zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná vláda

14.06.2006
Obecné
Co dnes projedná vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 14. června 2006 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

4.
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2005 Sb., o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007
č.j. 839/06 - předběžně rozesláno dne: 24.05.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
6.
Zpráva s vyhodnocením variant uplatňo-vání biopaliv v dopravě ČR podle usnesení vlády ze dne 12. dubna 2006 č. 386
č.j. 915/06 - předběžně rozesláno dne: 02.06.2006
Předkládá: ministr zemědělství
 
13.
Návrh na přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Espoo, 25. února 1991)
č.j. 957/06 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
 
Bez rozpravy:

26.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. i), § 26 odst. 3 písm. a), § 29 písm. a) a v § 29 písm. k) tohoto zákona, a to pro aplikaci krmení ryb na rybnících Kačírek, Velký Váček, Malý Váček a Zimní na území Národní přírodní rezervace Polanská niva a na rybnících Oderský a Prosňák, vše v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Poodří
č.j. 936/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

27.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Blanský les ze zákazu používání chemických prostředků při zimní údržbě komunikací
č.j. 937/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

28.
Národní přírodní rezervace (NPR) Vyšenské kopce v CHKO Blanský les - žádost třech entomologů o výjimku pro vstup a provádění entomologického inventarizačního průzkumu v letech 2006 - 2007
č.j. 938/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

29.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy, a to za účelem vykácení části smrkového porostu 829 C8 o rozloze 30 x 50 m a následného zalesnění přírodě blízkou druhovou skladbou
č.j. 939/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

30.
CHKO Kokořínsko, Přírodní rezervace (PR) Kokořínský důl - výjimka pro místění a povolení stavby nové trafostanice dle projektu "Vojtěchov - TS Obec, kNN a NN" (projektant společnost K. Uhlíř s.r.o. Čelákovice) na hranici pozemků p.č. 1457/2 a 449/1 v k.ú. Olešno
č.j. 940/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

31.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek CHKO Lužické hory, pro povolení vjezdu a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace
č.j. 941/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

32.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ze zákazů uvedených v § 26 odst. 1 písm. i), § 26 odst. 3 písm. a), § 34 písm. a) a v § 34 písm. f) tohoto zákona, a to pro aplikaci krmení ryb na rybníku Kotvice a Nový na území Přírodní rezervace Kotvice a na rybníku Bartošovický Horní na území Přirodní rezervace Barto-šovický luh, vše v I. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO Poodří
č.j. 942/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

33.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) a § 35 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní památky Zlatý kůň a I. zóny odstupňované ochrany přírody CHKO Český kras pro umístění stavby " Koně-prusy - kanalizace, ČOV, úpravy a prodloužení vodovodu"
č.j. 943/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

34.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko za účelem použití biocidů z důvodu chemické asanace smrkových kmenů napadených kůrovcem, kurativ-ního postřiku sazenic smrku a borovice při napadení klikorohem borovým, k ochraně stromků proti okusu a ohryzu zvěří a k potlačení buřeně, a to v I. a II. zónách v rámci revírů Ledenice, Zámecký, Hodějov, Svatá Barbora, Suchdol, Lutová, Chlum, Nová Huť a Kunšach
č.j. 944/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

35.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 3 písm. c) a § 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Beskydy za účelem pořádání soutěže na jízdních kolech v rámci 10. ročníku sportovní akce pod názvem „Adrenalin Cup“ – mistrovství České republiky v extrémním závodě štafet, která se má konat zčásti na území I. a II. zón v oblasti masivu Lysé hory, a to dne 24.6.2006 a dále za účelem vjezdu motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace pro technické zajištění této akce
č.j. 960/06 - materiál připojen
Předkládá: ministr životního prostředí

Pro informaci:

5.
Zpráva o činnosti Ústřední povodňové komise
č.j. 945/06 - předběžně rozesláno dne: 06.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 
12.
Informace o průběhu a výsledcích osmého zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti a třetího zasedání Konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti sloužícího jako zasedání smluvních stran Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti (Curitiba, Brazílie, 13. – 31. března 2006)
č.j. 926/06 - předběžně rozesláno dne: 05.06.2006
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí