zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Roční zpráva Ministerstva životního prostředí ČR za rok 2005

11.07.2006
Obecné
Roční zpráva Ministerstva životního prostředí ČR za rok 2005
Roční zpráva byla vypracována za organizační složku státu Ministerstvo životního prostředí ČR

OBSAH                                                                                                        

                                                                                                                                    strana

1. MŽP – základní charakteristika                                                                   

2. Majetek MŽP

3. Rozpočet

3.1. Příjmy

3.2. Běžné (neinvestiční) výdaje

3.2.1. Prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci

3.2.2.  Výdaje na státní správu

3.2.3.  Členství v mezinárodních organizacích

3.2.4. Mezinárodní konference

3.3. Kapitálové (investiční) výdaje

3.4. Převod do rezervního fondu

4. Vyhodnocení čerpání prostředků na společné programy s EU, na

programové financování, na výzkum a vývoj a na  ostatní programy

a účelové výdaje

4.1. Vyhodnocení čerpání prostředků na společné programy s EU

4.2. Výdaje na financování programů registru MF ISPROFIN

4.2.1. Program 215 010 - Rozvoj a obnova mat.tech. základny systému

řízení MŽP

4.2.2. Program 215 110 - Revitalizace říčních systémů

4.2.3. Program 215 120 – Podpora prevence v územích ohrožených

nepříznivými klimatickými vlivy

4.2.4. Program 215 130 – Modernizace předpovědní a výstražné služby

ČHMÚ

4.2.5. Program 215210 Podpora ochrany životního prostředí a nakládání

s odpady

4.3. Prostředky na výzkum a vývoj

4.3.1. Institucionální prostředky

4.3.2. Účelové prostředky na výzkum a vývoj

4.4. Program péče o krajinu

4.5. Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu

4.6. Příspěvky na hospodaření v lesích na území národních parků

4.7. Program péče o zeleň v urbanizovaném prostředí

4.8. Účelové prostředky na sanace lokalit po sovětské armádě

4.9. Prostředky na kompenzaci ztrát obcí na území národních parků

4.10. Prostředky na zahraniční rozvojovou spolupráce

4.11. Výdaje spojené s likvidací povodňových škod

 

  

5. Vyhodnocení  výdajů  na  zahraniční  pracovní  cesty,  čerpání

prostředků PHARE a ostatních  grantů, informace o  stavech

finančních prostředků na zvláštních účtech u peněžních ústavů OSS,

 závazků a pohledávek apod.

5.1. Vyhodnocení  výdajů na zahraniční pracovní cesty a další aktivity

5.2. Prostředky programu PHARE a dalších mezinárodních grantů

5.3. Změna stavu závazků a pohledávek, splátky půjček

5.4. Zálohové platby na dodávky prací a služeb, které nebyly

v roce 2005 realizovány

5.5.  Centralizované prostředky z likvidace státních podniků

5.6. Přehled majetkových účastí resortu v tuzemských společnostech

 

Seznam příloh:

Příloha č. 1 „Základní personální údaje „

Příloha č. 2 „Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu“

Příloha č. 3 „Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby za rok 2005 – část aparát MŽP“

Příloha č. 4 „Rozvaha organizační složky státu MŽP k 31.12.2005“

Příloha č. 5 „Dokladová inventarizace majetku a závazků k 31.12.2005“

Příloha č. 6 „Příspěvky mezinárodním organizacím v roce 2005 – kapitola 315-MŽP – k 31.12.2005

 

4

5

6

6

7

11

12

12

13

13

14

15

 

 

15

18

18

 

19

21

 

22

 

22

 

23

23

24

25

26

27

27

28

29

29

29

 

 

 

30

 

 

 

30

30

31

32

32

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé znění naleznete zde:

Roční zpráva MŽP za rok 2005 (doc, 519 kB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí