zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pojišťovny svádí s přírodou urputný boj

23.06.2006
Obecné
Pojišťovny svádí s přírodou urputný boj
Příroda je mocná čarodějka, jejíž rozmary přináší mnohdy miliardové škody

Pojišťovny tak svádí nelítostný boj a snaží se zmírnit krutost přírodních živlů. S jakými úspěchy, to už posuďte sami ...

Ať už se stane jakákoliv nahodilá událost, ve které má prsty příroda, škody většinou dosahují v lepším případě statisícových, v horších miliardových výší. Nejedna česká domácnost by o tom mohla vyprávět, když jejich dům navštívila několikaletá voda a napáchala řadu nepříjemností. Alespoň částečné zmírnění trablů je možné dosáhnout uzavřením vhodného typu pojištění majetku.

Záplava není povodeň
Ať už pojištění stavby a domácnosti máte, nebo si je chcete uzavřít, je dobré předem si ujasnit pojmy, tj. na co se vztahuje a na co nikoliv.

  • pojištění proti povodni , rozumí se tím zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních toků, nádrží, nebo jejich břehy protrhla.
  • záplavou se rozumí, jestliže se voda šíří z jiných příčin než u povodně. Takovou událostí může být průtrž mračen, kdy si následně voda najde odtok přes váš pozemek a v horším případě i dům.
  • dalším pojmem, který často hraje neblahou roli v souvislosti s povodněmi, je voda vytékající z vodovodního zařízení . Vodovodním zařízením se nerozumí okapy a jejich svody, takže pokud se voda při dešti dostane do domu touto cestou, nelze škodu v pojišťovně uplatňovat. Klasické zatékání okapem nebo třeba i otevřeným oknem vlivem atmosférických srážek není tedy kvalifikováno jako pojistná událost z pojištění domácnosti. I z této události však lze získat úhradu škody, například z pojištění odpovědnosti majitele domu, pakliže zanedbal jeho údržbu – vyčištění svodů, prorezavění okapů, atd.

Vyjasnění si zaslouží ještě dva pojmy, které klienti pojišťoven často zaměňují. Jedná se o rozdíl v pojištění domácnosti a pojištění obytných budov a souvisejících staveb. Zatímco pojištění nemovitosti se vztahuje opravdu jen na budovu a ostatní pojištěné stavby na tomtéž pozemku, tak pojištění domácnosti se vztahuje na vnitřní vybavení, tj. movité věci. Jinak řečeno, pokud máte pojištěnou jen budovu a ta bude zničena živelní pojistnou událostí, budete mít náhradu vyplacenou na to, aby bylo kde bydlet. Ovšem za zničený nábytek, spotřebiče a další vybavení nečekejte od pojišťovny ani korunu. A opačně, pokud budete mít pojištěnou domácnost, tak sice dostanete peníze na pořízení nového vybavení, ale nebude jej asi mít kam dát. Pokud tedy máte jedno a ne druhé, v případě živlu vám vždy bude nějaká koruna do původního stavu chybět. Proto není od věci mrknout do šuplíku a podívat se, co a na kolik máte pojištěno.

„Dům je něco, co dává pocit jistoty. Je proto důležité mít jej dobře pojištěný, více než cokoliv jiného. Lidé by si měli tedy dobře prostudovat obsah pojistné smlouvy a případně pojištění rozšířit o rizika, která v tuto chvíli kryta nejsou. Dále je důležité mít na paměti, že pokud na domě něco opravujete a dojde k živelné události, pojištění se nevztahuje na škody, které vznikly kvůli probíhajícím pracím. Typickým příkladem je oprava nebo výměna střechy. Jestliže v tu dobu přijde krupobití a vichřice a voda proteče přes střechu celým domem, pojišťovna škodu nezaplatí. V tomto případě pomůže opět odpovědnostní pojištění, které by měl pro tyto případy mít sjednáno majitel domu nebo ještě lépe specializovaná firma, která rekonstrukci provádí,“ radí klientům Václav Bálek z České pojišťovny.

Škody a pojistné plnění rostou na celém světě
Psím počasím a živly není sužována jenom naše republika, moc přírody každoročně pociťuje celý svět. Neuplyne rok, v němž by se neuskutečnila celosvětová sbírka na oběti katastrofy. Způsobené škody rok co rok rostou . Loňský rok byl v tomto ohledu doposud nejdražším, když škody ze živelních událostí dosáhly po celém světě částky bezmála 174 miliard USD .

Tabulka: Přehled živelních katastrof v posledních letech

Rok Událost Škody v mld. USD
1999 Sněhové bouře v severní Evropě 17,7
2000 Záplavy ve Velké Británii 1,5
2001 Déšť a následný sesuv půdy v Itálii a Švýcarsku 8,0
2002 Záplavy v Evropě 16,0
2003 Vedra v západní Evropě 13,0
2004 Hurikán Ivan - Karibik a USA 23,0
2004 Tsunami v jihovýchodní Asii 10,0
2005 Hurikány Katrina, Rita a Wilma 156,0

Zdroj: Zpráva České pojišťovny

Při pohledu na uplynulých několik dekád zjistíme, že zatímco v 60. letech se přihodilo 27 přírodních katastrof s celkovou škodou 80,5 mld. USD, tak v 90. letech jich bylo 91 a škody přesáhly 700 mld. USD. Za uplynulou dobu se zvedlo také pojistné krytí škod. Zatímco v 60. letech pojišťovny zaplatily 8 % škod, v 90. letech to bylo 18 %.

Je viníkem globální oteplování?
Přestože názory odborníků na vývoj klimatu se mohou lišit, v budoucí předpovědi panuje jednotná shoda. Již běžným tématem se stalo globální oteplování , které dokládá množství výzkumů a údajů z měření. Jen namátkou lze jmenovat ústup ledovců (Alpy, Kilimandžáro) nebo zmenšování Antarktického ledového štítu o 150 km3 ročně. Tyto změny klimatu se pak projevují větším počtem srážek, které se jen v severní Evropě zvýšily o 10 až 40 procent . Globální oteplování však nemá na svědomí pouze zvýšený počet srážek, ale způsobuje i jiné živelní katastrofy. Tropické cyklóny, záplavy a období sucha jsou častější a mají horší průběh než tomu bylo dříve. Celkový počet bouří v západním Tichomoří jen od počátku 80. do konce 90. let 20. století vzrostl o 2 procenta. Mnohem výrazněji se zvýšila i četnost intenzivních bouří .

Ať už je viníkem globální oteplování či není, musíme být připraveni chránit sebe a svůj majetek před výkyvy počasí . Předpověď počasí každý den informuje o tom, jaký vliv na počasí u nás má jeden meteorologický jev nad Británií a jiný nad Středomořím. Vzhledem k nárůstu výše škod je stále logičtějším krokem se proti potenciálním rizikům zabezpečit . V České republice vzali mnozí povodně v roce 1997 na Moravě jako varování a propojištěnost majetku občanů proti povodni se zvýšila (v roce 1997 zaplatily pojišťovny 15 % z celkových ekonomických škod, zatímco v roce 2002 již 50 %). Toto číslo svědčí o vyšší propojištěnosti obyvatel mezi léty 1997 a 2002 a lze odhadovat, že i po uzavření letošních jarních záplav se procento pojištěných škod, byť ne tak výrazně, ale jistě zase o pár procent zvýší.

Pokud se vám tedy stane nějaká křivda od přírody, pojištění majetku je cestou, jak učinit tuto křivdu snesitelnější . Částečnou překážkou v uzavření pojištění domu či domácnosti proti velké vodě může být jeho poloha. Pokud vás v posledních 10 letech navštívila velká voda dvakrát a vícekrát, může mít tato skutečnost za následek navýšení pojistného, v některých případech i sjednání pojištění s výlukou pojistného nebezpečí povodeň – záplava. Stejně tak tomu je, pokud se dům či byt nachází v záplavové oblasti. Pojištění totiž slouží jako ochrana proti nahodilým událostem a ne jako pokrytí pravidelně se opakujících jevů.

Zdroj: Tisková zpráva ČP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí