zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dřevostavby jako kvalitní a moderní technologie

26.09.2006
Obecné
Dřevostavby jako kvalitní a moderní technologie
Jedním z velkých témat současné doby jsou a budou dřevostavby.
Ta tam je doba, kdy se pro dřevostavbu rozhodovali pouze netrpěliví stavebníci, kteří od montované dřevostavby očekávali v první řadě rychlost výstavby.

V současnosti je situace velmi odlišná, což kladně hodnotí nejen dřevozpracující průmysl jako celek, ale také široká laická i odborná veřejnost díky pozitivním dopadům na životní prostředí kolem nás. Ke změně tohoto postoje přispěla především šířící se osvěta ze strany výrobců staveb na bázi dřeva, ale třeba i různých profesních organizací, jako je například Asociace výrobců montovaných dřevostaveb, apod.

Nemalý podíl na tomto výsledku má i kvalitní výroba a dodávka takovýchto již realizovaných dřevostaveb od domácích výrobců, kteří svojí technologií dokáží garantovat veškeré výhody spojené s výstavbou a užíváním dřevostavby.

STAVEBNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Dřevo je tou správnou volbou nejen proto, že je jedinečnou obnovitelnou surovinou, ale také proto, že nabízí celou řadu vynikajících stavebně technických vlastností:

- je přirozeným stavebním materiálem s tisíciletou tradicí,

- nedokážeme jej díky jeho složení (celulóza, pryskyřice, složité cukry, aromatické oleje, rostlinné kyseliny, silice, apod.) nahradit žádným materiálem s podobnou charakteristikou, a tudíž je i v tomto ohledu jedinečné (mimo jiné má toto složení příznivý vliv na imunitní systém lidského organismu),

- dokáže absorbovat vnější vlhkost a naopak vlhkost do ovzduší uvolňovat (voda ve dřevu není pevně vázána), což přispívá k optimální vlhkosti uvnitř objektu, a tím i k příznivému vnitřnímu klimatu, který má další pozitivní vliv na zdraví člověka,

- i přes svou relativní nízkou objemovou hmotnost vykazuje vysokou odolnost v tlaku, tahu a ohybu,

- je odolné vůči působení kyselin a solí.

Dřevo konstrukčního trámového průřezu (např. 10 x 22 cm - konstrukční systém stropního panelu firmy ATRIUM) déle odolává ohni, například oproti ocelovým konstrukcím. Takovéto dřevo při požáru prohoří přibližně do centimetrové hloubky a jeho další postup se výrazně zpomalí nebo dokonce zastaví, neboť povrchová vrstva zuhelnatí a brání přístupu kyslíku. Dřevo v takto extrémním případě dokáže odolat překvapivě dlouho, aniž by při tom ztratilo mechanické a pevnostní vlastnosti.

Nyní si zkusme položit otázku a zároveň na ni odpovědět: Proč tedy právě dřevostavbu?

Existuje celá řada snadno doložitelných důvodů, vyjmenujme si pouze některé z nich:

Úspora nákladů na vytápění

Izolační vlastnosti montovaných dřevostaveb jsou vynikající a tím dochází až k dvou-třetinovým energetickým úsporám na pokrytí topné sezóny. Jak je již dobře známo, ceny energií budou i nadále stoupat a proto je dřevostavba i v tomto ohledu výhodnou ,,investicí" do budoucích let.

Další nesporná výhoda izolační vlastnosti dřevostavby, o které jsme se mohli přesvědčit v letošním parném červenci, je příjemná vnitřní teplota, i když se rtuť teploměru přibližuje k hranici 40°C. U dřevostavby se tudíž nemusí investovat do nákladné a k životnímu prostředí nešetrné klimatizaci. Stavebník by měl pouze investovat do standardních stínících prostředků, jako jsou žaluzie, rolety apod. a to s ohledem na orientaci domu ke světovým stranám.

Zdravé vnitřní klima

Tato podstatná výhoda by měla stát zřejmě v čele důvodů proč volit dřevostavbu. Dřevo je čistý přírodní materiál a v montovaném domě je bohatě zastoupeno. Stěny vyrovnávají vlhkost, a tím vytvářejí příjemné klima ve všech ročních obdobích.

Rychlost výstavby

Doba realizace hrubé, uzavřené stavby (včetně krovové konstrukce) netrvá déle než tři dny. Odpadají tak nejen náklady na zajištění stavebního dozoru, mnohé režijní náklady, které nelze předem definovat, ale je vyloučeno i případné navýšení ceny v průběhu stavby, jak je často zvykem u zděných staveb.

Větší prostor

Jelikož jsou vnější obvodové zdi a vnitřní příčky užší než u zděného domu, dostáváte při zachování vnějších rozměrů více prostoru vnitřního. A to významně až o 10 %. U rodinného domu standardní velikosti je to plocha jednoho pokoje navíc.

Nízká hladina hluku

Izolace ve venkovních stěnách, vnitřních příčkách a stropech mají za úkol nejen eliminovat tepelné ztráty domu, ale i absorbovat hluk. Hluk z ulice, vedlejší místnosti, nebo hluk kročejový.

Možnost celoroční výstavby

Systém předpřipravených konstrukcí vytváří možnost stavět po celý rok. Ve výrobní hale se připraví již všechny konstrukce (vnější stěny, příčky, stropy, rozložený krov), včetně osazení oken, vchodových dveří, vnějších parapetů apod.

KVALITA PŘEDEVŠÍM

Ke kvalitě takovýchto staveb přispívají také samotní výrobci montovaných domů, kteří neustále pracují na vývoji a výzkumu celého stavebního systému.

Jednou z takovýchto firem, je i společnost ATRIUM, která v současné době produkuje jeden z nejmodernějších systémů montovaných dřevostaveb u nás. Stavební systém ATRIUM se především opírá o ekologické, zdravotně nezávadné a vysoce kvalitní materiály a technologie.

Významnou změnou oproti ostatním systémům je vytvoření instalační předstěny, která zajišťuje vzduchotěsnost stavby i po instalaci elektrických rozvodů a vodoinstalace. Díky této předstěně může systém ATRIUM garantovat výše uvedené vlastnosti a výhody dřevostaveb.

Dalším rozdílem je použití sádrovláknitých desek FERMACELL na vnějších stěnových konstrukcích, namísto standardních sádrokartonových desek. Sádrovláknité desky vykazují mnohem větší statickou únosnost oproti sádrokartonu a zároveň mají vynikající hodnoty požární odolnosti, což přispívá k mnohem většímu bezpečí celé stavby.

V systému ATRIUM je kladen rovněž velký důraz na použití pokud možno bezúdržbových materiálů, které zajistí majiteli stavby v budoucnu pohodlné bydlení bez zbytečných starostí s rekonstrukcí nebo opravou domu. Jedná se zejména o kvalitní organicky vázaný systém vnějších omítek dle DIN 18558, který mimo jiné zaručuje vysokou odolnost před napadením řasami a houbami, vysokou stabilitu barevného odstínu a v neposlední řadě pružnost omítkového systému, jež vylučuje vznik prasklin a trhlin na omítce samotné.

Dalšími takovými materiály jsou například vnější hliníkové nebo ocelové poplastované parapety, titanzinkové okapy a svody, kvalitní lazurovací nátěry na dřevo, kvalitní střešní krytina apod.

Díky všem těmto materiálům a technologiím v systému ATRIUM si může společnost dovolit poskytnout na domy postavené touto technologií třicetiletou záruku na konstrukční systém.

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

S postupem času se nároky na výstavbu bytů a domů změnily a to obrovským tempem směrem ke kvalitě a budoucím úsporám. V současném hektickém světě se neobejdeme bez různých zdrojů energií a jelikož se těchto energií spotřebovává čím dál tím víc, logicky stoupá i jejich cena. Díky konstrukčnímu systému dřevostavby ATRIUM je možné uspořit velké množství energie a navíc může být vhodně doplněn o několik technologických prvků, které dále snižují energetickou náročnost celé stavby a přispívají ke zvýšení komfortu bydlení.

Jedná se například o přípravu a možnost osazení decentralizovaného systému větrání s rekuperací o účinnosti 70 - 92 %. Tento systém nejenže šetří náklady spojené s vytápěním, ale mezi další jeho výhody patří především: zamezení tvorby plísní, zabezpečení výměny čerstvého vzduchu bez nutnosti otevírání okenních otvorů, zamezení průniků škodlivých pylů z ovzduší do objektu díky pylovému filtru aj.

Dále systém ATRIUM kdykoliv v budoucnu umožňuje (na přání stavebníka) bezproblémové a technicky velmi jednoduché připojení a instalaci solárních kolektorů pro vytápění objektu nebo ohřev TUV.

Díky všem uvedeným vlastnostem a výhodám je výstavba bytů a domů na bázi dřeva v následujících světových lokalitách velmi vysoká: Kanada 80 %, Skandinávie 75 %, Spojené státy americké 75 %, Japonsko 50 %, Skotsko 50 %, Německo, Rakousko, Švýcarsko 15 %.

Česká republika díky svým 2 % zatím nepatří mezi tyto světové ,,giganty", ale prognóza a současný vývoj nám dává naději na brzké zlepšování tohoto čísla.

Když v domech ze dřeva spokojeně bydlí většina obyvatelstva Severní Ameriky, Skandinávie a také spousta lidí v západní Evropě, neměl by existovat důvod, proč bychom se také my ve střední Evropě k této skutečnosti časem nepřiblížili.

Je-li dřevo jako materiál vhodný, opodstatněný a důvěryhodný pro konstrukci střechy, je stejně vhodný i pro všechny ostatní konstrukce celé stavby. Toto by se nemělo týkat jen rodinných domů, ale například také staveb občanské vybavenosti nebo bytových domů.

AUTOR: VLASTIMIL MAKOVEC
Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí