zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Exempláře CITES v EU

22.09.2006
Příroda
Legislativa
Exempláře CITES v EU
Transport exemplářů CITES mezi členskými zeměmi EU není považován za dovoz a vývoz a nejsou proto nutná dovozní ani vývozní povolení.

V rámci EU však platí některá nová omezení:

Zákaz komerčního využívání

Druhy z přílohy A je zakázáno jakkoli komerčně využívat (prodávat, nakupovat, inzerovat, vystavovat za peníze, používat je k reklamě apod.). Existuje však několik přesně daných případů (odchov v zajetí, předcitesový exemplář, záchranné programy ad.), kdy je z tohoto zákazu možné udělit výjimku. Takové výjimky udělují krajské úřady ve správním řízení a pokud žadatel doloží všechny požadované údaje, získá potvrzení o výjimce ze zákazu obchodních činností  (žlutý formulář).  Tento dokument je platný po celém území EU. Exemplář musí být nezaměnitelně označen, aby bylo možné ho ztotožnit s vydaným dokumentem.

Volně obchodovatelné druhy A
Zákaz komerčního využívání druhů A neplatí pro uměle vypěstované rostliny, starožitnosti a běžně chované druhy ptáků (seznam viz. příloha  příloha X nařízení Komise (ES) č. 865/2006).

Je zakázáno komerčně využívat i druhy z přílohy B, tento zákaz neplatí pro exempláře, které byly získány legálním způsobem (legální dovoz do EU, odchov). S legálně získanými exempláři B se v EU smí obchodovat volně.

Přemístění exemplářů CITES v rámci EU

Přemístěním je míněn jakkýkoli přesun exempláře po Evropské unii. V případě, že se tento přesun týká exempláře druhu z přílohy A, který pochází z volné přírody a měl při dovozu do EU stanoveno místo určení, je nutné požádat o povolení k přemístění. Toto povolení v ČR uděluje Ministerstvo životního prostředí.  U  odchovaných exemplářů a exemplářů druhů z jiných příloh se toto povolení nevyžaduje.

U všech exemplářů CITES platí povinnost na výzvu kontrolních orgánů prokázat jejich legální původ. Tato povinnost platí pro každého, kdo exemplář drží, nabízí k prodeji, zpracovává, přepravuje atd.  

Dovoz a vývoz exemplářů CITES

 

V souvislosti s  legislativou Evropské Unie platnou v ČR od 1.5.2004 se změnila pravidla pro dovoz a vývoz exemplářů CITES.

Dovoz ze zemí mimo EU

K dovozu exemplářů z přílohy A a B (dle legislativy EU) je nutné vývozní povolení CITES ze země původu a dovozní povolení ČR, která jsou předkládána celnímu úřadu při vstupu do EU.

Při dovozu exemplářů z přílohy C a D je nutné při vstupu do EU na celním úřadě vyplnit formulář oznámení o dovozu (formuláře jsou k dispozici na celním úřadě), při dovozu exempláře z přílohy C ze země, která jej zařadila do seznamu CITES (viz. rubrika Co je CITES), je nutné i vývozní povolení ze země původu.

U uměle vypěstovaných rostlin může vývozní povolení ze země původu nahradit rostlinolékařské osvědčení.

V některých případech je možné dovoz neživých exemplářů z přílohy B  (výrobky, suvenýry, lovecké trofeje aj.) považovat za dovoz osobního charakteru, pak stačí pouze vývozní povolení ze země původu (bližší informace získáte na MŽP - viz. rubrika Kontakty).    

Zákazy dovozu do EU

Pro některé CITES druhy platí zákaz dovozu na území EU - viz.  nařízení Komise (ES) č. 605/2006. Dovoz takových exemplářů do EU není přípustný a to ani v případě, že země původu povolí jejich vývoz.

Vývoz do zemí mimo EU

K vývozu exemplářů z přílohy A,B a C je nutné vývozní povolení ČR

K vývozu exemplářů z přílohy D není zapotřebí povolení CITES.

Při vývozu uměle vypěstovaných rostlin nahrazuje vývozní povolení CITES rostlinolékařské osvědčení.

Pokud plánujete dovoz živých živočichů či rostlin nebo výrobků z nich, informujte se před odjezdem na Ministerstvu životního prostředí, zda nepodléhají Úmluvě CITES a jaké jsou podmínky pro jejich legální dovoz.

Kontrola

Hlavním kontrolním orgánem CITES v ČR je Česká inspekce životního prostředí, která kontroluje dodržování zákonů v oblasti CITES, může ukládat opatření a zjišťovat totožnost osob. Za porušení zákona ukládá ČIŽP pokuty (blokové nebo v přestupkovém či správním řízení). V případě pochybností může ČIŽP podezřelé exempláře CITES zadržet příp. je i zabavit.

Inspektoři ČIŽP jsou při své kontrolní činnosti oprávněni vstupovat do objektů, chovných či pěstebních zařízení či na pozemky. Mohou požadovat vysvětlení či předložení dokladů, mohou prohlédnout exemplář i jeho identifikační označení a pořídit dokumentaci. Kontrolovaná osoba je povinna v odůvodněných případech umožnit i odběr krve či jiného vzorku z exempláře.

Dalším kontrolním orgánem CITES je Celní správa, která provádí kontrolu nad zbožím podléhajícím celnímu dohledu a má pravomoc podezřelé exempláře zadržet.

Sankce při porušení zákona

Při nedodržení povinnosti stanovených zákonem je možné přestupci uložit pokutu až do výše 200.000,- Kč fyzickým osobám a do výše 1.500.000,- Kč podnikatelským subjektům. Dále může dojít k zabavení  exemplářů.

V závažných případech je možné případ řešit i dle trestního zákona (řeší speciální složky Celní správy nebo Policie ČR). Dotyčná osoba pak může být potrestána odnětím svobody až na osm let, zákazem činnosti nebo peněžitým trestem.

Důležité upozornění:  V mnoha zemích je nezákonný vývoz exemplářů CITES přísně postihován, a to jak podle Úmluvy CITES tak podle místních zákonů -  v některých případech hrozí až několik let vězení a vysoké peněžní tresty!!!

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí