zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová opatření na podporu bioodpadů

11.07.2006
Odpady
Nová opatření na podporu bioodpadů
Poslanecká sněmovna schválila letos v květnu novelu zákona o odpadech, která mj. obsahuje významná opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů). Tato hlavní opatření, která jsou v novele uvedena v rámci nových § 33a § 33b, nabudou účinnosti dnem 1. dubna 2007.

Organická hmota z údržby zeleně a ze zahrad, zbytky jídel z domácností, z jídelen, restaurací a další, to vše jsou bioodpady, které tvoří více než 40 % z celkového množství odpadu vznikajícího v obcích a městech. Tříděný sběr a recyklace těchto bioodpadů jsou u nás na rozdíl od Rakouska nebo Německa naprosto nedostatečné. Nová právní úprava sice nepřikazuje obcím a městům povinnost zavést tříděný sběr bioodpadů či postavit obecní kompostárnu, ale stanovuje pravidla v oblasti nakládání s bioodpady, což přispěje k recyklaci tohoto druhu odpadu.

Novela například upravuje proces povolování provozu malých kompostáren s roční kapacitou do 150 tun bioodpadů. Ve srovnání se stávající praxí bude stačit jen kladné vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podstatným přínosem nové úpravy bude rovněž to, že zmocňuje Ministerstvo životního prostředí, aby ve spolupráci s příslušnými ministerstvy vydalo vyhlášku, která stanoví jasná pravidla pro nakládání s bioodpady, a dále podpoří rozvoj ekologicky šetrných zařízení, jako jsou kompostování, anaerobní digesce (výroba bioplynu), či mechanicko- biologická úprava. Novela zákona a navazující vyhláška by tak měly zjednodušit současné příliš přísné požadavky na výstavbu a provoz zařízení na zpracování bio- odpadů a určit tyto požadavky odlišně v závislosti na kapacitě těchto zařízení a na druzích zpracovávaných odpadů.

Dalším významným cílem schválené právní normy je snaha pomoci řešit problémy s odbytem vyrobených kompostů a umožnit jejich lepší uplatnění na trhu. Pokud ji podepíše i prezident, je možné v blízké době očekávat lepší kvalitu i množství recyklovaných bioodpadů a vyšší ochranu životního prostředí. Zásadní roli pro naplnění těchto společensky žádoucích přínosů bude mít Ministerstvo životního prostředí, které musí zpracovat a schválit již zmíněnou vyhlášku o bioodpadech. Zejména na jeho přístupu bude záležet, kdy a jak se pozitivní přínosy novely zákona o odpadech projeví v praxi.

Podrobnější informace je možné nalézt na biom.cz

Co je CZ Biom

CZ Biom - České sdružení pro biomasu je nevládní nezisková a profesní organizace podporující rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu v ČR.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí