zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kauza nebezpečných odpadů v obci Libčany

21.09.2006
Odpady
Kauza nebezpečných odpadů v obci Libčany
Prokazování porušení zákona o odpadech nebylo v kauze nelegálního skladování nebezpečných látek v obci Libčany jednoduché

Prokazování porušení zákona o odpadech nebylo v kauze nelegálního skladování nebezpečných látek v obci Libčany jednoduché, neboť současná legislativa neumožňuje inspektorům vstup do soukromých objektů fyzických osob.

Česká inspekce životního prostředí je kontrolním orgánem, který mimo jiné provádí i kontrolu podle zákona o odpadech. V kauze Libčan prováděla ČIŽP kontroly již od roku 2003, kdy v objektech začala vyvíjet svoji činnost společnost SNOG HK, s. r. o. Právě na základě kontrol z roku 2003 bylo zahájeno správní řízení o uložení pokuty a byla uložena pokuta ve výši 450 000 Kč. V současné době je tato pokuta u Městského soudu v Praze, kam byla podána žaloba ze strany společnosti SNOG HK, s. r. o.

NIKDO SI NIČEHO NEVŠIML

Od roku 2003 však ČIŽP neobdržela žádnou stížnost, ani petici jak ze strany obce Libčany, tak ze strany samotných občanů. Podnikatelské aktivity SNOG HK zřejmě nebudily u místních obyvatel dostatečné podezření.

Vzhledem k tomu, že firma při kontrolách předkládala doklady o nakládání s odpady podle platné legislativy na úseku odpadového hospodářství, nebylo na místě podezření, že dochází k tak závažné činnosti, jaká byla nakonec zjištěna v celém areálu. Je třeba zdůraznit, že tyto doklady o nakládání s odpady byly subjektem standardně zasílány příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který tedy měl přehled o množství přiznaných nebezpečných odpadů, se kterými se v provozovně nakládalo.

ČIŽP sledovala a kontrolovala aktivity této společnosti i na území jiných obcí. Byla to právě ČIŽP, která spolupracovala s orgány Policie ČR při velké kontrolní akci dne 21. 4. 2006.

Na základě všech zjištěných skutečností podala ČIŽP dne 24. 4. 2006 podnět na příslušný krajský úřad na odebrání souhlasů k provozu zařízení, které byly společnosti SNOG HK, s. r. o., uděleny. Důvodem bylo, že firma jako provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů není zjevně schopna zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech a její činnost ohrožuje nejen životní prostředí, ale i zdraví obyvatel.

Vzhledem k tomu, že ČIŽP má v tomto směru pouze kompetence dané jí zákonem o odpadech a tento případ se vzhledem ke své povaze týkal i dalších orgánů veřejné správy, podala ČIŽP podněty i na jiné instituce. Ze strany ČIŽP bylo podáno trestní oznámení na Policii ČR. Dále byl podán podnět na příslušný stavební úřad, aby jako věcně a místně příslušný orgán provedl šetření podle platného stavebního řádu, neboť existuje reálné podezření ze spáchání deliktu (deliktů) podle stavebního zákona.

Od 24. 4. do 4. 5. bylo v Libčanech zavedeno krizové řízení v režii Královéhradeckého kraje. V rámci tohoto řízení byla vytvořena pracovní skupina, jejíž členem byl i zástupce ČIŽP Hradec Králové. Dále se jednání této pracovní skupiny účastnili i zástupci KHS Královéhradeckého kraje, veterinární správy, stavebního úřadu Magistrátu města Hradec Králové, HZS Královéhradeckého kraje a zástupci dalších orgánů veřejné správy. Od 4. 5. je zcela v kompetenci příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě tedy na Magistrátu města Hradec Králové, aby postupoval v souladu s ustanovením § 79 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

V SOULADU S LEGISLATIVOU

ČIŽP při řešení případu postupovala po celou dobu v souladu s platnou legislativou v oblasti odpadového hospodářství a provedla všechny stanovené úkony, tak jak vyžaduje zákon s cílem co nejefektivněji zajistit ochranu životního prostředí. Ihned po získaní všech potřebných informací bylo dne 23. 5. inspekcí zahájeno správní řízení o uložení pokuty a správní řízení o stanovení opatření a lhůt pro zjednání nápravy. ČIŽP informovala o zahájení těchto správních řízení příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností tak, jak stanoví zákon o odpadech.

Vzhledem ke zjištěným okolnostem případu uložila inspekce pokutu při horní hranici zákonného rozmezí. V současné době však bylo na společnost vypsáno konkursní řízení.

Na druhou stranu inspekce bohužel prozatím nebyla informována jinými orgány veřejné správy o případném zahájení správního řízení ve věci uložení pokut či nápravných opatření podle příslušné legislativy. Po zkušenostech s takovýmto případem je třeba ptát se obecně - jak byly prováděny kontroly ze strany všech příslušných orgánů veřejné správy a samosprávy? Jak byl podnikatelský subjekt kontrolován orgány, které povolily podnikatelskou činnost v objektu v Libčanech č.p. 28?

Do budoucna je třeba podobným případům předcházet, a proto je nutné již v procesu povolování podobných zařízení klást na tato zařízení přísnější podmínky, k čemuž by bylo vhodné i určitým způsobem upravit legislativu (např. povinné pojištění provozu). Rovněž je zapotřebí zvýšeného kontrolního úsilí všech kontrolních orgánů, které mají s předmětnou problematikou něco společného.

Mgr. Ivana Awwadová
Česká inspekce životního prostředí

V Libčanech na Hradecku bylo ve skladu provozovaném společností SNOG HK nalezeno několik set tun různých chemických látek, například 400 tun ropných produktů, šest tun vyřazených autobaterií a vysoce nebezpečné látky, například 75 kilogramů fluoridu boritého nebo 100 kilogramů kyanidu draselného.. Policie zadržela čtyři muže propojené s firmou SNOG HK, hrozí jim 8 až 15 let vězení. Nebezpečné chemikálie (mj. tlakové láhve s fosgenem) byly nalezeny také v bývalém průmyslovém areálu ve Chvaleticích na Pardubicku.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí