zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Certifikace lesů? Určitě ano, tvrdí SVOL

18.09.2006
Les
Certifikace lesů? Určitě ano, tvrdí SVOL
Stále více přibývá konečných spotřebitelů, kteří mají zájem o výrobky označené logem garantujícím, že dřevo v nich obsažené pochází z certifikovaných lesů.
Certifikace však vede i samotné vlastníky k tomu, aby ve svých lesích dodržovali kritéria trvale udržitelného rozvoje.

Certifikace lesů je nástroj k posouzení, zda les konkrétního vlastníka je obhospodařován k přírodě šetrným (trvale udržitelným) způsobem a zda jeho hospodářské využívání je v souladu s ekologickými a sociálními požadavky, které jsou formulovány ve standardech jednotlivých systémů certifikace.

SYSTÉM PEFC U NÁS JASNĚ VEDE

Ve světě přitom existuje celá řada systémů certifikace. V České republice je dominantní systém označený zkratkou PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes), který byl akceptován většinou vlastníků a zpracovatelů dříví, vědeckými institucemi a dalšími nevládními organizacemi. Tímto systémem je v ČR certifikováno 74 % lesů - státní lesy téměř všechny, obecní lesy pak ze 62 % (stav k 31. 7. 2006). Druhým systémem, podle něhož lze lesy v ČR certifikovat, je systém FSC (Forest Stewardship Council). Tento certifikát vlastní jedno procento lesů v republice.

Do procesu certifikace nevstupují hlavně obce s menší výměrou lesů (řádově v desítkách, někde až stovkách hektarů), což ovšem pro ně nepředstavuje zásadní překážku pro uplatnění jejich dříví na trhu. Odběratelé certifikovaní v systému PEFC mohou zpracovat podíl necertifikovaného surového dříví v rozsahu do 30 %. Konečný spotřebitel si může na trhu vybrat výrobek označený logem, které garantuje, že dřevo obsažené ve výrobku pochází z certifikovaných lesů.

POMÁHÁ A NENÍ DRAHÁ

Certifikace tedy neposkytuje žádné přímé výhody a mohla by se dokonce stát diskriminujícím faktorem na trhu se dřívím. Její přínos je spíše nepřímý, ale nikoliv zanedbatelný: V propagaci dříví jako obnovitelné suroviny k všestrannému použití až po výrobek, ve sbližování standardů v jednotlivých zemích (při respektování přírodních podmínek), v akceptování nových požadavků občanů na využívání lesů (rekreace, turistika, vzdělávání) apod.

Náklady na certifikaci související s činností PEFC ČR (dobrovolného zájmového sdružení právnických osob, které deklarují svoji podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích a využívání dřeva jako ekologicky šetrné a obnovitelné suroviny) jsou u nestátních lesů hrazeny Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) z jeho rozpočtu. SVOL rovněž přispívá na činnost žadatele o regionální certifikaci (regionem se míní celá republika), jímž je Sdružení vlastníků a správců lesních majetků ČR (jeho členy jsou kromě SVOL dále státní podnik Lesy ČR, Vojenské lesy a statky a Sdružení majitelů a podnikatelů v lesním hospodářství). Samotný proces uznávání jednotlivých firem a nákladů systému kontroly hradí nestátním vlastníkům stát. Vlastníci, držitelé certifikátu PEFC, platí pouze poplatek za používání loga PEFC (ročně 200 až 500 Kč).

SVOL doporučuje obcím certifikovat jejich lesy podle standardu PEFC, neboť jde o systém na jehož tvorbě, revizích a propagaci se aktivně podílí. Navíc je tento systém pro vlastníky lesů finančně přijatelný. Certifikace FSC je totiž několikanásobně dražší a podle našeho názoru nemá vyvážený přístup k ekonomickým, ekologickým a sociálním pilířům hospodaření tak, jak je nově formuluje Akční plán pro lesy v rámci EU (červen 2006). Unie považuje na základě usnesení z ledna 2006 (Evropský parlament č.j. A6-0015/2006) systémy PEFC a FSC za rovnocenné a vyzývá, aby byly vzájemně uznávány.

KDE HLEDAT INFORMACE

Informace k certifikaci lesů systémem PEFC včetně zajištění administrativy poskytuje Národní certifikační centrum (NCC), Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem, www.uhul.cz Jeho prostřednictvím žádá vlastník o účast v regionální certifikaci lesů. Po odeslání žádosti je vlastník prověřen z různých zdrojů (státní správa lesů, Česká inspekce životního prostředí, Informační a datové centrum ÚHÚL), zda hospodaří v souladu s kritérii PEFC. Při důvodných pochybnostech je auditory NCC prověřeno vlastníkovo hospodaření a při kladném hodnocení bude vlastníkovi certifikát vydán. Je třeba připomenout, že vlastní hospodaření nesmí být především v rozporu s platnými zákonnými předpisy.

Letos byla provedena pravidelná revize základních dokumentů standardu PEFC tak, aby odpovídaly usnesení Vídeňské konference o ochraně lesů z roku 2004. Podle takto revidovaných dokumentů by se po jejich schválení v centru PEFC v Lucemburku mělo při certifikaci lesů v systému PEFC postupovat už od roku 2007.

AUTOR: FRANTIŠEK KUČERA
předseda SVOL
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí