zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na semináře firmy ASIO, spol. s r.o.

07.08.2006
Voda
Pozvánka na semináře firmy ASIO, spol. s r.o.
Cílem je seznámení účastníků s mechanismy využívanými při územním plánování a s některými navazujícími technickými řešeními při odvádění odpadních vod, zejména ve venkovských oblastech

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na semináře pořádané firmou ASIO, spol. s r.o. v  II. pol. roku 2006, které svou tematikou navazují na předchozí semináře . 

Tyto semináře jsou zařazeny jako:
1) „Program celoživotního vzdělávání ČKAIT“ s bodovým hodnocením  - 1.
2) „Akreditovaný vzdělávací program pro pracovníky veřejné správy“ - průběžné vzdělávání – první část.

Na jarních seminářích proběhne část druhá, na které budou předávány osvědčení o absolvování akreditovaného školení. (Vzdělávací instituce ASIO, spol. s r.o., č.a.: AK/I-30/2006)

Cíl semináře
Seznámení účastníků s mechanismy využívanými při územním plánování a s některými navazujícími technickými řešeními při odvádění odpadních vod, zejména ve venkovských oblastech

- tj. co je třeba z územních plánů zohlednit při konkrétním návrhu řešení čištění a odvádění odpadních vod a při jeho povolování vodohospodářským orgánem
- jaká jsou možná technická řešení a jak konkrétně probíhá jejich schvalování vodoprávními úřady
- jaký dopad bude mít na projektování nová norma pro výkresy vnitřních instalací
 
…aneb od koncepcí k detailům …

V případě neúčasti, avšak zájmu o materiály ze  semináře Vás žádáme o zaslání závazné objednávky. Materiály Vám budou zaslány na dobírku.
                
Těšíme se na setkání s Vámi a jsme                            
                                  
s pozdravem
Ing.  Karel   Plotěný       
jednatel  firmy

Program semináře :

8.00 - 8.30 - Prezence
8.30 hod. – Zahájení a 1. blok přednášek (Koncepční řešení a územní plánování)

A) Řešení odvádění odpadních vod ve venkovských oblastech – úvod, zdůvodnění potřeby komplexního přístupu 
Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

B) Plány ochrany povodí – účel, postup zpracovávání a jejich vliv na rozhodování o způsobu řešení odvádění  odpadních vod na konkrétní lokalitě
Ing. David Fína (Povodí Moravy)

C) PRVKK – plány rozvoje vodovodů a kanalizací kraje, jejich účel, stav a  dopady na povolování řešení kanalizací na konkrétních lokalitách
                                                                   
D) Možná koncepční řešení - technicko - ekonomická srovnání jednotlivých řešení, centrální a decentrální řešení, možnosti financování, vliv řešení na území, např. na problematiku sinic
Ing. Roman Sládek, Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.)

10.30-11.30 hod. -  Přestávka na kávu a občerstvení, event. zodpovězení dotazů

11,30 hod. - 2. blok přednášek (Technická řešení, povolování)
Losování o ceny

E)   Komplexní řešení vodního hospodářství samostatně stojících staveb (pitná voda, dešťová voda a odpadní vody)
Ea) Technická řešení.... Ing. Karel Plotěný
Eb) Správní řízení při povolování vodohospodářskými orgány ..... Ing. Roman Sládek
F)   Podpovrchová  závlaha a další způsoby likvidace odp. vod… Ing. Karel Plotěný
G) Výkresy vnitřních instalací ČSN 013450 - nová ČS EN... Ing. Jakub Vrána (VUT  FAST Brno)

12.30 - 13.00 Diskuse

13.00 -  Závěr

Sledujte průběžně www.asio.cz

Čtěte ASIONEWS na www.asio.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí