zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

CENIA na závěrečné konferenci k projektu Sustainability A-test

27.06.2006
Obecné
CENIA na závěrečné konferenci k projektu Sustainability A-test

Dne 20. června 2006 proběhla v Bruselu slavnostní prezentace výsledků projektu 6. rámcového programu EU „Sustainability A-test“, na kterém se jako projektový partner podílela za Českou republiku CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

Cílem projektu, který byl zahájen v březnu 2004 a končí v srpnu tohoto roku, bylo přispět k naplňování principů trvale udržitelného rozvoje a k zvýšení odborného potenciálu v tomto oboru tím, že byl vytvořen univerzálně použitelný hodnotící rámec pro objektivní a komplexní posuzování jak dílčích záměrů a cílů, tak i celých politik či dlouhodobějších strategií. Hodnotící aparát byl postaven na existujících stavebních kamenech – tzv. nástrojích, které umožňují hodnotit dílčí aspekty trvalé udržitelnosti (např. analýza materiálových toků, cost-benefit analýza).

V rámci projektu byly tyto nástroje shromážděny a popsány, aby bylo možné určit, k čemu je příslušný nástroj vhodný a jaké jsou operativní aspekty (např. časová, personální a finanční náročnost) jeho použití. Vzniklý katalog nástrojů a jejich atributů, veřejně přístupný pomocí webové aplikace, umožňuje sestavit plán hodnocení jakéhokoli konkrétního záměru (politiky) a současně reflektovat potřeby a možnosti hodnotícího subjektu (časový rámec, jaké finanční a personální zdroje má k dispozici).

Výsledky projektu byly otestovány v případové studii, v rámci které byla hodnocena politika využívání biopaliv v Evropské unii. Byly identifikovány kladné (snížení emisí oxidu uhličitého) i záporné aspekty (tlak na využití půdy, ohrožení ekologicky cenných ekosystémů) implementace této politiky, k podrobnějšímu vyhodnocení by však bylo nutné použít rozsáhlejší soubory dat, jejichž získání nebylo předmětem případové studie (šlo o test hodnotícího aparátu bez důrazu na získávání „tvrdých“ dat).

Výsledky projektu – webový katalog najdete na adrese sustainabilityA-test.net.

Zdroj: Cenia

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí