zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Další havarijní únik nebezpečného chlóru z ústecké Spolchemie

12.07.2006
Havárie
Další havarijní únik nebezpečného chlóru z ústecké Spolchemie
Z ústecké Spolchemie unikl večer 10.7. nebezpečných chlór. Obyvatelé Ústí nad Labem byli varováni magistrátem města prostřednictvím SMS zpráv zaslaných na mobilní telefony.
K dalšímu ze série úniků chemikálií ve Spolchemii došlo v den 30. výročí velké chemické havárie v severoitalském Sevesu, která se stala impusem pro vznik evropské direktivy pro prevenci závažných průmyslových havárií. Přitom v červenci 2005 rozhodl Městský soud v Praze, že Ambrozkovo ministerstvo ŽP nepostupovalo správně při projednávání bezpečnostní zprávy Spolchemie, kterou vyžaduje právě zákon implemetující tzv. SEVESO direktivu Evropské unie. Bezpečností zpráva Spolchemie totiž ignorovala velmi vážná rizika např. synergických účinků nebo nejhorší možné izolované události (únik chlóru velkým otvorem v zařízení).

Mluvčí Spolchemie Zdeněk Rytíř tvrdí, že při spouštění provozu chlorové chemie došlo k havarijnímu úniku poměrně malého množství chlóru, který zaznamenala měřící čidla na obvodu areálu chemičky. Koncetrace chlóru naměřené těmito čidly byly údajně nízké a zdraví lidí neohrožovaly.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. je podnik chlorové chemie ležící v těsné blízkosti (cca 400 - 500 m) centra města Ústí nad Labem. Provozy chlórové chemie jsou zastaralé a nevládní ekologické organizace na jejich ekologická a zdravotní rizika upozorňuje systematicky již od poloviny 90. let.

Laboratorními analýzami vody a sedimentů bylo prokázáno, že Spolchemie kontaminovala řeku Bílinu řadu nebezpečných chemických látek (např. toluen, xyleny, benzen, ethylbenzen, tetrachlorethylen), včetně perzistentních organických látek (např. DDT, heptachlor, hexachlorbenzen, lindan, methoxychlor).

Přehled některých havárií a úniků chemikálií ve Spolchemii v posledních letech:

2.11. 2005 únik chlóru
Chlor unikl z provozu Tetraper při jeho odstavování.

14.3. 2005 únik chlóru
Chlor unikl asi v půl jedenácté z odstavené aparatury při plánované opravě chlorového kompresoru a krátce před jedenáctou překročil hranici závodu 26.10. 2004 únik chlóru
Příčinou byla netěsnost při "najíždění" aparatury.

11.10. 2004 únik chlorovodíku
Zbytek kyseliny chlorovodíkové unikl při opravě potrubí. Zápach plynu byl cítit v průmyslové části čtvrti Předlice.

30.9. 2004 únik oxidu sírového
Bílý mrak oxidu sírového se v centru Ústí nad Labem, množství nebezpečného plynu, který unikl, vedení Spolchemie nezveřejnilo.

4.5.2004 - únik oxidu sírového
Velký bílý mrak se nad městem kvůli špatným rozptylovým podmínkám držel asi hodinu. Obyvatelé byli o havárii události informováni nedostatečně a s velkým zpožděním.Za tento únik zaplatila Spolchemie pokutu 200 tisíc Kč.

21.4.2004 - únik chlóru

20.11.2002 - únik chlóru
Únik kilogramu chloru zapříčinila netěsnost aparatury v provozu chlorové chemie.

listopad 2002 – požár ve výrobně pryskyřic
Shořelo cca 100 tun pryskyřice a surovin, explodovala některá výrobní zařízení a některé látky v uzavřených sudech.

24.8.2000 – únik epichlorhydrinu
Ze zkorodovaného zásobníku uniklo podle vedení Spolchemie asi pět metrů krychlových epichlorhydrinu.

12.10.1999 - únik chloru
Technologická porucha řídící jednotky ve výrobně kyseliny chlorovodíkové.

24.8.1998 - únik oxidu sírového
Porucha chlazení při výrobě olea.

18.2.1998 - únik oxidu sírového
Únik vznikl při poruše chlazení aparatury v provozu sirných sloučenin.

9.2.1998 – únik rozpouštědel
Odpadní voda s obsahem organických rozpouštědel unikla do řeky Bíliny. Zápach lakového benzinu, toluenu a xylenu pak ještě nějakou dobu lemoval břehy řeky. Porucha zařízení pro sběr a úpravu odpadních vod v provozu výroby syntetických pryskyřic.

14.7.1996 - únik chloru
Spolchemie s jednodenním zpožděním přiznala únik při výpadku proudu.

Prosinec 1997 – únik oxidu siřičitého
Jodnot až 28 000 mikrogramů na metr krychlový dosahovaly koncentrace oxidu siřičitého v ústeckém ovzduší při havárii, která se stala ve výrobně kyseliny sírové.

říjen 1996 – únik chloru
Spolchemie vypouštěla do Bíliny chlornan (což měla povoleno), ale řeka byla příliš kyselá a látka se proto rozkládala za vzniku chlóru.

duben 1996 – únik oxidu sírového
Porucha funkce koncového absorbéru unikne z provozu výroby kyseliny sírové.

říjen 1995 – únik rtuti
Z provozu Elektrolýza uniklo do ovzduší sedm kilogramů jedovaté rtuti.

Zdroj: http://www.stuz.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí