zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se událo v květnu 2006 na SEVERu

10.06.2006
Obecné
Co se událo v květnu 2006 na SEVERu
= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:

· V Pardubickém a Královéhradeckém kraji bylo vybráno 12 dalších organizací, které budou podpořeny jako  ekologická vzdělávací, informační a poradenská střediska v rámci projektu „KAPKA21“, který přinese 17,8 milionů korun z Evropského sociálního fondu. Jde např. o SEV Dům z modrého kamene v Kosteleckých horkách, Ekocentrum Skřítek v Poličce, Centrum rozvoje Česká Skalice, Muzeum Prachov Český ráj, ČSOP Krňovice, Altus Chrudim a další. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem  je středisko SEVER ve spolupráci s 10 dalšími partnery – oběma kraji, Ekocentrem Paleta, ČSOP Křižánky, Správou KRNAP, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučina, STEP a Nadací Partnerství. Na obdobném projektu pod názvem  „Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ se SEVER podílí od března i v Ústeckém kraji(viz dále).

· 17 škol,  podpořených v rámci grantového a asistenčního programu  Škola pro udržitelný život, začalo pracovat na svých projektech zaměřených na udržitelný rozvoj, zlepšení životního prostředí  a  podporu komunitní práce v obci. Spoluvyhlašovateli projektu jsou již třetím rokem Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy SEVER. Celková částka na podpořené projekty činí  884 100 Kč.  Podrobnější informace o těchto projektech na  
     www.sever.ekologickavychova.cz a www.ssd-cap.org.
     Na mezinárodní úrovni je program realizován ve spolupráci s organizací Groundworks z Velké  
     Británie a Fundacija Partnerstvo dla Środowiska z Polska. Mezinárodní spolupráce je
     podporována Evropskou unií z programu INTERREG.

· Byly vyhlášeny výsledky celostátního kola projektu „Úspory energie ve škole“, jehož vyhlašovatelem je Nadace Partnerství a celostátním koordinátorem středisko  SEVER.  V celé republice se do projektu zapojilo 21 základních a středních škol.
     Dne 26.5.. proběhlo toto kolo v prostorách Krajského úřadu v Hradci Králové. Zúčastnily se ho 4  
     školy, které jako nejlepší postoupily z regionů. 1.místo získala ZŠ Machov (KH kraj, odměna
     50 000,-) a  2.místo Gymnázium Roudnice nad Labem (UL kraj, odměna 46 000,-). Tyto odměny
     školy využijí k realizaci energeticky úsporných opatření. Další dvě školy ZŠ Polnička (Kraj
     Vysočina) a ZŠ Klíček, Praha 4 získaly čestná uznání.

· SEVER je pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Specializační studium zajišťované SEVERem proběhne na území Královéhradeckého, Libereckého, Pardubického a Ústeckého kraje od srpna 2006 do srpna 2007. Přihlásilo se 70 zájemců z úplných základních a středních škol.. 30 z nich bylo zařazeno do studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin, které je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.

· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijedou žáci z Gymnázia Broumov (2.-5.5.), z Gymnázia Úpice (9.-12.5.), ze ZŠ Komenského Hořice (15.-19.5.) a ze ZŠ Broumov (22.-26.5.) Dne 3.5. se zde koná seminář pro studenty Pedagogické fakulty UK a  22.5. seminář pro studenty VŠCHT Praha.

· Na školní vzdělávací pobyty (pobytové výukové programy) do pobytového střediska v Horním Maršově přijeli žáci z Gymnázia Broumov (2.-5.5.), z Gymnázia Úpice (9.-12.5.), ze ZŠ Komenského Hořice (15.-19.5.) a ze ZŠ Broumov (22.-26.5.)
· V rámci práce s vysokými školami dne 3.5. proběhl ve středisku SEVER v Horním Maršově seminář pro studenty Pedagogické fakulty UK Praha a  22.5. seminář pro studenty VŠCHT Praha .

Královéhradecký kraj:

· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše).
· 8 škol z kraje pracovalo na projektech, které získaly podporu v rámci grantového a asistenčního programu  Škola pro udržitelný život. (viz výše).  Jsou to školy: ZŠ TGM, Náchod (projekt „Cesta plastové lahve“), ZŠ Machov („Z náměstí k pomníku padlých v 1. světové válce“), ZŠ a MŠ Pecka („Mluvící stromy a oživlá studna“),  ZŠ Na Daliborce Hořice („Daliborka, vstupní brána do Smetanových sadů II“), VOZŠ a SZŠ Hradec Králové („Hurá do zahrady“), ZŠ Železnická, Jičín  („Rozšíření ekoareálu Čtyřlístek s úpravami v okolí školy II“),  ZŠ a MŠ Nechanice („Nechanická pěšinková sezóna 2006),  ZŠ praktická, Broumov („Školní zahrada“).
· 3.5. proběhl na Kavčím plácku  seminář pro učitele 2.stupně ZŠ a SŠ o problematice vztahu člověka k ostatním živým tvorům s názvem Člověk a zvíře.

Hradec Králové:

· V měsíci květnu se uskutečnilo 42  převážně terénních ekologických výukových programů pro MŠ, ZŠ a SŠ.
· 4. – 8.5. se uskutečnila výprava oddílu Rosnatek přírodovědného klubu SVIŽNÍK do Břeclavi a okolí. Oddíly mladších dětí – Tučňáci a Veverky se vydaly poznávat krásy Litoměřicka.
· 19.5. se sešli na Kavčím plácku účastníci plánované expedice SE SEVEREM NA SEVER. Ve dvouapůlhodinové přednášce o Národních parcích Norska  se dozvěděli vše o průběhu akce v červenci 06.

Krkonoše,Trutnovsko:

· Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově  připravil tyto akce:
- 12..5. – plánování s veřejností o uspořádání farní zahrady a okolí
- 13.5. a 14.5.  Smaltované obrázky – výtvarně řemeslná dílna
- 13.5. koncert – Skrytý půvab byrokracie (legendární undergroundová kapela v pořadu: „Předvoj 
                             armády monster“)
- 21.5. komorní koncert – Pozdrav lásky (housle, kytara) ve starém  kostele v Horním Maršově

· Dne 25.5. v rámci Ekologického klubu učitelů Podkrkonoší - SEVERKA – proběhl na Gymnáziu v Trutnově seminář „ Sněhové a lavinové jevy v krkonošské tundře“.
· V pobytovém středisku v Horním Maršově proběhly pobytové výukové programy (viz výše)
· Každý pátek se konal Ekologický kroužek pro žáky prvního stupně ZŠ Horní Maršov a jeden pátek v měsíci pro druhý stupeň
· Uskutečnilo se 9 krátkodobých výukových programů – 2 pro MŠ, 6 pro ZŠ a 1 pro SŠ.

Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, sever@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319,
sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:
· V rámci projektu „ Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ proběhl na Krajském úřadě v Ústí nad Labem první seminář v rámci vzdělávání pracovníků nových i stávajících ekocenter. Jednalo se o „ Enviromentální poradenství  v praxi“.   První část semináře lektorovala Mgr. Kalichová ze Sítě ekologických poraden STEP a účastníkům přednášela o metodice poradenství, o ukazatelích pro zapojení ekoporadny do sítě STEP, o systémovém poradenství apod. Druhou část semináře vedla Ing. Sońa Hykyšová –vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří.  Její přednáška byla zaměřena na praktické zkušenosti ekoporadenství a představení „Zeleného telefonu“.
· Pro žáky a studenty základních a středních škol byly na druhou půlku května připraveny exkurze „ Za Naturou na túru“ .  Pro účastníky byla připravena krátká procházka přírodou v NPP Bílé stráně u Litoměřic, spojená s prací v terénu ( terénní zkoumání, smyslové poznávání přírody, práce s mapou  apod.) ve skupinách. 
· Od 4. do 8.května 2006 byla na výstavišti v Litoměřicích prezentována činnost Střediska SEVER. Návštěvníci výstaviště projevili velký zájem o fungování solární kuchyně , kterou má Středisko SEVER od letošního roku v užívání. 
Město Litoměřice:
· V průběhu května proběhlo cca 25 výukových programů . Pro mateřské školy „Luční království“, pro základní školy „ Pán, správce, či jeden z mnoha“, „ Kam s ním“ , „ Procházka po Zemi“, „ Africká vesnice“, pro střední školy „ Fish Banks“.
· Dětské zastupitelstvo v měsíci květnu zahájilo kampaň „ Prevence kouření na školách“. Na 5 základních školách v Litoměřicích proběhly výukové programy v druhých až čtvrtých třídách . Zástupci dětského parlamentu byli na výuku odborně připraveni Mgr. Petrou  Lebedovou, která je metodikem prevence závislostí pro Ústecký kraj. Kampaň sklidila velký zájem u dětí, ale i u učitelů škol.
· Dětské zastupitelstvo se aktivně zúčastnilo organizování akce Běh T. Foxe, který pořádal DDM Rozmarýn. Zastupitelé připravili  soutěže pro veřejnost a pomáhali s organizací . 
· Celý květen probíhala soutěž „Strom města Litoměřic 2006“. Začátkem měsíce června zasedne odborná komise a vybere nejzdařilejší dílo. Autor bude odměněn věcnou cenou.
· Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, severltm@centrum.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí