zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Elektrozařízení

12.06.2006
Odpady
Legislativa
Elektrozařízení
V poslední době probíhá diskuse, zda příspěvky placené výrobci do jiného než "registrovaného" kolektivního systému jsou daňovým nákladem.
Novela zákona o odpadech zavádí mimo jiné nové povinnosti pro výrobce elektrozařízení. Ti jsou povinni přispívat do tzv. kolektivního systému, a tím zabezpečit sběr, zpracování, využití a odstranění elektroodpadu z elektrozařízení uvedených na trh do 13. srpna 2005 (tzv. historické elekrozařízení). Plnění povinností spojených s financováním nakládání s historickým elektrozařízením zajišťuje jeden kolektivní systém, který je zapsán v Seznamu vedeném Ministerstvem životního prostředí. V poslední době probíhá diskuse, zda příspěvky placené výrobci do jiného než "registrovaného" kolektivního systému jsou daňovým nákladem. Ministerstvo financí ČR zveřejnilo 23. května na svých internetových stránkách informaci, kde se uvádí: "Pokud účetní jednotka zjistí, že účtovala o příspěvku na historické elektrozařízení do kolektivního systému, který není MŽP zapsán do Seznamu pro danou skupinu jako provozovatel, je povinna uvést své účetnictví do souladu s § 7 odst. 1 a § 8 odst. 2 zákona o účetnictví." Je nutné zohlednit skutečnost, že účetní jednotka plnila vůči někomu, kdo nesplňuje požadavky zvláštního právního předpisu. Účetní jednotka má dále nárok na vrácení takovéhoto plnění a rovněž povinnost odvést příspěvek do "legálního" kolektivního systému, jelikož se "nesprávným" plněním nezbavuje svých povinností stanovených zvláštními právními předpisy. Ministerstvo financí zároveň potvrdilo, že z hlediska zákona o daních z příjmů jsou příspěvky do kolektivního systému provozovaného "legálním" subjektem považovány za daňový náklad. Naopak: není-li příspěvek na historické elektrozařízení odváděn do kolektivního systému, není jeho vynaložení daňově uznatelným výdajem podle § 24 zákona o daních z příjmů. V informaci MF se dále uvádí, že podle § 19 odst. 1 písm. zo) zákona o daních z příjmů jsou příjmy plynoucí provozovatelům z příspěvků od výrobců osvobozeny od daní z příjmů, a to za podmínky, že tito provozovatelé jsou registrováni podle zvláštního právního předpisu, jak je uvedeno výše. Z toho plyne, že pouze provozovatelé kolektivních systémů, kteří jsou oprávněni vybírat příspěvky na základě zápisu do Seznamu vedeného Ministerstvem životního prostředí, mají příjmy z těchto příspěvků osvobozeny.

AUTOR: Jana Švenková
Mazars
Zdroj: EKONOM

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí