zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na konferenci PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY II

03.10.2006
Voda
Odpady
Pozvánka na konferenci PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY II
O nakládání s vytěženými zeminami, hlušinami a sedimenty z říčních toků a vodních nádrží

EMPLA spol. s r. o. Hradec Králové
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace v ochraně prostředí a zdraví

si Vás dovoluje pozvat na druhý ročník konference

PROBLEMATIKA NAKLÁDÁNÍ SE SEDIMENTY II

Nakládání s vytěženými zeminami,hlušinami a sedimenty z říčních toků a vodních nádrží
Hotel Jezerka, Seč - Ústupky
17. – 18. října 2006

Nosným programem konference bude aktuální situace a vývoj přípravy vyhlášky o nakládání s vytěženými zeminami, hlušinami a sedimenty dle § 2, odst.1, písm. i) zákona o odpadech. Tento legislativní předpis měl být vydán ve spolupráci MZe a MŽP, dosud však nebyl zveřejněn ve sbírce zákonů.
V praxi se setkáváme s mnoha dotazy a názory jak k věci sedimentů, úpravy vodotečí a vodních nádrží přistoupit. Aplikovat návrh? Aplikovat vyhlášku č. 294/2005 Sb.? Vyhlášku č. 13/1994 Sb.? Jsou sedimenty vždy odpadem?
Po ročních zkušenostech přinášíme přístup jak problematiku řešit, přinášíme zkušenosti, názory a připomínky. Proto je konference zaměřena nejen na odborné příspěvky, ale také bude věnován dostatečný prostor pro diskusi.
Konference je určena pracovníkům městských a obecních úřadů, správcům vodních toků a nádrží, zástupcům ČIŽP, SZÚ, CeHO, referátů životního prostředí krajských úřadů, ministerstev, ale i soukromým subjektů, které tato problematika zajímá.
 
ODBORNÝ GARANT
Dr. Ing. Pavel Čermák - sekce zemědělských komodit a půdy, ředitel odboru agrochemie, půdy a výživy rostlin ÚKZÚZ
Ing. Vladimír Bláha - EMPLA s.r.o. Hradec Králové

ODBORNÝ PROGRAM

Úterý 17. října
· Slavnostní  zahájení
RNDr. Jitka Seitlová, senátorka PČR
Ing. Zuzana Havlová – MŽP, ředitelka odboru odpadových technologií a obalů
· Využívání sedimentů při rekultivacích povrchu terénu
Ing. Karol Durdík – MŽP
· Právní režim nakládání s odpady
Mgr. Viktor Havlice – MŽP
· Aktuální právní situace v řešení problematiky s nakládáním s rybničními a říčními sedimenty (přehled a stav)
Ing. Michaela Budňáková – MZe
· Aktuální situace v řešení problematiky s nakládáním s rybničními a říčními sedimenty v zemědělské praxi (aktuální výsledky analýz a aplikací)
Dr. Ing. Pavel Čermák – ÚKZÚZ
· Význam regulace vstupu rizikových látek do zemědělských půd při aplikaci sedimentů
Ing. Radim Vácha, Ph.D. - Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha
· Ochrana půdy ve vazbě na problematiku sedimentů
Ing. Ivo Hauptman – MŽP
· Praktické metody odběru vzorků sedimentů, možnosti odběru vzorků
Ing. Vladimír Bláha – EMPLA s.r.o.
· Metodika stanovení obsahu TOC a celkového N2 v bahenních sedimentech
RNDr. Miloslav Předota, CSc. - EMPLA s.r.o.
· Výpočet poměru C:N v sedimentech jako podklad pro jejich efektivní využití
Prof. Ing. Ladislav Kolář, Dr.Sc.; Doc. Ing. Jiří Gergel, CSc. – Jihočeská univerzita, ZF
· Diskusní fórum k problematice nakládání se sedimenty. Společenský večer.

Středa 18. října
· Evidence, vývoj produkce a  způsoby nakládání se sedimenty a podobnými materiály zařazenými mezi odpady
Ing. Dagmar Sirotková - CeHO
· Monitoring sedimentů z pohledu hodnocení zdravotních a ekologických rizik
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.; Ing. Vladislava Matějů – SZÚ Praha;
Ing. Libuše Benešová, CSc. – Přírodověd. fakulta UK Praha, Ústav  pro životní prostředí
· Zkušenosti města Hradce Králové s odbahňováním rybníků
Ing. Pavla Finfrlová – náměstkyně primátora Magistrátu města Hradec Králové
· Vývoj srážek v posledních letech, saturace horninového prostředí, odtok srážek
Ing. Zdeněk Mrkvica - ČHMÚ, pobočka HK
· Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch – revitalizace vodních toků. Využití sedimentů k rekultivacím lidskou činností zatížených pozemků
Mgr. David Fischer – Hornické muzeum Příbram

(změna programu vyhrazena)

ORGANIZAČNÍ GARANT AKCE, INFORMACE, PŘIHLÁŠKY:

Ing. Zuzana Černíková 
Centrum pro osvětu, vzdělání a informace
v ochraně prostředí a zdraví
EMPLA spol. s r. o.
ul. Za Škodovkou 305
503 11 Hradec Králové
fax.: 495 217 499
tel.:  495 218 875
e-mail: marketing@empla.cz  

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí