zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Krátce - různé

20.07.2006
Obecné
Krátce - různé

Podle národní zprávy o obchodování vypustily české podniky, které dostaly povolenky v rámci národního alokačního plánu, v loňském roce celkem 82 453 727 tun  CO2  . Více než 65 % tohoto množství vypustily firmy z oblasti energetiky. Množství oxidu uhličitého unikajícího ze  skládek  není v ČR znám. Provozovatel zařízení, který spadá do působnosti systému, má povinnost vyřadit do 30. dubna příslušného kalendářního roku množství emisí, které odpovídá ověřeným emisím za předchozí kalendářní rok.
Česká republika má jedny z nejvyšších evropských emisí  CO2  na obyvatele. Do 30. června mají členské státy EU předložit návrhy tzv. Národních alokačních plánů na příští období. Veřejná diskuse o českém návrhu ještě ani nezačala.

Společnost Safina, a. s., uspořádala ve dnech 26.-27. června 2006 mezinárodní zasedání zástupců průmyslových asociací sdružených v rámci nadnárodní asociace Orgalime.
Jednání se zúčastnilo jedenáct zástupců členských zemí Evropské unie. Přednesli aktuální problematiky z oblasti environmentální legislativy se zaměřením na WEEE/RoHS,  IPPC  , ECO-Design a REACH. Předmětem společných jednání této skupiny s názvem Eco-Group je příprava a zpracovávání komplexních připomínek za dané oblasti a přednesení za průmyslový sektor v rámci Evropské Komise. Skupina Eco-Group zpracovala řadu metodických dokumentů pro výrobce a průmyslové firmy, jakým způsobem řešit aktuální legislativní požadavky.
Součástí mezinárodního zasedání byla technická prohlídka největšího zpracovatele elektroodpadu v ČR společnosti Safina, a. s. Provozovnami v Praze, Brně a Sadské nabízí kapacitu zpracování až 15 000 tun elektroodpadu ročně. Safina, a. s., se tímto zařadila mezi významné zpracovatele elektroodpadu v Evropě a v této spolupráci s Orgalime bude i nadále pokračovat.

Investice do ochrany vod před  znečištěním  dusičnany ze zemědělství, vyplývající z tzv. nitrátové směrnice EU, si vyžádají jen letos a v příštím roce zhruba 3,26 miliardy korun. Jde především o výdaje na dostavbu nebo obnovu skladovacích kapacit pro statková hnojiva a na úpravu a zařízení stájí. Na financování se mají podílet tak jako dosud evropské fondy, stát a z více než poloviny samotné zemědělské podniky.
Za roky 2002 až 2007 by měly celkové investiční náklady na ochranu vod před dusičnany ze zemědělství dosáhnout asi 5,46 miliardy korun. Z toho zhruba 2,2 miliardy již bylo na tento účel vynaloženo v letech 2002 až 2005.
Z celkových více než pěti miliard připadá 2,99 miliardy na soukromé zdroje zemědělců, zhruba 1,75 miliardy má dosáhnout příspěvek evropských fondů a 720 miliony by se měl podílet stát v rámci spolufinancování evropských peněz.
Nitrátová směrnice je založena na tom, že se vymezí oblasti, které jsou  znečištěním  dusičnany zranitelné. V rámci čtyřletého akčního programu se pak stanoví povinné způsoby hospodaření v těchto regionech.

Aseptické kartonové obaly, vyráběné firmou Tetra Pak Malaysia and Singapore, budou na základě společné dohody mezi firmami Tetra Pak, Alam Flora a Pascorp Paper Industrie recyklovány v Malajsku. Pro recyklaci bylo vybráno zařízení fy Pascorp, které kartonové obaly rozloží na vlákninu a  odstraní vrstvy polyetylénu a hliníkovou fólii. Vodním proudem se mechanicky odstraní nevlákninový materiál, vláknina se vyčistí, zkontroluje a frakcionuje  před mícháním. Pro zlepšení vaznosti se přidá chemické činidlo Rozencise. Sběrem použitých kartónových obalů bude pověřena firma Alam Flora. Výsledný produkt z recyklace bude využit jako náhrada dřeva pro nábytkářský průmysl, lepenkový papír a obalové proložky.

Tržby 1,337 miliardy korun a zisk 324 miliónů korun, to jsou hospodářské výsledky královéhradecké akciové společnosti Marius Pedersen. Firma provozujeme v ČR 13 řízených skládek odpadů s ročním objemem uložených odpadů téměř 700 tis. tun, dále zařízení na úpravu a zneškodnění nebezpečných odpadů, solidifikační linky, vlastní recyklační a třídící zařízení a zařízení pro biodegradaci materiálů kontaminovaných ropnými produkty. Skupina firem nyní zaměstnává přes 1000 kvalifikovaných pracovníků. Organizačně je společnost Marius Pedersen Group členěna na mateřskou společnost Marius Pedersen, a.s., a 26 dceřiných společností. Skupina firem Marius Pedersen Group má pak téměř 40 provozoven po celé České republice.

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo grantový program Fondu Vysočiny s názvem Bioodpady 2006 na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem.
V loňském ročníku bylo podpořeno všech 22 žadatelů, rozděleno 1,2 mil. Kč. Nejvíce žádostí zaslali žadatelé z Náměšťska a Třebíčska. Cílem rozšířeného druhého ročníku je spolufinancování projektových dokumentací pro zařízení na zpracování bioodpadu, podpora nákupu kompostérů a kontejnerů na bioodpad a posílení informovanosti občanů o problematice bioodpadu. Příjemci podpory jsou právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání jejichž předmět podnikání nebo činnost zahrnuje nakládání s odpady nebo environmentální výchovu a vzdělávání, a obce a města kraje Vysočina. Celkový objem finanční prostředků pro letošní rok činí 2 000 000 Kč. Maximální výše podpory z Fondu Vysočiny na jeden grantový projekt je 100 tis. Kč. V rámci GP může jeden žadatel získat podporu na všechna opatření. Žadatel se účastní na celkových nákladech projektu minimálně ze 40 %. Žádosti lze podávat do 31. 7. 2006. Formulář žádosti je umístěn na internetové adrese www.fondvysociny.cz.

Japonsko chce předpovídat počasí až na 30 let dopředu. Pomoci mu k tomu má "superpočítač", který dokáže simulovat řadu atmosférických a zemských jevů. Vědci si od něj slibují, že by mohl obyvatele celého světa varovat před hurikány a před katastrofálním suchem. Informovala o tom včera agentura AP.
Realizace projektu má začít už v příštím roce. Z technické stránky je ale hotový. Počítač je ukryt v budově velikosti leteckého hangáru v Jokohamě a údajně je schopen simulovat i oteplování země během příštích 300 let. "Nyní můžeme vidět, které oblasti jsou v ohrožení a můžeme začít přemýšlet o tom, jaká přijmeme opatření," řekl Tomonori Otake z  ministerstva   životního   prostředí  .
Počítač vědci sestrojili již v roce 2002 a až do roku 2004, kdy ho předstihl počítač IBM, byl nejrychlejší na světě. Japonské  ministerstvo   životního   prostředí  dokončuje roční rozpočet, z něhož by měly plynout prostředky i na samotnou předpověď. Odhady počítají s tím, že provoz bude stát asi 26 miliónů dolarů ročně.

Ekosoutěž pořádaná 01/71. ZO ČSOP Koniklec za finanční podpory Magiastrátu hlavního města Prahy a MČ Praha 3 v rámci projektu Tajemství lesa, která provázela děti ze ZŠ Chelčického v družině celým druhým pololetím skončila 22. června 2006. Po tuto dobu se děti formou hry celkem na osmnácti schůzkách s lektory Alicí Wollerovou a Lukášem Kouckým seznamovaly s ekosystémem lesa.
Žáci měli možnost si sami vypěstovat vlastní les s využitím poznatků, které během soutěže získali. Nejlépe ze všech se to povedlo Nele Slivkové, ve skupinách se nejlépe umístila družinka Lesních Strážkyň.
Všechny děti si odnesly diplom, který je opravňuje nosit titul „Znalec tajemství lesa“, vítězové obdrželi knihy s touto tematikou.
Ekosoutěž pro družiny v dalších letech bohužel ČSOP Koniklec neplánuje zopakovat, ale zájemci se mohou zúčastnit ekoprogramů (jak v exteriéru, tak v interiéru), které pořádá a jejichž nabídku naleznete na http://csop.koniklec.cz. Projekt bude pokračovat jednorázovou ekologickou soutěží pro základní školy na Praze 3, která proběhne v říjnu 2006, následně plánujeme vydat brožuru se shrnutím celého projektu Tajemství lesa.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí