zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budou se inspirovat ústeckou strategií jiné kraje?

13.06.2006
Obecné
Budou se inspirovat ústeckou strategií jiné kraje?
Navzdory existenci Strategie udržitelného rozvoje EU a Strategie udržitelného rozvoje ČR se ukazuje, že klíčovým faktorem pro implementaci konceptu udržitelného rozvoje je jeho uplatnění na regionální a místní úrovni.
Zatímco se udržitelný rozvoj v mnoha městech a obcích uskutečňuje celkem úspěšně, a to formou místní Agendy 21 a místních Akcí 21, regiony byly až do roku 2005 z tohoto hlediska nepoznamenány. Navíc neexistovala interakce mez aktivitami na národní a místní úrovni.

V roce 2004 ve spolupráci řady institucí (Rozvojového programu OSN /UNDP/, ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí, Státního fondu životního prostředí) odstartoval pilotní projekt Podpora při přípravě strategie udržitelného rozvoje ve vybraných krajích, který realizoval Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Výsledkem je návrh metodiky přípravy, zpracování a vyhodnocování strategie udržitelného rozvoje na regionální úrovni a dvě zpracované regionální strategie udržitelného rozvoje pro kraje Ústecký a Liberecký.

Největším úspěchem projektu je jeho politické přijetí, tj. schválení strategie udržitelného rozvoje Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Zpracování a schválení takového typu koncepčního materiálu je v rámci kontinentální Evropy unikátní a v tomto geografickém měřítku první oficiální regionální strategií udržitelného rozvoje.

Na základě získaných zkušeností připravila společnost EnviConsult, s. r. o., ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) metodický Manuál plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje na regionální úrovni.

PROČ SNAHA O UDRŽITELNÝ ROZVOJ?

Cílem strategického plánování udržitelného rozvoje je stanovit dlouhodobou perspektivu, a uplatnit tak dlouhodobé změny při ideálním propojení základních společenských oblastí (ekonomické, sociální, environmentální) v prostoru správy věcí veřejných. Existence strategického plánu na období 20 let pak umožňuje komplexnější řízení společnosti, systémové řešení problémů a efektivní vynakládání finančních prostředků. Dlouhodobá rámcová strategie je vodítkem i při přípravě regionálních operačních programů. Udržitelný rozvoj je horizontálním tématem EU pro plánovací období 2007 až 2013. Naplnění strategického plánování v praxi by mělo vést obecně ke zvýšení kvality života a spokojenosti občanů.

Od strategického plánu udržitelného rozvoje jako výchozího koncepčního dokumentu kraje by se do budoucna mělo odvíjet zpracování a aktualizace krajských sektorových politik (například krajská energetická koncepce) a akčních plánů (například regionální operační program).

METODICKÝ MANUÁL

Manuál představuje krok za krokem metodiku využití dvou klíčových nástrojů pro uskutečnění udržitelného rozvoje - strategického plánování a indikátorů. Popisuje fáze strategického plánování - od analytické části přes formulaci návrhové části až po projednávání a připomínkování. Samostatné kapitoly se zabývají problematikou rozsahu a zpracování analytické části a obsahem a definováním kvalitní návrhové části. Součástí manuálu je popis využití indikátorů. (Využitím indikátorů na místní úrovni se dlouhodobě zabývá Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj - viz TIMUR , 2005: Zrcadlo místní udržitelnosti. Evropské indikátory udržitelného rozvoje v praxi měst České republiky. Ústav pro ekopolitiku, o. p. s., Praha.)

Manuál popisuje také rizika a příklady hlavních překážek při strategickém plánování a vyhodnocování udržitelného rozvoje. Metodika představovaná manuálem není však dogmatem, základní kostru je možné s malou obměnou použít i na národní či místní úrovni. V tištěné podobě je k dispozici na oddělení regionálního rozvoje MMR a v elektronické na adrese www.mmr.cz. Manuál byl upraven a přeložen do angličtiny k distribuci na mezinárodní úrovni. Úspěšné dokončení projektu UNDP završené schválením první oficiální regionální strategie udržitelného rozvoje a zpracováním originální metodiky jeho plánování a vyhodnocování je v této oblasti významným mezinárodním úspěchem ČR, zejména Ústeckého kraje.

Je pravděpodobné, že cesta naznačená výše uvedenými aktivitami je správná a že přispěje k naplnění teze, kterou pronesl Kofi Annan v roce 2002 na světovém Summitu udržitelného rozvoje: "Učinit z udržitelného rozvoje realitu."

AUTOR: Štěpán Hřebík
AUTOR: Viktor Třebický
EnviConsult, s. r. o.


Základní kritéria strategického plánování udržitelného rozvoje

Dlouhodobý časový horizont

Respektování ekonomického, sociálního a environmentálního pilíře v prostoru správy věcí veřejných

Jednoduchost, stručnost a přehlednost

Exaktní přístup a racionalita

Otevřenost

Cílem je rámcový a průřezový strategický plán napříč sektory


Strategie udržitelného rozvoje Ústeckého kraje

Dokument vznikal dva roky. Je sumarizací záměrů a plánů kraje do roku 2020. Formuluje vize rozvoje například v oblastech sociální, ochrany životního prostředí, průmyslového rozvoje, zdravotnictví apod. Jeho zpracování schválilo krajské zastupitelstvo 23. června 2004 a definitivní návrh odsouhlasilo 15. února tohoto roku.

"Koncepce byla zpracována jako pilotní projekt pro ČR za prostředky UNDP OSN, ministerstev životního prostředí, pro místní rozvoj, Státního fondu životního prostředí a Ústeckého kraje. Je to první strategie o udržitelném rozvoji na úrovni kraje v ČR.

V rámci její přípravy bylo osloveno 600 respondentů, kteří se vyjadřovali k budoucímu rozvoji kraje. Zapojila se také laická veřejnost prostřednictvím průzkumů veřejného mínění," uvedla Šárka Roudnická, tisková mluvčí Ústeckého kraje.

Na základě tohoto dokumentu a v něm specifikovaných indikátorů trvale udržitelného rozvoje bude možné sledovat vývojové trendy v jednotlivých klíčových oblastech. "Zpracování strategie stálo 1,35 mil. Kč, přičemž Ústecký kraj poskytl 10 tisíc USD," doplnila Šárka Roudnická.

Strategie Ústeckého kraje o udržitelném rozvoji byla představena 9. a 10. května 2006 v sídle OSN v New Yorku na zasedání Komise OSN pro udržitelný rozvoj. Nyní bude sloužit jako vzorová dokumentace pro ostatní kraje.

Pro zájemce je k dispozici na adrese www.kr-ustecky.cz v sekci Ústecký kraj/Udržitelný rozvoj.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí