zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nabídky technologií

21.09.2006
Obecné
Nabídky technologií
Následující technologie jsou zaměřené na ekologii a trvale udržitelný rozvoj.
Czech Innovation Relay Centre (CIRC), je jedním z projektů Technologického centra AV ČR, zaměřený na podporu mezinárodního transferu technologií a spolupráci v oblastech aplikovaného výzkumu a vývoje. Servisní rubrika nabízí vybrané technologie z databáze IRC, či poptávky po nich. Následující technologie jsou zaměřené na ekologii a trvale udržitelný rozvoj.

TECHNOLOGICKÁ NABÍDKA:

Úsporná a účinná technologie zpracování městského odpadu s možností využití recyklova- ného materiálu pro výrobu energie.

Ref. číslo: IRCPK2003TO89

Metoda bezpečného a čistého zužitkování odpadu s možností výroby energie jako vedlejšího produktu je inovativní technologie vyvinutá polskou firmou podnikající v oblasti odpadového hospodářství a životního prostředí. Zpracovávaný odpad se různí od organických až po anorganické sloučeniny. Společnost hledá spolupráci s partnerem, který by buď distribuoval tuto technologii do zahraničí nebo by měl zájem o instalaci na zakázku pro vlastní použití. Firma hledá buď možnost prodeje licence nebo smlouvu na bázi obchodní spolupráce s technickou pomocí. V případě licenční smlouvy bude smlouva zahrnovat know-how a práva spojená s používáním technologie a s její distribucí, v případě obchodní spolupráce bude smlouva zahrnovat technické poradenství, tzn. montáž, engineering, konzultace a školení.

NOVÁ STRUKTURA SOLÁRNÍHO ČLÁNKU S MALÝMI NÁKLADY NA JEHO ZAPOUZDŘENÍ

Ref. číslo: 05 ES BCSP 0CV0

Univerzita ve Španělsku vyvinula novou strukturu solárního článku. Nová struktura je založena na buňkách s kontakty na zadní straně, což je umožňuje vyrábět pomocí běžných průmyslových linek a tím se vyhnout drahým technologiím typu fotolitografie nebo laseru. Solární články využívají nový způsob soustřeďování proudu generovaného z buněk na přední straně a jeho přenos na elektrické kontakty na straně druhé. Firma nabízí prodej licence na svou technologii.

EKOLOGICKÉ ADITIVUM (BOOSTER) PRO FOSILNÍ PALIVA

Ref. číslo: 04 ES MAAM 0B1S

Španělská firma vyvinul aditivum pro všechny typy fosilních paliv (benzín, nafta, topný olej), které zvyšuje energetickou účinnost, zlepšuje proces hoření a zlepšuje výkon motoru. Rovněž snižuje náklady spojené s údržbou a životním cyklem vstřikovačů a ventilů. Aditivum je rovněž ekologické, protože je založeno na rostlinném základě, čímž snižuje emise. Firma hledá partnera pro koupi licence nebo obchodní smlouvu spojenou s technickou asistencí.

HEMISFÉRICKÝ A SFÉRICKÝ SLUNEČNÍ KOLEKTOR

Ref. číslo: 06 DE HRIM 0EFQ

Německá společnost vyvinula nový typ slunečního kolektoru, který je ideální pro topení, bazény a ohřev teplé vody. Kolektor lze použít v samostatně stojících rodinných domech a veřejných budovách. Speciální geometrický tvar kolektoru v podobě koule nebo polokoule zajišťuje optimální dopad slunečních paprsků na celou plochu, čímž překonává doposud nezbytné nastavování kolektorů do nejvhodnějšího úhlu dopadu slunečního záření podle ročního období a času dne. Firma hledá partnera pro případný joint-venture.

VYUŽITÍ ODPADŮ Z KOŽEDĚLNÉHO PRŮMYSLU V PRODUKCI BIONAFTY

Ref. číslo: 06 TR TEEU 0E7H

Skupina výzkumníků z Turecké univerzity vyvinula know-how na produkci bionafty postačující kvality zpracováním odpadů z kožedělného průmyslu. Zkoušky získaného produktu ukázaly, že je v souladu s normou pro bionaftu. Výzkumníci mají zájem prodat licenci nebo najít smluvního partnera pro výrobu produktu, která by vedla ke komerčnímu využití vyvinutého procesu.

INOVATIVNÍ SUBSTANCE PRO PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANU ŠETRNÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Ref. číslo: 06 BG BGAR 0FS2

Bulharská firma specializující se na technologie zpomalující hoření vyvinula a patentovala inovativní substanci snižující hořlavost. Vyvinutý produkt je univerzální chemická látka snižující hořlavost, která je použitelná pro většinu vnitřních pórovitých materiálů zhotovených z přírodních a umělých vláken - domácí textilie, pracovní oděvy, filtry, tapety, koberce, dřevo, nábytek atd. Produkt je netoxický a nedráždí kůži.. Firma hledá partnera, který tuto technologii např. integruje do své výrobní linky a nabízí prodej licence, joint-venture nebo obchodní spolupráci s technickou pomocí.

SYSTÉM PRO ELEKTRONICKÉ OZNAČOVÁNÍ JÍZDENEK V HROMADNÉ DOPRAVĚ

Ref. číslo: 06 RO RIAP 0FSH

Rumunská výzkumná organizace vyvinula systém pro elektronické označování jízdenek v hromadné dopravě. Hlavní výhodou systému jsou bezkontaktní transakce s vysokým stupněm zabezpečení s možností dalšího vývoje směrem k inteligentním dopravním systémům a zlepšená kvalita služby. Firma hledá partnera z oblasti výzkumu a vývoje z oblasti IT pro technickou spolupráci nebo koncového uživatele pro obchodní smlouvu s technickou pomocí.

NOVÁ REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE OLOVĚNÉ MŘÍŽKY PRO DELŠÍ ŽIVOTNOST AKUMULÁTORU

Ref. číslo: 06 HU HUBU 0ERT

Maďarský vynálezce nabízí revoluční technologii olověné mřížky pro delší životnost akumulátoru spolu s výrobním procesem. Nový ekologický olověný akumulátor zdvojnásobuje startovací proud oproti podobnému konvenčnímu akumulátoru, má životnost více než 10 let a může být vyráběn rychleji a při menších nákladech. Využití lze najít v oblasti těžké dopravy, v průmyslu a síťových aplikacích. Vynálezce hledá partnery pro spolupráci v oblasti výroby a financí.

TECHNOLOGICKÁ POPTÁVKA:

Kompresor a zvlhčovací systém pro přídavnou pohonnou jednotku na bázi palivového článku

Ref. číslo: 05 AT ATCA 0D9O

Významná rakouská firma v oblasti výroby elektronických zařízení hledá účinný a lehký vzduchový kompresor a systém na zvlhčování vzduchu použitelný při nízkých teplotách. Tato zařízení by měla být integrována při vývoji přídavných pohonných jednotkách založených na bázi PEM (polymerová elektrolytická membrána) palivového článku pro mobilní a stacionární aplikace. Společnost hledá výrobce prototypů nebo dodavatele pro technickou spolupráci nebo smlouvu na subkontraktační bázi.

SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ POMOCÍ TEPELNĚ-VODIVÝCH DESEK

Ref. číslo: 06 GB NMBT 0EF4

Britská společnost hledá alternativní možnosti vytápění pomocí vedení tepla, které lze použít pro podlahové vytápění. Pro tento způsob vytápění se obvykle používají tepelně-vodivé desky. Firma má zájem o aplikaci technologie od firmy, popř. výzkumně-vývojové organizace, která tuto technologii vlastní a má s takovýmto typem technologie zkušenosti.
Zdroj: Technik

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí