zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna

21.06.2006
Protihlukové bariéry
Hluk
Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna
Hluk trápí všechna velká města — i Brno.

Zde je zasaženo hlukovou zátěží přesahující hygienický limit během dne 28 % obyvatel a v noci pak 16 %. Nejvíce jsou hlukem postiženy oblasti Brno-střed a jižní část města. Vyplývá to z hodnot, které lze vyčíst z nové hlukové mapy Brna.

Zadání nového Územního plánu města Brna ukládá za hlavní cíl v oblasti ochrany obyvatelstva před hlukem snížit nebo alespoň nezvyšovat hlukové zatížení města, především jeho rezidenčních a rekreačních území a atraktivních centrálních prostoru s předpokladem pro aktivní veřejný život.
Základní zásadou řešení je omezit nadbytečnou dopravu ve městě. Při návrhu ploch pro bydlení, sport a rekreaci musí projektant zohlednit slav i předpokládaný vývoj hlukové zátěže.
Odbor územního plánování a rozvoje magistrátu loni zadal vypracování Hlukové mapy z pozemní dopravy pro území statutárního města Brna. Vznikl tak důležitý dokument o stavu celoplošné hlukové zátěže venkovního prostoru ve městě, který je jedním z podkladů pro připravovaný územní plán.
Do výpočtového modelování celoplošných vlivů hluku z dopravy byla zahrnuta silniční automobilová, tramvajová a železniční doprava. Model hlukové zátěže je jednotně vztažen k výšce čtyři metry nad terénem. Město získalo hodnoty díky‘ speciálnímu hlukovému výpočtovému programu. Zátěž byla vztažena k údajům roku 2004, které zahrnovaly intenzitu dopravy a stav pozemních komunikací a zástavby.

V první fázi byl vypracován prostorový model terénu sledovaného území. Na model terénu byly umístěny budovy (včetně počtů podlaží a odhadu obyvatel), překážky‘, protihlukově clony‘, trasy‘ silničních komunikací s dopravními údaji, které zahrnovaly‘ i mosty, tunely‘ a mimoúrovňová křížení, dále pak trasy tramvajových a Železničních tratí. Pro trasy komunikací byla zadána intenzita dopravy podle druhu vozidel a rychlosti jejich průjezdů, sklon a povrch komunikací a další údaje.


Hluková mapa bude sloužit jako soubor objektivních podkladů pro informování veřejnosti o stavu životního prostředí v našem městě. Je k dispozici na odboru územního plánování a rozvoje magistrátu. V rámci zavádění geografického informačního systému města bude hluková mapa vystavena na internetových stránkách www.brno.cz.


Výstupem hlukového modelování jsou mapové přehledy. Zahrnují odhady počtu osob žijících v Brně v obydlích s různou úrovní hlukové zátěže a odhady ploch s různou úrovní hlukové zátěže na území města Brna (vyhodnocení je provedeno pro celkovou plochu území města a podle ploch území jednotlivých městských částí). Shrnutí najdete v následujících přehledech.

Model hlukové zátěže podle aktuálního stavu v roce 2004
Souhrnný provoz z pozemní dopravy (silniční, železniční a tramvajová doprava) 

Výpočet proveden pro:         denní dobu ( 6:00 - 22:00 hod.)

                                              noční dobu ( 22:00-6:00 hod.)

Výpočtová výška :                  4 m nad terénem

Zpracovatel:                           ENVING s.r.o.

Hluková mapa se skládá ze 16 mapových listů v měřítku 1:10 000 uložených ve formátu PDF (Pro zobrazení je nezbytný program Adobe Acrobat Reader).

Postup prohlížení:

1. zvolte denní nebo noční dobu

2. v mapce s hranicemi městských částí klikněte do konkrétného obdélníku v červeném kladolistu
(mapový list se zobrazí v novém okně v programu AcrobatReader)

3. pro zobrazení v měřítku 1:10000 zvolte v Zobrazení: Skutečná velikost nebo 100%

pro zobrazení příslušné legendy  klikněte na název LEGENDA.

Zobrazení hlukové mapy - denní doba

Zobrazení hlukové mapy - noční doba

 

Kontakt na zpracovatele:

Ing. Volejník Václav
volejnik@enving.cz
420 603 524 581
ENVING s.r.o.
Staňkova 557/18a
602 00 BRNO
www.enving.cz

 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí