zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projednává vláda

28.06.2006
Obecné
Co dnes projednává vláda
Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná ve středu 28. června 2006 v 10.00 hod. v zasedací síni Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží E. Beneše 4

7.
Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2005
č.j. 1038/06 - předběžně rozesláno dne: 21.06.2006
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
9.
Návrh na ratifikaci Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
č.j. 1052/06 - materiál připojen
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí
 
Bez rozpravy:

13.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochran-ných podmínek Národní přírodní rezervace Hůrka u Hranic a to za úče-lem provádění průzkumu a výzkumu exokrasu
č.j. 1034/06 - předběžně rozesláno dne: 19.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

14.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochran-ných podmínek NP Šumava uvedených v ustanovení § 16, odst.1, písm.e) zákona pro o.s. Hnutí Duha - Přátelé Země ČR za účelem pořádání a organizování hromadné turistické akce mimo místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody
č.j. 1035/06 - předběžně rozesláno dne: 19.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

15.
CHKO Křivoklátsko - Národní přírodní rezervace (NPR) Týřov a NPR Velká pleš - vstup a archeologický výzkum pracovníků Západočeské univerzity v Plzni
č.j. 1036/06 - předběžně rozesláno dne: 19.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

16.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) a h), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek NPR Žebračka za účelem vjezdu motorových vozidel potřebných k výkonu výzkumné včelařské činnosti
č.j. 1037/06 - předběžně rozesláno dne: 19.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

17.
Povolení výjimky podle § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Chráněné krajinné oblasti Šumava pro pana Bohumila Žižku za účelem provedení terénních úprav pro stavbu rodinných domů
č.j. 1043/06 - předběžně rozesláno dne: 21.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

18.
Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro obec Borová Lada, zastoupenou starostkou obce Stanislavou Barantálovou, pro vjezd autobusu na účelovou komunikaci Kvilda - Bučina a Knížecí Pláně za účelem setkání Jihočeských starostek v Borových Ladech
č.j. 1044/06 - předběžně rozesláno dne: 21.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

19.
Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. b) a c), § 29 písm. a), d), h), i) a j) a § 34 odst. 1 písm. a), b) a e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmí-nek chráněných krajinných oblastí, národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, a to za účelem provádění dodavatelských prací a managementových opatření na území ve správě regionálních pracovišť - správ CHKO
č.j. 1045/06 - předběžně rozesláno dne: 21.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

20.
O žádosti o povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek Národního parku Krkonoše pro společ-nost Krakonošovo s.r.o., zastoupenou Tomášem Doležalem, za účelem uspořádání hudebního festivalu Keltská noc
č.j. 1046/06 - předběžně rozesláno dne: 21.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

21.
O žádosti o povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze základních ochranných podmínek NP Šumava pro Klub přátel Šumavy, zastoupený panem Stanislavem Lamačem, za účelem vjezdu autobusu po trase Dostupná Šumava
č.j. 1047/06 - předběžně rozesláno dne: 21.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí

22.
Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Litovelské Pomoraví pro Správu železniční doprav-ní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc, pro vjezd na komunikaci nově navržené pro přístup k stavbě SO 32-19-08, v rámci realizace záměru „Modernizace traťového úseku Červenka – Zábřeh na Moravě“
č.j. 1048/06 - předběžně rozesláno dne: 21.06.2006
Předkládá: ministr životního prostředí
 

 

Zdroj: Vláda

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí