zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Produkce, využití a odstranění odpadů v ČR v roce 2004

17.07.2006
Odpady
Produkce, využití a odstranění odpadů v ČR v roce 2004
Přehled o produkci, využití a odstranění odpadů ve vybraných odvětvích národního hospodářství v ČR. Údaje jsou členěny podle druhu odpadu, OKEČ a způsobu nakládání s odpadem.
 
 
Tab. 1 Produkce odpadů podle vybraných oddílů OKEČ v roce 2004 (v tis. t) ExcelPDF
Tab. 2 Produkce odpadů v roce 2004 v územním členění na kraje (v t) ExcelPDF
Tab. 3 Způsob nakládání s odpady na straně původce odpadu v roce 2004 (v t) ExcelPDF
Tab. 4 Způsoby využití nebo odstranění odpadů v roce 2004 ( v t ) ExcelPDF
Tab. 5 Způsoby nakládání s nebezpečnými odpady v letech 2001-2004 (v tis. t) ExcelPDF
Tab. 6 Produkce komunálního a živnostenského odpadu v letech 2002-2004 (v t) ExcelPDF
Tab. 7 Spotřeba odpadů jako druhotných surovin na výrobu vybraných výrobků v roce 2004 (v t) ExcelPDF

Graf 1 Produkce ostatních odpadů z podniků podle vybraných oddílů OKEČ na 1 obyvatele v roce 2004 Html
Graf 2 Produkce nebezpečných odpadů z podniků podle vybraných oddílů OKEČ na 1 obyvatele v roce 2004 Html
Graf 3 Produkce průmyslových odpadů zařazených do kategorie “ostatní “ odpad v roce 2004 podle oddílu OKEČ Html
Graf 4 Produkce průmyslových odpadů zařazených do kategorie “nebezpečný “ odpad v roce 2004 podle oddílu OKEČ Html
Graf 5 Využití nebezpečných odpadů v roce 2004 Html
Graf 6 Odstranění nebezpečných odpadů v roce 2004 Html
Graf 7 Podíl podniků na celkové produkci odpadů podle počtu zaměstnanců v roce 2004 Html
Graf 8 Podíl podniků na celkové produkci odpadů podle objemu vyprodukovaných odpadů v roce 2004 Html

Tab. 8 Produkce odpadů dle druhu odpadu (v kg) ExcelPDF
Tab. 9 Produkce nebezpečných odpadů dle druhu odpadu (v kg) ExcelPDF
Tab. 10 Produkce odpadů dle skupiny odpadu (v kg) ExcelPDF
Tab. 11 Produkce odpadů dle skupiny OKEČ (v kg) ExcelPDF
 
Archiv:
  • rok 2005 | v roce 2004
  • rok 2004 | v roce 2003
  • rok 2003 | za rok 2002
  • rok 2002 | za rok 2001
  • rok 2001 | za rok 2000
  •  

    • Číslo jednací: 1008/2005-2430
    • Kód: 2001-05
    • Periodicita:roční
    • Územní členění: ČR, Obl
    Informační služby: tel: 274052304
    e-mail: infoservis@czso.cz

    Kontakt: Mgr. Alena Pražáková
    e-mail:prazakov@gw.czso.cz
    Kontakt: Mgr. Helena Buřtová
    e-mail:burtova@gw.czso.cz
     

    Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

    Další články
    Podněty ZmapujTo
    Mohlo by vás také zajímat
    Naši partneři
    Složky životního prostředí