zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Když plány nezůstanou jen na papíře

16.07.2006
Obecné
Když plány nezůstanou jen na papíře
Kolo je vynález starý více než šest tisíc let a jeho využití pro cyklistiku - na rozdíl od automobilů - neprodukuje žádné škodlivé emise.
Jednou z možností jak podpořit používání jízdních kol je výstavba cyklostezek a cyklotras ve městech a jejich okolí.

Řada Zdravých měst a obcí má proto ve svých rozvojových Plánech zdraví a kvality života mj. také cíl podporovat tento moderní a ekologický druh dopravy.

KOPŘIVNICE POSTUPUJE SYSTEMATICKY

V komunitním plánu tohoto města je konkrétní záměr: Propagovat vhodné formy dopravy ve městě. Pod tímto bodem se skrývá obnova sítě stávajících cyklostezek a budování nových, popisuje současnou situaci místostarosta Kopřivnice Jiří Novák. Při plánování infrastruktury pro cyklisty postupovali Kopřivničtí systematicky. Nejdříve uskutečnili anketu na téma cyklostezky a cyklotrasy ve městě, která zkoumala, jak je v Kopřivnici cyklodoprava rozšířena a co by vedlo obyvatele k většímu využívání kola jako dopravního prostředku. Šetření také určilo nejužívanější trasy a odhalilo problémy, se kterými se cyklisté nejčastěji potýkají. Poté byla ustavena otevřená pracovní skupina zabývající se mapováním místních tras. Navrhla pak trasy nové a jejich propojení s již existujícími a nadregionálními trasami. Skupinu tvoří 17 členů - zastupitelů města, pracovníků různých odborů městského úřadu, zástupců CykloArt bike klubu a dalších aktivních občanů. Tým se sešel již třikrát a podnikl také praktickou vyjížďku na kolech do terénu, aby se s některými problémovými úseky seznámil a mohl navrhnout konkrétní řešení.

Na základě podrobné analýzy byla navržena trasa, která by měla umožnit co nejlépe, nejsnáze a nejbezpečněji projet celé město, tzv. místní tepna. Rovněž by měla propojit další trasy, které umožní bezpečnou jízdu do práce (například pro lidi pracující v průmyslové zóně), do místních částí, do obchodů a turistům pohodlnou prohlídku města a okolí. "Nedávno byla pro radu města zpracována podrobná zpráva, která seznámila její členy se všemi nashromážděnými podklady, aby mohlo být zadáno zpracování projektové dokumentace," vysvětluje přístup radnice a jejích partnerů místostarosta Jiří Novák.

ZLÍN MÁ KONCEPCI

Také město Zlín začlenilo problematiku cyklodopravy do svého komunitního plánu. Před dvěma lety tam zahájili diskusi o budoucnosti cyklistické dopravy na území města. "Cílem projektu bylo vytvořit variantní řešení cyklodopravy, které bude zahrnovat jak cyklostezky, tak cyklotrasy. Návrh základní koncepce jsme konzultovali s veřejností. Jedním z výsledků je rychlejší realizace projektu páteřní cyklostezky podél řeky Dřevnice," uvedl náměstek primátora města Hynek Steska, který se zasadil o zpracování koncepce.

Ani zde nezůstávají projekty na podporu cyklistické dopravy ve městě jen na papíře. V letošním roce tam vybudují několik kilometrů nových cyklostezek. Zejména to bude úsek v délce asi 950 metrů na Havlíčkově nábřeží. Nová cyklostezka široká 3,5 metru vznikne rekonstrukcí chodníku a rozšířením stávající vozovky asi o jeden metr. Několik set metrů nové cyklostezky letos přibylo také mezi Havlíčkovým nábřežím a Burešovem. Dosud totiž neexistovalo bezpečné propojení mezi Dřevnicí a cyklostezkou směrem k ZOO Lešná. Budování dalších úseků cyklostezky podél řeky Dřevnice bude pokračovat i v dalších měsících letošního i příštího roku. Zpracována je projektová dokumentace páteřní cyklostezky až po příměstskou čtvrť Malenovice.

POZADU NENÍ ANI JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Podporu cyklistice plánují i další členové Národní sítě Zdravých měst, například v Jihomoravském kraji. V projektových zásobnících, kde si občané, firmy, neziskové organizace a další zájemci mohou na internetové adrese www.nszm.cz zadávat návrhy projektů, které považují pro rozvoj svého města či regionu za důležité, se velmi často objevují právě cyklostezky. Například v Hodoníně chtějí navázat a doplnit stávající místní síť cyklostezek a vybudovat cyklotrasy nadregionálního významu (cyklistické a vinařské stezky). Vzájemné propojení jednotlivých úseků by mělo zpřístupnit jak území města, tak propojit obce v regionu s dosahem na okolní země - Slovensko a Rakousko. Důležitým momentem je také lepší dostupnost atraktivní turistické vodní cesty Baťův kanál (cyklostezka podél Baťova kanálu) a zpřístupnění jednotlivých přístavišť, služeb a hraničního přechodu Přístav Hodonín - Přístaviště Skalica.

Na Letovicku se chystají spojit dva kraje tematickou naučnou cyklostezkou z Brna na hranice s Pardubickým krajem pod názvem Staletími kolem Svitavy. Zdravé město Kuřim je jedním z těch, které zpracovává projekt na využití vysloužilé železniční tratě, jež bude v budoucnu tvořit součást cyklotrasy Po stopách zrušených železničních tratí. Cyklotrasa začíná v brněnské místní části Mokrá Hora a dále pokračuje právě v koridoru bývalé železniční trati Kuřim - Veverská Bítýška přes Moravské Knínice a Chudčice.

Na Boskovicku chtějí rovněž podpořit udržitelný turismus, a proto zde mají v plánu vytvořit zázemí a námětové okruhy pro cykloturisty v mikroregionu Boskovicko.

AUTOR: Antonín Tym
Kancelář Národní sítě Zdravých měst
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí