zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Akční plán EU pro lesnictví

22.06.2006
Les
Akční plán EU pro lesnictví

Dne 15. června 2006 byl v Evropské komisi schválen akční plán EU pro lesnictví. Uvedený akční plán vychází z usnesení Rady ze dne 15. prosince 1998 o strategii v oblasti lesního hospodářství pro Evropskou unii, poskytuje rámec pro akce týkající se lesnictví na úrovni Společenství i na úrovni členských států a slouží jako nástroj koordinace mezi akcemi Společenství a politikou v oblasti lesnictví členských států.

Všeobecným cílem akčního plánu EU v oblasti lesnictví je podporovat a rozvíjet udržitelnou správu lesů a multifunkční úlohu lesů. Čtyři hlavní cíle akčního plánu jsou:

1. zlepšit dlouhodobě konkurenceschopnost,

2. zlepšovat a chránit životní prostředí,

3. přispět ke kvalitě života,

4. podpořit koordinaci a komunikaci.

Komise prostřednictvím akčního plánu navrhuje 18 klíčových akcí, které je třeba společně s členskými státy během období pěti let (2007–2011) implementovat. Jde o tyto akce:

Ad cíl 1: Zlepšit dlouhodobou konkurenceschopnost odvětví lesnictví a zvýšit udržitelné využívání lesních produktů a služeb

Klíčová akce 1: Přezkoumat účinky globalizace na hospodářskou životaschopnost a konkurenceschopnost lesního hospodářství EU

Klíčová akce 2: Podnítit výzkum a technický rozvoj s cílem zvýšení konkurenceschopnosti lesního hospodářství

Klíčová akce 3: Výměna a posouzení zkušeností týkajících se zhodnocení a uvedení na trh nedřeveného lesního zboží a služeb

Klíčová akce 4: Podporovat využití lesní biomasy k výrobě energie

Klíčová akce 5: Podpořit spolupráci mezi vlastníky lesů a zlepšit vzdělávání a odbornou přípravu v oblasti lesnictví


Ad cíl 2: Zachovat a vhodně obohatit biologickou rozmanitost, sekvestraci uhlíku, celistvost, zdraví a odolnost lesních ekosystémů v různých geografických dimenzích

Klíčová akce 6: Usnadnit EU plnění závazků týkajících se zmírňování změny klimatu v rámci úmluvy UNFCCC* a jejího Kjótského protokolu a podpořit přizpůsobení se vlivům změny klimatu (*Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu)

Klíčová akce 7: Přispět k dosažení revidovaných cílů v oblasti biologické rozmanitosti Společenství na rok 2010 a po něm

Klíčová akce 8: Práce na Evropském systému monitorování lesů

Klíčová akce 9: Zvýšit ochranu lesů EU

Ad cíl 3:  Přispět ke kvalitě života prostřednictvím zachování a zlepšení sociálních a kulturních dimenzí lesů

Klíčová akce 10: Podpora vzdělání a komunikace v oblasti životního prostředí
Klíčová akce 11: Zachovat a zvýšit ochranné funkce lesů
Klíčová akce 12: Prozkoumat potenciál městských a příměstských lesů

Ad cíl 4:  Zlepšit soudržnost a spolupráci mezi odvětvími s cílem vytvořit rovnováhu mezi ekonomickými, environmentálními a sociálně-kulturními cíli na různých organizačních a institucionálních úrovních

Klíčová akce 13: Posílit úlohu Stálého lesnického výboru

Klíčová akce 14: Posílení koordinace mezi politikami v oblastech souvisejících s lesnictvím

Klíčová akce 15: Uplatnit na národní programy pro lesy otevřenou metodu koordinace (OMK)

Klíčová akce 16: Posílit profil EU v mezinárodních procesech týkajících se lesů

Klíčová akce 17: Podpořit používání dřeva a dalších lesních produktů z udržitelně spravovaných lesů

Klíčová akce 18: Zlepšit výměnu informací a komunikaci

Akční plán bude probíhat pět let (2007–2011). V roce 2009 se uskuteční hodnocení v polovině období a v roce 2012 bude provedeno závěrečné hodnocení. V roce 2012 bude Radě a Evropskému parlamentu předložena zpráva o provádění akčního plánu. Spolupráci na provádění akčního plánu na úrovni Společenství se zúčastněnými stranami bude řídit Poradní skupina pro lesnictví a korek. Koordinačním subjektem mezi Komisí a členskými státy v otázce provádění akčního plánu bude Stálý lesnický výbor.  Bude se rovněž aktivně podílet na hodnocení v polovině období i na závěrečném hodnocení.

Bližší informace k akčnímu plánu EU pro lesnictví jsou k dispozici na internetové adrese zde. Sdělení Komise (v češtině) Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu EU pro lesnictví je v příloze.

Příloha : Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o akčním plánu EU pro lesnictví [pdf ; 236455 bytů]

Zdroj: www.agronavigator.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí