zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Lidé se ve stanu Arniky dozvědí, jak mohou chránit životní prostředí

21.08.2006
Obecné
Lidé se ve stanu Arniky dozvědí, jak mohou chránit životní prostředí

TŘEBÍČ – Tři výstavy věnované třem různým oblastem ochrany životního prostředí budou moci navštívit obyvatelé Třebíče. Výstavní a informační stan sdružení Arnika bude pro veřejnost otevřen na Karlově náměstí v pondělí 21. srpna od 10:30 do 19:00 hodin a v úterý 22. srpna od 10:30 do 17:00 hodin. Kromě výstavy Budoucnost bez jedů věnované toxickým látkám si lidé budou moci prohlédnout také prezentaci případů Centra pro podporu občanů, kdy se lidé postavili aktivně na ochranu svého životního prostředí. Výstavní panely Týmu Bořena pak přinášejí informace o ochraně vzácných druhů rostlin v Českém středohoří. Část výstavy je navíc věnovaná aktuálnímu problému Třebíčska - skládce Pozďátky.

Návštěvníci budou mít přímo na místě také příležitost aktivně se zapojit do ochrany životního prostředí. Ve stanu Arniky budou moci svým podpisem podpořit petici  Budoucnost bez jedů II, kterou již podepsalo přes 15 tisíc lidí včetně řady významných osobností (1). Petice Budoucnost bez jedů mimo jiné požaduje dostatečně přísnou novou chemickou politiku EU nazývanou zkratkou REACH. Tento nový předpis by měl zaručit, že se do výrobků a následně do odpadů nebudou dostávat nebezpečné chemické látky. "Právě toxické chemické látky a nesprávné nakládání s nimi se před lety stalo kamenem úrazu na skládce v Pozďátkách, která je dosud v havarijním stavu a zamořuje svoje okolí. Do životního prostředí se při takových haváriích uvolňuje celá řada toxických látek, kterým je věnována i naše výstava,“ uvedl mluvčí Arniky Marek Jehlička.

Výstava "Budoucnost bez jedů" pojednává o toxických látkách jako jsou dioxiny (2), polychlorované bifenyly (3) či bromované zpomalovače hoření (4). Ty jsou často obsaženy i v naprosto běžných materiálech, nebo vznikají jako nechtěný produkt lidské činnosti. Lidé se na konkrétních příkladech dozvědí, jak tyto látky působí, jak se jim lze bránit a jak lze znečištění životního prostředí předejít. Výstava také seznámí návštěvníky s problémy, jaké způsobuje např. používání rtuti a PVC. Část výstavy s podtitulem „Právo na informace“ je věnována údajům o stavu ovzduší a vodních toků v ČR a také tomu, kdo za tento stav nese odpovědnost.

Prezentace Centra pro podporu občanů sdružení Arnika má za cíl ukázat, že osobní zájem o problémy životního prostředí má smysl. "Lidé mají často pocit, že proti úřadům či firmám nic nezmohou. Z minulých dob přetrvává pasivita a dojem, že „ti nahoře“ si stejně udělají, co budou chtít. Na konkrétních příkladech chceme předvést, že to nemusí být vždy pravda. Nabízíme také konkrétní pomoc,“ vysvětluje vedoucí Centra pro podporu občanů Martin Skalský. „Lidé by neměli věřit, že za ně problémy někdo vyřeší. Nejlepším lékem na neduhy našich měst a obcí je aktivní přístup.“ Návštěvníci se na výstavě například dozvědí, jak mohou zabránit zbytečnému kácení stromů a mohou konzultovat řešení konkrétních situací.

Na svém letním putování výstava navštívila již Boskovice, Ostravu, Valašské Meziříčí, festival Trnkobraní ve Slušovicích. Z Třebíče pokračuje do Jihlavy a do Brna.

 

Poznámky:

 

(1) Více informací o petici a jejích signatářích najdete na bezjedu.arika.org.

 

(2) Dioxiny jsou vysoce toxické látky nebezpečné již ve stopových koncentracích. Kumulují se v živočišných tukových tkáních. Jejich koncentraci v životním prostředí zvyšují i drobné prachové částice. Dlouhodobé působení dioxinů a PCB vede k poškození imunitního a nervového systému, dále ke změnám endokrinního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Některé studie prokázaly také jejich vliv na snížení inteligence, snížení schopnosti soustředění a vliv na chování (hyperaktivita u dětí). Jsou to látky, které se dlouhodobě kumulují v těle. (zdroj: webové stránky Státního zdravotního ústavu – www.chpr.szu.cz - “Dioxiny v potravinách”)

 

(3) Polychlorované bifenyly (PCB) byly vyráběny od roku 1930 jako chemické látky pro průmyslové využití. Jsou to velice stabilní chlororganické látky. Nerozpouštějí se ve vodě, zato se vážou na tuky. Používaly se do transformátorových a kondenzátorových olejů, do barev, plastifikátorů, ale třeba také na propisovací papíry a do inkoustů. Dokonce i do rtěnek. Poté, co byl zjištěn jejich negativní vliv na lidské zdraví, byla v roce 1984 zakázána jejich výroba i v tehdejším Československu (v Chemku Strážské na Slovensku). Dodnes jsou přítomny především v transformátorech a kondenzátorech a jsou nejspíše nejproblematičtějšími látkami v odpadech. V již velice nízkých koncentracích poškozují hormonální a imunitní systém člověka. Lidé, kteří přicházeli pravidelně do styku s vysokými koncentracemi PCB onemocněli tzv. chlorakné, dysfunkcemi jater, měli dýchací potíže a řadu dalších zdravotních problémů.

 

(4) Bromované zpomalovače hoření - PBDE jsou perzistentní (velmi dlouhou dobu přetrvávající v životním prostředí či v živých organismech) a bioakumulativní (mají schopnost ukládat se v živých organismech, zejména v tucích) a jsou již přítomny všude v životním prostředí – v půdě, vodě, ve splaškových vodách, v tkáních ryb, ptáků, tuleňů, velryb a polárních medvědů, v lidské krvi i v mateřském mléce. Koncentrace PBDE v životním prostředí se prudce zvyšují.

 

(5) Další užitečné informace najdete na těchto adresách:

Stránky kampaně Budoucnost bez jedů
bezjedu.arnika.org

Stránky Arniky ke spalovnám
spalovny.arnika.org

Stránky Centra pro podporu občanů věnované Vysočině
www.cepo.arnika.org

Stránky věnované problematice PVC
pvc.arnika.org

Stránky věnované nové evropské legislativě známé pod zkratkou REACH
arnika.org

 

Letní putování výstavy Arniky bylo podpořeno Regionálním environmentálním centrem pro střední a východní Evropu (REC) v zastoupení UNDP/GEF, Ministerstvem životního prostředí ČR a Nadací Partnerství v projektu "Budoucnost bez jedů v povodí Dunaje". O projektu lze nalézt další informace na internetových stránkách bezjedu.arnika.org Výstava Centra pro podporu občanů pak byla podpořena z Programu Transition Facility EU v rámci projektu "Podpora účasti občanů při prosazování směrnic EU na ochranu životního prostředí"

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí