zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kompostování bioodpadu se legislativně zjednoduší

31.08.2006
Odpady
Legislativa
Kompostování bioodpadu se legislativně zjednoduší

Novela zákona například zjednodušuje proces povolování provozu malých kompostáren

 

Ve Sbírce zákonů vyšla pod č. 314/2006 novela zákona o odpadech, která vedle omezení rizika nelegálních dovozů odpadů přináší také významná nová opatření na podporu recyklace odpadů v obcích, konkrétně v případě biologicky rozložitelných odpadů (bioodpadů).

Iniciátorem a předkladatelem této přínosné novely byla skupina poslanců v čele s poslankyní Ivou Šedivou (viz článek v časopise Odpady 5/2006).

UJASNĚNÍ PRAVIDEL

Organická hmota z údržby zeleně ve městech a ze zahrad, zbytky jídel z domácností, z jídelen, restaurací apod., to vše jsou bioodpady, které tvoří více než 40 % z celkového množství odpadu vznikajícího v obcích a městech. Tříděný sběr a recyklace těchto bioodpadů jsou u nás narozdíl od Rakouska nebo Německa naprosto nedostatečné. Schválená novela zákona sice nestanovuje obcím a městům povinnost zavést tříděný sběr bioodpadů či povinnost výstavby obecní kompostárny, ale jejím cílem je pomoci ujasnit pravidla v oblasti nakládání s bioodpady a zároveň řešit a odstranit hlavní problémy v této oblasti, a takto přispět k rozvoji recyklace této významné skupiny odpadů.

Novela zákona například zjednodušuje proces povolování provozu malých kompostáren s roční kapacitou do 150 tun bioodpadů, u nichž bude na rozdíl od dosavadní praxe stačit jen kladné vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Podstatným přínosem této novely je, že zmocňuje Ministerstvo životního prostředí, aby ve spolupráci s příslušnými ministerstvy vydalo vyhlášku, která stanoví jasná pravidla pro nakládání s bioodpady.

ZJEDNODUŠIT ŘÍZENÍ

Novela také podpoří rozvoj ekologicky šetrných zařízení, jako jsou kompostování, anaerobní digesce (výroba bioplynu), či mechanicko biologická úprava. Novela zákona a navazující vyhláška by tak měla zjednodušit současné příliš přísné požadavky na výstavbu a provoz zařízení na zpracování bioodpadů a stanovit tyto požadavky odlišně v závislosti na kapacitě těchto zařízení a na druzích zpracovávaných odpadů. Dalším z významných cílů je snaha pomoci řešit problémy s odbytem vyrobených kompostů a umožnit jejich lepší uplatnění na trhu.

Novelu zákona podepsal prezident 6. 6. 2006. Snad je možné v blízké době očekávat lepší kvalitu i množství recyklovaných bioodpadů a vyšší ochranu životního prostředí. Zásadní roli pro naplnění těchto společensky žádoucích přínosů bude mít další přístup Ministerstva životního prostředí při vytváření a schvalování uvedené vyhlášky o bioodpadech. Zejména na přístupu ministerstva bude záležet,s kdy a jak se pozitivní přínosy projeví v praxi.

Podrobnější informace je možné nalézt na stránce: biom.cz
Zdroj: Odpady

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí