zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co se událo v srpnu 2006 na SEVERu

10.09.2006
Obecné
Co se událo v srpnu 2006 na SEVERu

= Středisku ekologické výchovy SEVER

Česká republika:

· V Pardubickém a Královéhradeckém kraji pokračoval projekt „KAPKA21“, který přináší 17,8 milionů korun z Evropského sociálního fondu a rozpočtu MŽP na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek.. Projekt potrvá 2 roky a jeho realizátorem  je středisko SEVER ve spolupráci  s 22 dalšími organizacemi – mj. oběma kraji, Ekocentrem Paleta, Univerzitou Hradec Králové, RRA Pardubického kraje, SSEV Pavučina, STEP, Nadací Partnerství a mnoha ekocentry v obou krajích. V srpnu bylo dokončeno výběrové řízení a uzavřena smlouva na vybavení vzdělávacích a  poradenských  středisek potřebnou počítačovou a  vzdělávací technikou za ca 1,5 mil. Na obdobném projektu pod názvem  „Ústecký kraj – kraj přírody a člověka“ se SEVER podílí od března 06  i v Ústeckém kraji (viz dále).

· SEVER (ve spolupráci s Diviznou Liberec a Ekocentrem Paleta Pardubice) je pořadatelem jednoho z pěti běhů Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO (ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty), které SSEV Pavučina připravilo ve spolupráci s členskými středisky v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO. Do běhu zajišťovaného SEVEREM se přihlásilo  přes 70 zájemců z úplných základních a středních škol.. 30 z nich bylo zařazeno do studia v rozsahu 250 vyučovacích hodin, které je hrazeno z Evropských sociálních fondů a akreditováno MŠMT. Po úspěšném absolvování získá každý účastník osvědčení a odměnu 5 000,-.
     Specializační studium zajišťované SEVERem zahrnuje 2 týdenní kurzy a 4 třídenní semináře:
     13.- 20.8. SEVER, Horní Maršov (právě proběhl - viz dále) 2.-4.11. Sedmihorky, Český ráj, 11.-   
     13.1.07, KSEV Rýchorská bouda, 15.-17.3. 07 SEV Rychta, Krásensko, 17.- 19.5.07
     Jizerka, Jizerské hory, srpen 07 – SEV Oucmanice. Účastní se školní koordinátoři    ekologické výchovy z Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Ústeckého kraje. Lektorsky jsme působili i na dalších dvou bězích tohoto studia – a to na jižní Moravě a v Moravskoslezském kraji.

· Zástupce SEVERu se podílel jako člen expertních skupin na zpracování dvou významných dokumentů v ekologické výchově: Národní strategie vzdělávání pro udržitelný pro rozvoj (VUR) a Akčního plánu EVVO hlavního města Prahy na rok 2007. Práce na národní strategii VUR pokračují, akční plán EVVO v Praze byl dokončen a předložen do zastupitelstva.

· Byly schváleny  dva nové projekty střediska SEVER financované z Evropského sociálního fondu – projekt dalšího vzdělávání učitelů (včetně pokračování dvou běhů studia pro školní koordinátory EVVO) a projekt školení terénních průvodců.

Královéhradecký kraj:

· V kraji probíhá od  1.1.2006 realizace projektu „KAPKA21“, který přinese několik milionů korun z Evropských fondů na rozvoj sítě ekologických vzdělávacích, informačních a poradenských středisek (viz výše)
· v posledním srpnovém týdnu se v rámci projektu MRKEV uskutečnila další rozesílka informací na školy a školská zařízení se zájmem o ekologickou výchovu.

Krkonoše, Trutnovsko:

Ve středisku SEVER v Horním Maršově proběhly tyto akce:
· do 4.8.. pokračoval mezinárodní pracovní tábor v Domě obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK na bývalé faře v Horním Maršově ( ve spolupráci s INEX), 15 účastníků
· 31.7. – 4.8. pobytová akce pro klienty Stacionáře Liberec
· 5. – 12.8. Tábor SEVERu pro děti 8-12 let na téma : Starý Egypt (30 účastníků)
· 13.- 20.8.  kurz pro účastníky Specializačního studia pro koordinátory EVVO, 30 účastníků  (informace viz výše)
· 20. – 30.8. Tábor organizovaný SEV Kladno-Čabárna
· Další informace k výše uvedeným akcím:
Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov 127, 542 26, tel.499874326, 499874280, 739 203 205,sever@ekologickavychova.cz
Středisko ekologické výchovy SEVER, Kavčí plácek 121, 500 02 Hradec Králové, tel.495580319, 739 203 209
sever-hk@ekologickavychova.cz

Ústecký kraj:

Město Litoměřice:

· v srpnu vyšla publikace Praktický rádce občana aneb jak chránit životní prostředí na Litoměřicku - rady a návody pro širokou veřejnost, jak efektivně řešit problémy týkající se ochrany životního prostředí v regionu. Publikace je sestavena z nejčastějších otázek a odpovědí, se kterými se jako občané v problematice ochrany životního prostředí setkáváme, dále obsahuje adresy a kontakty na příslušné instituce. .
Další informace k výše uvedeným akcím: Středisko ekologické výchovy SEVER, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, tel.: 416 734838, sever-ltm@ekologickavychova.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí