zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nízkoenergetické dřevěné domy s oceněním

23.06.2006
Obecné
Nízkoenergetické dřevěné domy s oceněním
V rámci mezinárodního stavebního veletrhu IBF proběhlo slavnostní předání cen vítězům soutěže Dřevěný dům 2006.
Z celkem 136 soutěžních návrhů bylo oceněno osm návrhů dřevostaveb v kategorii bytový dům a jedenáct návrhů dřevostaveb v kategorii rodinný dům.

Zatímco u návrhů projektů rodinných domů se jednalo o všeobecně použitelný projekt, který je situován na ideální pozemek, u návrhů projektů bytových domů šlo o projekt pro konkrétní vybranou lokalitu. Vybrané lokality se nacházejí v Kutné Hoře, Třeboni a České Třebové.

Soutěž iniciovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v polovině loňského roku vypsáním veřejné architektonicko-konstrukční soutěže s cílem podpořit vznik moderních dřevostaveb na území České republiky. Dalším cílem soutěže bylo vytvoření databáze kvalitních projektů nízkoenergetických domů a jejich následná nabídka pro veřejnost, včetně rozšíření informovanosti stavebníků a investorů o dobrých vlastnostech a prospěšnosti dřevostaveb. Roli vyhlašovatele soutěže přijaly též MZ ČR, MŽP ČR, MMR ČR a dále Nadace dřevo pro život, Česká komora architektů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Technologické centrum Akademie věd ČR.

Kategorie bytový dům

(První cena nebyla udělena.)

Druhou cenu ve výši 280 000 Kč získali autoři: Aleš Břečka, Jan Lefner.

Dřevěný bytový dům se nachází na předměstí Kutné Hory, v Malíně. Lapidární kvádr respektuje tvar obdélníkového pozemku. Hmoty obou dvou podlaží jsou barevně odlišeny a vzájemně posunuty. Dynamika řešení je zdůrazněna rámy lodžií. Pod domem jsou garáže, nástup do zvýšeného přízemí je po lávkách. Za domem jsou zahrádky. Napříč domem procházejí schodišťové prostory. Byty jsou orientované ve směru východ-západ a v patře mají na obou stranách terasu nebo lodžii. V suterénu má každý byt parkovací stání a sklep. Projekt nabízí dvanáct menších bytů 2 kk o ploše 54 m2 a čtyři větší byty 3 kk po 60 m2.

Z hodnocení poroty

Jedná se o architektonicky hodnotný, soudobý a přesvědčivý koncept s čistým dispozičním řešením. Porota ocenila zázemí bytů v rámci skladovacích prostor u parkovacích stání. Přímo v bytech je však málo úložných prostor. Není jasné nasazení dřevěné konstrukce na sloupový systém. Hlavním problémem bude systém průvlaků a stropnic, který bude muset vycházet z nasazení na sloupy, bude dosti vysoký a patrně s ním bude nutné spolupůsobení obvodových stěn. Zmíněné problémy jsou však dalším rozpracováním řešitelné.

Celkový tvar je kompaktní, energeticky příznivý za předpokladu vhodného řešení chodbových prostorů. Nízkoenergetického cíle by bylo dosaženo až s využitím zpětného získávání tepla z větracího vzduchu.

Kategorie rodinný dům

První cenu ve výši 200 000 Kč získali autoři: Petr Jureček, Michal Kotlas.

Rodinný dům je situován do severní části pozemku, kde je napojen vstupem a garážovým stáním na veřejnou komunikaci. Vychází z potřeb čtyřčlenné rodiny. Je členěn na společenskou část v prvním nadzemním podlaží a klidovou část v druhém nadzemním podlaží.

Dům je založen na železobetonové základové desce, zespodu izolované 150 mm extrudovaného polystyrenu. Svislé trámy v modulu 850 mm, spočívající na dřevěném prahu, tvoří nosnou konstrukci svislých obvodových stěn. Ty jsou zvenku obloženy dřevěným obkladem tl. 18 mm, který je od zbytku konstrukce oddělen 30milimetrovou odvětrávanou vzduchovou mezerou. Stropy jsou vynášeny pomocí dřevěných trámů 100/200 mm, které jsou kotveny do svislých nosných trámů.

Konstrukce střechy je tvořena dřevěnými trámy, které spočívají na pozednicích. Střecha je kryta ocelovou krytinou. Dešťové vody jsou odváděny pomocí zaatikových žlabů. Výplně otvorů jsou provedeny pomocí oken s trojitým zasklením a přerušeným tepelným mostem. Vstupní dveře mají zvýšený tepelný odpor.

Skladby konstrukcí jsou navrženy tak, aby byl dům maximálně energeticky úsporný a tím i provozně nenáročný. Vytápění objektu zajišťuje rekuperační jednotka umístěná v technické místnosti v prvním nadzemním podlaží. Vzduch je do jednotky přiváděn zemním výměníkem tepla ze zadní části zahrady a přes jednotku rozváděn do všech vytápěných místností. Díky mimořádně malé energetické náročnosti (STN = 39 %) rekuperační jednotka plně dostačuje k vytápění celého objektu. Krb není uvažován jako zdroj tepla, ale jako příjemný doplněk obytného prostoru.

Z hodnocení poroty

Tento dům nejlépe splňuje zadání soutěže ve svém komplexním řešení. Má kompaktní tvar s dobrými proporcemi a odpovídajícím užitím materiálu. Vhodně využívá systému teplovzdušného vytápění a větrání s rekuperací tepla vybaveného zemním kolektorem. Z oceněných a odměněných soutěžních návrhů má dům nejnižší náklady na 1m2 užitné plochy.

Obvodové konstrukce mají dobré řešení. Systematické střídání konstrukčních prvků ve vrstvách naznačuje snahu o eliminaci tepelných mostů, kterou lze dále rozvíjet. Osazení oken k vnitřnímu líci obvodové stěny znamená energetickou koncepční komplikaci. Energetická náročnost je v energetickém štítku doložena pro případ bez navržené rekuperace, po jejím zahrnutí do výpočtu by bylo dosaženo požadované nízkoenergetické úrovně.

Z materiálů Nadace dřevo pro život
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí