zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

zpracování studie o dopadech globalizace na ekonomickou životaschopnost lesního hospodářství EU

27.07.2006
Les
zpracování studie o dopadech globalizace na ekonomickou životaschopnost lesního hospodářství EU
* Referenční číslo CzechTrade: 
TE200660532
 
* Stav tendru: 
vypsaný tendr  
 
* Financování: 
Evropská společenství  
 
* Země: 
Belgie  BusinessInfo.cz - Belgie" href="http://www.businessinfo.cz/cz/clanky/belgie/1000809/">(teritoriální informace) 
 
* Datum uzávěrky:  
28.08.2006 
 
* Zdroj informace:  
S 140 
 
* Obor dle celního sazebníku:
 
S000000 Blíže neurčeno - Služby

 
 
 
Anotace tendru:

Evropská komise vypisuje výběrové řízení na zpracování studie o dopadech globalizace na ekonomickou životaschopnost lesního hospodářství EU. Nabídku je nutné doručit do 28. 8. 2006. Nabídka může být zpracována v jakémkoliv jazyce členských států EU.

 
Popis tendru (Čeština):

B-Brusel: Studie o dopadech globalizace na ekonomickou životaschopnost lesního hospodářství EU
Oznámení o zakázce

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název, adresa a kontaktní místa:
Evropská komise, k rukám: M. Martin Scheele, Rue de la Loi 130, úřad L130 8/29, B-1049 Brusel. Tel.: (32-2) 296 39 70. Fax: (32-2) 296 42 67. E-mail: Agri-G4@cec.eu.int.

Internetová adresa:

Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): europa.eu.int


Další informace lze získat:

Na výše uvedených kontaktních místech.


Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:

Na výše uvedených kontaktních místech.


Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:

Na výše uvedená kontaktní místa.

I.2) Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace.
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1) Popis
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Studie o dopadech globalizace na ekonomickou životaschopnost lesního hospodářství EU.
II.1.2) Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:
Služby.
Kategorie služeb č. 10.
Hlavní místo plnění: Práce bude vykonána v prostorách zhotovitele.
II.1.3) Toto oznámení se týká:
Veřejné zakázky.
II.1.4) Informace o rámcové smlouvě
II.1.5) Stručný popis zakázky:
Analýza vlivů globalizace na ekonomickou životaschopnost a globální konkurenceschopnost lesního hospodářství EU a způsobů, jak se přizpůsobit a mít z globalizace prospěch. Zakázka bude zadána na základě nejlepšího poměru kvalita/cena.
II.1.6) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):
74131400, 77000000.
II.1.7) Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):
Ano.
II.1.8) Rozdělení do položek:
Ne.
II.1.9) Budou přijímány varianty:
Ne.
II.2) Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah:
Vzhledem k celkovému objemu úkolu, který má být splněn, nesmí být celkový počet předpokládaných pracovních dnů nižší než 125. Maximální rozpočet pojící se s tímto výzkumem je 100 000 EUR. Toto bude maximální částka pro zadání zakázky.
Odhadovaná hodnota (bez DPH): 100 000 EUR.
II.2.2) Opce:
Ne.
II.3) Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:
Doba trvání: 10 měsíců od zadání zakázky.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1) Požadované zálohy a záruky:
Nehodící se.
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:
Platba 20% celkové částky zakázky následovně po přijetí první části předmětu dodání Komisí.
Platba 40% celkové částky zakázky následovně po přijetí druhé části předmětu dodání Komisí.
Platba 40% celkové částky zakázky následovně po přijetí konečné části předmětu dodání Komisí.
III.1.3) Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
Viz zadávací dokumentace, část 7.3 a 7.4.
III.1.4) Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:
Ne.
III.2) Podmínky účasti
III.2.1) Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz zadávací dokumentace, části 8.2.1 a 8.2.2.
III.2.2) Ekonomická a finanční způsobilost:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz zadávací dokumentace, část 8.2.3.1.
III.2.3) Technická způsobilost:
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
Viz zadávací dokumentace, část 8.2.3.2.
III.2.4) Vyhrazené zakázky:
Ne.
III.3) Podmínky týkající se pouze zakázek na služby
III.3.1) Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:
Ne.
III.3.2) Právní subjekty by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby:
Ano.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Druh řízení:
Otevřené.
IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky:
Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených ve specifikacích, ve výzvě k podání nabídek či výzvě k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu.
IV.2.2) Bude použita elektronická aukce:
Ne.
IV.3) Administrativní informace
IV.3.1) Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
AGRI-2006-G4-06
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:
Ano.
Číslo oznámení předběžných informací v Úř. věst.: 2006/S 34-36566 ze dne 18.2.2006.
Jiná zveřejnění: Číslo oznámení v Úř. věst.: 2006/S 129-137294 ze dne 11.7.2006.
IV.3.3) Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu:
Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentům: 17.8.2006.
Dokumenty za poplatek: Ne.
IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:
29.8.2006.
IV.3.6) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:
Angličtina, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, italština, litevština, lotyština, maďarština, maltština, němčina, nizozemština, polština, portugalština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, švédština.
IV.3.7) Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:
Doba trvání: 9 měsíců od data stanoveného k obdržení nabídek.
IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek:
Den: 8.9.2006 (10:30).
Místo: GŘ pro zemědělství a rozvoj venkova, Rue de la Loi 130, office 8/29, B-1049 Brusel.
Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1) Jedná se o opakovanou zakázku:
Ne.
VI.2) Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:
Ne.
VI.3) Další informace
VI.4) Odvolací řízení:
VI.4.1) Subjekt odpovědný za odvolací řízení:
Soud první instance Soudního dvora Evropských společenství, Bd. Konrad Adenauer, L-2925 Lucemburk. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int. URL: www.curia.eu.int.

Subjekt odpovědný za mediační řízení:

Evropský veřejný ochránce práv, 1, Avenue du President Robert Schuman, BP 403, F-67001 Štrasburk Cedex. Tel.: (33-3) 88 17 23 13. Fax: (33-3) 88 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int. URL: www.euro-ombudsman.eu.int.

VI.4.2) Podání odvolání:
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:
Během 2 měsíců od oznámení žalobce nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost. Stížnost podaná Evropskému veřejnému ochránci práv nemá vliv ani na pozastavení této lhůty, ani na započetí nové lhůty pro podání odvolání.
VI.4.3) Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:
Soud první instance Soudního dvora Evropských společenství, Bd. Konrad Adenauer, L-2925 Lucemburk. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ECJ.Registry@curia.eu.int. URL: www.curia.eu.int.
VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
14.7.2006.

 

Kontaktní informace:
* Kontakt:
Pavel Talafús
odborný pracovník, specialista CzechTrade
pavel.talafus@czechtrade.cz

 
Tel.: 420224907543
Fax: 420224913813

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí