zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program Transition Facility 2006 (Přechodový nástroj)

25.08.2006
Obecné
Program Transition Facility 2006 (Přechodový nástroj)
Jste-li organizací státní správy a samosprávy a máte v úmyslu realizovat projekt..
Ministerstvo financí ČR, Centrum pro zahraniční pomoc (CZP), oslovilo MŽP, aby zahájilo přípravy projektů typu Twinning Light / Technical Assistance na využití Rezervy programu Transition Facility 2006. Rezerva má objem 1,5 mil.€. Jedná se o poslední výzvu v rámci programu Transition Facility.
MŽP (OIF-923) má předložit návrhy projektů CZP do 29. září 2006. Jste-li organizací státní správy a samosprávy a máte v úmyslu realizovat projekt výše zmíněného typu, předložte OIF vypracované projektové fiše Vašich projektů v anglickém jazyce, a to nejpozději do 22. září 2006.
Vedoucí úředník programu pro Phare a Transition Facility (SPO) za sektor životního prostředí, vedoucí oddělení programů EU (923), Mgr. Michal Petrus (tel. 267 122 898, e-mail: michal_petrus@env.cz), jeho zástupce, Mgr. Martin Petrtýl (tel. 261 122 577, e-mail: martin_petrtyl@env.cz) a Mgr. Milan Česal (tel. 267 122 569, milan_cesal@env.cz) Vám jsou k dispozici pro jakékoliv potřebné konzultace při přípravě Vašich projektů.
Zároveň z důvodu zjištění potenciální poptávky žádáme případné zájemce, aby výše zmíněným kontaktním osobám sdělili svůj zájem nejlépe do 26. srpna 2006 se základní informací o tom, kdo a jaký typ projektu (TwL nebo TA) chce předkládat, jeho název, předběžný rozpočet a dobu předpokládané realizace včetně předpokládaného data zahájení.
Zaměstnanci OIF Vám poskytnou veškeré relevantní informace, které musí dané projekty splňovat i elektronické podklady.

Klíčové podmínky pro předkládané projekty jsou tyto:
· Projekty musí řešit otázky posilování institucí veřejné správy a musí mít vztah k přejímání acquis communautaire v ČR (s jasným odkazem na příslušné EU Rozhodnutí, Nařízení apod.);
· Projekty musí přispívat k odstranění nedostatků, které byly v listopadu 2003 identifikovány Evropskou komisí v Comprehensive Monitoring Report (CMR) on the Czech Republic’s Preparations for Membership (Souhrnné monitorovací zprávě) a které dosud nebyly (vy)řešeny (s přesným odkazem a citací z CMR). Je také možné navrhnout projekty, které řeší problematiku identifikovanou v jiné monitorovací zprávě Evropské komise (může jít o záležitosti - problémy, které byly nově identifikovány až po roce 2003). Zdůvodnění návrhu musí přesně odkázat/citovat příslušnou zprávu.
· Délka trvání projektů Twinning Light – šest měsíců, maximální alokace – 250 000 €.

Jako přílohy této výzvy přikládáme anglickou (oficiální) a českou (neoficiální) citaci kapitoly 22 z výše zmíněné Souhrnné monitorovací zprávy. Dále přikládáme vzorový formát Twinning Light projektové fiše pro Transition Facility včetně povinných příloh (Logframe Matrix a Indicative Budget), kterou je třeba OIF předložit do výše zmíněného termínu, tj. 22. září 2006. Taktéž přikládáme prezentaci z posledního červnového školení o Phare a Transition Facility, která by měla ulehčit obeznámení se s programem Transition Facility.

Žádáme Vás zároveň, abyste případnou přípravu Vašeho projektu konzultovali i s příslušnou sekcí či odborem MŽP v zájmu zmenšení případných překryvů Vašich a ministerských projektů.

Transition Facility - Prezentace (ppt, 535 kB)
Transition Facility - Chapter 22: Env (doc, 38 kB)
Transition Facility - Kapitola 22: ŽP (doc, 34 kB)
Transition Facility - Twinning Light (doc, 74 kB)
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí