zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Evropská federace občanských sdružení vyzvala ministry, aby nepřipustili vysoké koncentrace toxických látek v odpadech

21.06.2006
Odpady
Evropská federace občanských sdružení vyzvala ministry, aby nepřipustili vysoké koncentrace toxických látek v odpadech

K výzvě ministru Ambrozkovi se připojilo také pět českých nevládních organizací

BRUSEL/PRAHA/LIBEREC – Největší evropská federace občanských sdružení zabývajících se životním prostředím - European Environmental Bureau (EEB) spolu s Mezinárodní sítí za eliminaci POPs International POPSs Elimination Network  - IPEN) vyzvaly ministry životního prostředí EU, aby zamítli návrhy Evropské komise (EK) a vytvořili ochranné normy týkající se perzistentních organických látek (POPs) (1) v odpadech. EK nyní po členských státech EU požaduje, aby schválily extrémně slabou politiku, která by povolovala vysoký obsah POPs v odpadech. Výzvu obsahující podobný požadavek zaslalo ministru Ambrozkovi také pět českých nevládních organizací (2).

Podle předsedy sdružení Arnika a současně spolupředsedy Pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady, RNDr. Jindřicha Petrlíka je současný návrh EK v přímém rozporu se Stockholmskou úmluvou, kterou většina evropských zemí ratifikovala. Stockholmská úmluva signatářské státy zavazuje k tomu, aby  byly perzistentní organické látky zničeny nebo nevratně přeměněny, což by zabránilo jejich hromadění v organismech lidí, zvířat a rostlin i dalším rizikům působení POPs na lidské zdraví a na životní prostředí. “Pokud by členské státy přijaly návrh v podobě předložené Evropskou komisí, souhlasily by tím s další přítomností vysokých koncentrací POPs v domácím i dováženém odpadu. Návrh také počítá s povolením vývozu odpadů kontaminovaných perzistentními organickými látkami do rozvojových zemí,” vysvětlil Petrlík.

Ten dále upozornil, že současný návrh EK by dal zelenou i takovým případům, kdy se odpadní materiály kontaminované POPs používají k budování pěších stezek a cyklostezek v zemích EU. “Typickým příkladem toho, jak firmy zneužívají nízkých limitů či jejich úplné absence, je chování liberecké společnosti Termizo, která prodávala kontaminovanou směs strusky a popílku jako stavební materiál. Firma Strabag pak tuto směs použila při stavbě cyklostezky v Oldřichově v Hájích. Firmy přitom argumentovaly právě tím, že pro POPs neexistují žádné limity, takže se nedopouštějí žádného protiprávního jednání. Proti tomu by se měli ministři evropských zemí jasně postavit,” řekl Petrlík.

EK ve svém návrhu také stanovuje normy, jež jsou mnohem tolerantnější oproti normám platným v EU v současnosti. Limity pro obsah polychlorovaných bifenylů (PCB) v odpadech předložené EK jsou 500krát slabší než ty, které stanoví legislativa v Německu. Co se týče dioxinů a furanů, jejich nové limity by byly 30krát méně bezpečné než limity dané současnými českými předpisy pro likvidaci starých ekologických zátěží a 150krát slabší než jak je požadováno v Rakousku.

”Nekontrolovatelné toxické látky jako jsou POPs vyžadují tvrdé normy, které by od členských zemí přebíraly předpisy s co nejvíce ochranným účinkem,”  prohlásil Petrlík. ”Ministři musí zajistit, aby EU  směřovala k ochraně veřejného zdraví a životního prostředí, namísto aby podkopávala snahy svých členů a znovu otevírala trh pro nebezpečné odpady.”


Pro další informace prosím kontaktujte:

IPEN - RNDr. Jindřich Petrlík, spolupředseda pracovní skupiny IPEN pro dioxiny, PCB a odpady
jindrich.petrlik@arnika.org; Tel: 420 603 582 984  

EEB – tisk a publikace: Peter Clarke, Press & Publications Officer, EEB, peter.clarke@eeb.org;
Tel: 32 2 289 1309            

Dopis EEB a IPEN evropským ministrům ŽP (v angličtině): http://www.eeb.org/activities/chemicals/150606_EEB_IPEN_Letter_POPSs_Waste.pdf

Limity navrhované sítí IPEN jsou uvedeny v Tabulce č. 2 na adrese: http://english.arnika.org/keepthepromise/index.shtml    

Poznámky:
(1) POPs – Perzistentní organické látky: Perzistentní organické látky jsou zřejmě vůbec nejtoxičtější sloučeniny jaké kdy člověk stvořil. Patří sem například dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB). Již ve velmi malých dávkách působí poruchy hormonálního a imunitního systému a ohrožují reprodukční schopnosti živočichů, včetně člověka. V přírodě se rozkládají velmi pomalu a kumulují se v tělech živočichů. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní.

(2) Arnika, Český a slovenský dopravní klub, Greenpeace ČR, Společnost pro trvale udržitelný život a Zelený kruh.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí