zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Projekt ekologické likvidace nepotřebné munice

10.07.2006
Odpady
Projekt ekologické likvidace nepotřebné munice

Zpravodajský server aktuálně.cz dne 3. července 2006 uvedl, že „Policie ČR prošetřuje okolnosti armádní zakázky na likvidaci nepotřebné munice“.

Ministerstvo obrany v reakci na to sděluje, že projekt Ekologické likvidace nepotřebné munice probíhá bez problémů a podle plánu a je plně pod kontrolou příslušných složek Ministerstva obrany, které za realizaci projektu odpovídají.  

Vláda svým usnesením ze dne 6. srpna 2003 č. 798 (dále jen usnesení) schválila zajištění nákupu služeb strategického charakteru souvisejících s integrací  a členstvím České republiky v Organizaci Severoatlantické smlouvy (NATO), nezbytných k realizaci pilotního projektu Koncepce výstavby profesionální Armády České republiky a mobilizace Ozbrojených sil České republiky – ekologická likvidace nepotřebné munice. Součást citovaného usnesení tvoří specifikace nákupu služeb a zásady výběru dodavatele na omezený okruh subjektů. Usnesení uložilo zabezpečit nákup těchto služeb v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany a v rámci projednání státního závěrečného účtu kapitoly Ministerstva obrany informovat vládu o věcných a finančních aspektech uzavřených smluv.

Ministerstvo obrany oslovilo v souladu s dikcí přílohy č. 2 usnesení Vojenský opravárenský podnik 026 Šternberk, s.p., (dále VOP-026 Štemberk s.p.), Explosia, a.s., Poličské strojírny, a.s., STV GROUP, a.s., a ZEVETA AMMUNITION, a.s.

Dne 6. ledna 2004 byla předložena nabídka státního podniku VOP-026 Šternberk, s.p., a společná nabídka Poličských strojíren, a.s., se subdodavateli (Explosia, a.s., STV GROUP, a.s., a ZEVETA AMMUNITION, a.s.).

K posouzení a hodnocení nabídek byla ustavena odborná meziresortní komise za účasti zástupců Ministerstva obrany, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a Českého báňského úřadu (dále jen ČBÚ). Ta ukončila svoji činnost dne 24. února 2004 s tím, že doporučila zadavateli přijmout nabídky jako reálný podklad k uzavření smluvních vztahů. Ty byly uzavřeny 7. května 2004 s tím, že první etapa likvidace by měla proběhnout v letech 2004 – 2007.

Celkem bylo ke dni 30. června 2006 rozhodnuto o likvidaci 47 747 tun nepotřebné munice. Z tohoto počtu je odsunuto z armádních skladů 36 472 tun, z toho již bylo zlikvidováno 27 540 tun. Zbytek je uložen ve skladech firem provádějících likvidaci.

Ministerstvo obrany má proces likvidace plně pod kontrolou. Žádná faktura zhotovitele není proplacena, pokud není přesně doloženo, jak bylo s každým kouskem munice naloženo. V této souvislosti se v srpnu 2005 uskutečnilo jednání pracovníků Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a ČBÚ, jehož cílem byla vzájemná výměna informací a vyjasnění bezpečnostních aspektů spojených s plněním projektu „Ekologická likvidace nepotřebné munice“. Účastníci se shodli na tom, že projekt probíhá bez problémů a podle plánu a je plně pod kontrolou příslušných složek Ministerstva obrany. 

Firmy provádějící delaboraci mohou v případě zájmu převzít tento majetek do svého vlastnictví. O tom MO vždy informují a konečná fakturovaná cena za likvidaci je snížena o zůstatkovou hodnotu tohoto majetku.

O prošetřování zakázky Policií ČR nemá MO bližší informace, pouze vyhovělo žádosti společnosti Poličské strojírny a souhlasilo s poskytnutím textu smlouvy mezi MO a firmou policejním orgánům.

Autor: Jan Pejšek, tisková a informační služba MO

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí