktivity a celý proces urychlit. Firma se tak bude moci po určitou dobu koncepčně zabývat touto záležitostí bez výraznějšího dopadu do nákladů a celkového hospodaření.

Jaké hlavní cíle jste si v projektu vytyčili a co od nich očekáváte?

Naše systematické vzdělávání zaměstnanců je orientováno zejména na zvýšení produktivity práce, na jakost, bezpečnost práce a na ochranu životního prostředí. Těmto prioritám odpovídají i stanovené dílčí cíle projektu: zavedení systematického koncepčního vzdělávacího procesu ve firmě, zvýšení technologické úrovně zaměstnanců (v oblasti teorie i praxe), snížení podílu na zatěžování životního prostředí způsobené provozem motorových vozidel, zvýšení bezpečnosti práce na všech úsecích firmy, prohloubení firemních procesů v oblasti integrovaného systému managementu - ekologie a bezpečnost práce, zvyšování konkurenceschopnosti firmy.

Tyto oblasti jsou pro nás klíčové a cítíme zde největší potenciál pro další růst naší firmy. Konkrétní útvary společnosti byly vybrány s ohledem na situační analýzu zpracovanou externím poradcem. Ten určil za největší naše rezervy oblast snižování vlivu na životní prostředí, zvýšení bezpečnosti a produktivity práce, získání certifikátů pro možnost poskytování klíčových služeb a také zavedení kontinuálního vzdělávání zaměstnanců navzájem propojeného se vzděláváním pro management firmy.

Rozvíjení stávajícího systému vzdělávání a jeho obohacení o zcela nové vzdělávací aktivity by mělo přispět k rozvoji oboru a v konečné fázi posílit konkurenceschopnost firmy i samotných zaměstnanců. Zaměstnancům kromě finančního ohodnocení nabídneme pobídky ve formě vzdělávacích aktivit. Ty pak mohou vést ke zvyšování kvalifikace, což se odrazí v jejich dalším kariérním postupu ve firmě. Dojde rovněž k zachování stávajících pracovních míst, protože získání certifikátů pro poskytování specifických služeb umožní působení firmy v těchto oblastech. Je také reálný předpoklad vzniku tří nových pracovních míst v přímé souvislosti s realizací tohoto projektu.

Můžete již uvést první příklady realizace tohoto projektu?

Realizaci projektu, který řídí čtyřčlenný realizační tým (vedoucí projektu, administrativní pracovník, ekonom a koordinátor projektu pro oblast technických školení) jsme zahájili koncem loňského roku a předpokládáme její ukončení v lednu 2007.

V listopadu a prosinci 2005 se uskutečnila přípravná fáze, což bylo vyhlašování a provádění výběrových řízení na jednotlivé vzdělávací aktivity, tvorba jejich plánů atd. Koncem prosince a letos v lednu proběhlo ve čtyřech kurzech školení řidičů nákladní dopravy na systém SQAS a teoretická příprava pro systém BBS, kterého se zúčastnilo celkem 66 řidičů. Další budou proškoleni koncem tohoto roku. Dále 19 TH pracovníků absolvovalo kurz na SQAS a 7 školení ISO pro vyšší management zaměřený převážně na změny v normě ISO 14001. Školení ISO pro střední management se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí a možnosti lepšího využití MS Office při každodenní práci se účastnilo 11 technicko-hospodářských pracovníků. Proběhlo také školení pracovníků dílny oprav na systémy Wabco a Bosch a byl zahájen první rekvalifikační kurz pro řidiče nákladní dopravy. V průběhu dubna až června začne praktická výuka řidičů nákladní dopravy na systém BBS, bude dokončen rekvalifikační kurz pro první část řidičů a zahájena jeho druhá část. Také budou pokračovat školení technicko-hospodářských pracovníků na téma řízení a logistika a dále k bezpečnosti práce. Další vzdělávací aktivity pak budou podle stanoveného harmonogramu probíhat ve druhém pololetí letošního roku.

Děkuji za rozhovor.

AUTOR: Mgr. Jarmila Chromá
Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí