zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nové trendy v nakládání s dešťovými vodami

24.08.2006
Voda
Nové trendy v nakládání s dešťovými vodami
S masívním a neutuchajícím nástupem nové výstavby či rozšiřování obytných zón, parkovacích ploch a jiných objektů se soustavně zvyšuje počet zpevněných (nepropustných) ploch..

které zabraňují přirozenému vsakování dešťových vod zpět do okolní zeminy. Tím dochází k velmi vážnému narušení přirozeného koloběhu vody v přírodě. Následkem je vznik závažných lokálních ekologických škod, tj. záplav, přívalových dešťů nebo naopak lokálních půdních dehydratací apod.

Je proto nutné, aby s výstavbou nových zpevněných ploch byla vytvořena také "uměle" regulovaná cirkulace vody v přírodě, která aktivně napomáhá udržet ekologickou rovnováhu uvažovaného území. K odstranění těchto problémů může přispět i použití nových systémů Wavin Azura, respektive Wavin Q-Bic. Nová technologie řeší problém nakládáním s dešťovými vodami v místě spadu. Tím odlehčuje kanalizačním stokám (možnost volby menšího průměru kanalizačního potrubí, což redukuje investiční náklady na stavbu kanalizace) a snižuje poplatky za odvod dešťových vod z vlastních pozemků. Jak již bylo uvedeno, tyto systémy šetrně a ekologicky aktivně napomáhají udržovat přirozený koloběh vody v přírodě. Navíc jejich využití je ve shodě s legislativou EU, která upřednostňuje přirozené vsakování a odtékání dešťových vod před jejich odváděním do kanalizačních sítí.

Výše uvedené systémy se používají k likvidaci dešťových vod získaných ze střech jednak velkých průmyslových, obchodních a sportovních objektů, jednak rodinných domů, dále pak k likvidaci dešťových vod z povrchu komunikací, parkovišť apod.

Oba systémy se skládají z tzv. základních akumulačních boxů (500 x 400 x 1000 mm pro systém Azura a 600 x 600 x 1200 mm pro systém Q-Bic - přičemž jeden box nahrazuje zhruba 25 m drenážního potrubí), které se velice jednoduše sestavují do kompaktních celků takřka neomezených rozměrů a tvarů. Tím vznikne dočasný skladovací prostor potřebných rozměrů, který se obalí geotextilií a umístí pod zem.


MO0806s10.jpg

Základní princip funkce obou systémů je stejný, tj. co nejrychleji odvést srážkovou vodu pod zemský povrch a tam ji s časovým zpožděním buď nechat vsáknout zpět do okolní zeminy, nebo provést regulovaný odtok dešťové vody ze systému do dešťové kanalizace, případně do hlavní retenční nádrže.

Předností technologie Wavin Q-Bic je možnost revize a následné údržby systému, a to na základě ojedinělého systému Soft-Glide, díky němuž lze přímo do jednoho z akumulačních boxů zabudovat standardní revizní šachtu Wavin TEGRA 600. Vnitřní strukturu boxů systému Q-Bic tvoří kanály velkých rozměrů, což umožňuje již zmiňovanou revizi celého systému, a to i při použití tradičních inspekčních kamer a čisticích přístrojů.

Popisovaná technologie spolu s kanalizačními šachtami, uliční vpustí, různými typy potrubí a podobně je součástí moderních systémů určených k nakládání s dešťovými vodami v urbanizovaných územích. Využívají se nejen u nás (například při rekonstrukci školního hřiště Základní školy v Lázních Bělohrad), ale i v mnoha dalších evropských zemích (například olympijský stadión v Berlíně).

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí