zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Od pátku se mohou české neziskovky registrovat na Portálu veřejné správy

18.09.2006
Obecné
Od pátku se mohou české neziskovky registrovat na Portálu veřejné správy

Praha, 14. září  2006: Již od zítřka se mohou české neziskové organizace registrovat v Evidenci nestátních neziskových organizací (NNO), která nově rozšířila Portál veřejné správy na adrese portal.gov.cz. Jedná se o vůbec první celostátní a státem garantovanou databázi neziskových organizací, která doplní stávající registry vedené v jednotlivých krajích a registry spravované ministerstvem vnitra (občanská sdružení), ministerstvem kultury (církevní organizace) a obchodními soudy (nadace, nadační fondy a obecně prospěšné organizace). Na rozdíl od jmenovaných registrů se budou neziskové organizace na Portálu veřejné správy registrovat z vlastní iniciativy a jejich evidence bude přístupná široké veřejnosti. Podle svých tvůrců bude proto Evidence NNO sloužit veřejnosti také jako důležitý nástroj k vyhledávání neziskových organizací a ověřovaní jejich činnosti a pomůže tak zvýšit důvěru lidí v neziskový sektor jako takový.

Evidence nestátních neziskových organizací je výsledkem společného pilotního projektu Ministerstva informatiky, Informačního centra neziskových organizací (ICN),  Centra pro výzkum neziskového sektoru (CVNS). V Evidenci NNO najdou zájemci z řad veřejnosti vedle základních informací o konkrétní neziskové organizaci například její výroční zprávy či další relevantní dokumenty, které o sobě nezisková organizace zveřejní. Evidence NNO bude pravidelně dvakrát ročně aktualizována.

Podle ředitele ICN Marka Šedivého je zprovoznění Evidence NNO především důležitým krokem ke zvýšení informovanosti veřejnosti o neziskovém sektoru: „Doposud nejširší celostátní databázi neziskovek v České republice spravovalo naše Informační centrum neziskových organizací a zájem o informace z této databáze byl značný. Díky Evidenci NNO na Portálu veřejné správy však poprvé vznikne oficiální databáze, jejíž obsah bude garantovaný státní autoritou,“ říká Marek Šedivý a dodává: „Aby se naše stávající databáze nedublovala s novou Evidencí na Portálu veřejné správy, připravujeme v současnosti její postupnou přeměnu na katalog služeb, který bude opět sloužit především široké veřejnosti.“

Jak Marek Šedivý dále uvedl, je důležité, aby svou aktivitu projevily samotné neziskové organizace: „Evidence NNO na Portálu veřejné správy se začně plnit od nuly a množství registrovaných neziskovek bude záležet na jejich vlastní aktivitě. Všem neziskovým organizacím pochopitelně registraci v nové Evidence na Portálu veřejné správy doporučíme.“

Evidence NNO, kterou jsme připravili ve spolupráci s ICN a Centrem pro výzkum neziskového sektoru, bude nejen první celostátní garantovanou databází neziskových organizací v ČR, ale bude především více než stávající registry směrována na veřejnost. Věříme,že tento krok navíc napomůže i budování zdravého vztahu státu a nevládních organizací, které právě v tomto projektu zveme do role partnera,“ komentuje přínosy Evidence NNO ekonomická náměstkyně Ministerstva informatiky Jana Vohralíková a doplňuje: „Vzhledem k tomu, že se budou evidovat samotné neziskové organizace, je velká pravděpodobnost, že v evidenci veřejnost najde z neziskových organizací právě ty nejaktivnější a dlouhodobě etablované.“

Pro více informací kontaktujte:

Ing. Marek Šedivý                                                 Jana Vohralíková

ředitel ICN, o.p.s.                                        ekonomická náměstkyně MI

tel.: 603 154 999                                                    tel.: 606 677 088

e-mail: sedivy@icn.cz                                      e-mail: jana.vohralikova@mic

Informační centrum neziskových organizací (ICN) je obecně prospěšná společnost, která podporuje rozvoj neziskových organizací a informuje veřejnost o jejich aktivitách. ICN patří do mezinárodní sítě informačních center Orpheus a prostřednictvím svých zaměstnanců je členem Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Rady vlády pro udržitelný rozvoj a České komise pro UNESCO. Do povědomí veřejnosti se ICN zapsalo každoroční informační kampaní 30 dní pro neziskový sektor, která letos proběhne v měsíci říjnu a jejím cílem je informovat o úloze a významu neziskových organizací. ICN dále pořádá kurzy a semináře pro neziskové organizace, nabízí informační služby (databáze, knihovnu), poskytuje odborné konzultace a nabízí poradenství v oblasti dárcovství a sponzoringu.

ICN spravuje také jednu z nejrozsáhlejších databází pracovních nabídek v oblasti neziskového sektoru. Burzu práce lze najít na webových stránkách ICN www.neziskovky.cz.

Ministerstvo informatiky ČR je ústředním orgánem státní správy pro informační a komunikační technologie, telekomunikace a poštovní služby. Ministerstvo informatiky je koordinátorem rozvoje elektronické veřejné správy, e-Governmentu v České republice. K dalším prioritám Ministerstva informatiky patří rovná soutěž na telekomunikačním trhu, rozvoj elektronického obchodu a podpora počítačové gramotnosti v České republice.

Centrum pro výzkum neziskového sektoru je společné výzkumné a analytické pracoviště Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy university v Brně a Brněnského institutu rozvoje občanské společnosti TRIALOG.

Posláním CVNS je trvalé a systematické zkoumání ekonomiky neziskových organizací v České republice a iniciování veřejné a odborné diskuse o společenském a hospodářském významu občanské společnosti
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí