zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jaderné elektrárny jako chromí koně

04.10.2006
Energie
Jaderné elektrárny jako chromí koně
Překvapivá analýza ukazuje, že výpadky a nespolehlivostí netrpí jen Temelín, ale i desítky elektráren ve Spojených státech. Ze 130 tamních reaktorů jich třetina byla vyřazena z provozu na dobu delší než jeden rok. Odborníci zde napočítali celkem 51 ročních a delších odstavení. Většina z nich byla vynuceny nedostatečnou úrovní jaderné bezpečnosti.
Americká organizace Union of Concerned Scientists zveřejnila v polovině září studii, která analyzuje spolehlivost jaderných reaktorů v USA. Její autor, jaderný inženýr David Lochbaum, se v ní zabývá neplánovanými výpadky elektráren a jejich příčinami. Zjišťuje, že od těžké nehody elektrárny Three Mile Island v roce 1979, kdy došlo k částečnému tavení aktivní zóny reaktoru, muselo být na rok a déle vyřazeno 38 jaderných bloků, z toho sedm odstavení se protáhlo na více než dva roky.

Za dobu existence komerčních jaderných elektráren ve Spojených státech došlo k 51 odstavením, jež trvaly déle než rok. Celkem 36, tedy více než dvě třetiny z nich, způsobily kombinace dílčích problémů s technickými komponentami, špatnými postupy a nedostatečným výcvikem obsluhy. Dalších 11 dlouhých odstávek bylo vyvoláno potřebou vyměnit významné součásti elektrárny a 4 si vyžádaly další složité opravy. Z celkem 130 reaktorů, které kdy získaly povolení k provozu, jich déle než rok bylo vyřazeno 41, deset z nich dokonce opakovaně.

V současné době je dlouhodobě vyřazený pouze jeden reaktor, a to Browns Ferry-1 společnosti TVA v Alabamě – ten byl odpojen v roce 1985. Předposlední dlouhodobá odstávka skončila letos a týkala se reaktoru Davis-Besse ve státě Ohio, kde pracovníci falšovali výsledky pravidelných kontrol a utajili postupující korozi reaktorové nádoby, která málem skončila jejím proražením. Následně byl od roku 2002 donedávna mimo provoz. Podrobnější zprávu o této nehodě jsme zveřejnili 24. ledna 2006 a najdete ji zde.

Většina těchto dlouhodobých výpadků nebyla způsobena opotřebováním nebo poškozením některé konkrétní části elektrárny, ale komplexní degradací elektrárny jako celku, která vedla k výrazně zvýšenému riziku nehody. Studie tvrdí, že to dokládá nedostatečnost federálních předpisů, podle kterých mají majitelé elektráren provádět průběžné kontroly, vyhodnocování a nápravu nedostatků v jaderných elektrárnách. Navzdory tomu ale jejich spolehlivost a kvalita postupně degradují až na úroveň, který ohrožuje bezpečnost a vynutí si dlouhodobé odstavení.

Často se navíc během takových odstávek najdou další, dosud ukryté závady a nedostatky. Jako příklad uvádí studie elektrárnu Crystal River na Floridě, kde teprve po více než dvaceti letech provozu zjistili závažné projektové nedostatky: hrozilo, že by nefungovala havarijní chladící čerpadla nebo že potrubí elektrárny by z důvodu chybné konstrukce ohrozilo pracovníky i veřejnost radioaktivním záření.

Jako další překvapivé zjištění prezentoval autor fakt, že vleklé potíže nastávaly u reaktorů bez ohledu na jejich stáří nebo typ. „Očekával jsem, že k problémům budou náchylné spíše první exempláře reaktorů určitého typu, nebo první elektrárny budované určitou elektrárenskou společností. Logicky by se rostoucí zkušenosti s výstavbou a provozem měly odrážet v tom, že pátý nebo šestý reaktor dané série se už počátečním potížím vyhne. Větší potíže se předpokládaly také v prvních letech po spuštění, než se provoz reaktor vyladí. Ale není tomu tak,“ komentuje Lochbaum. Většina dlouhodobých výpadků nastala na reaktorech po deseti a více letech jejich provozu.

Nepředpokládané dlouhé výpadky v provozu elektráren přitom budou v budoucnu představovat pro jejich provozovatele značné ekonomické riziko. Donedávna platilo, že velké ztráty způsobené odstavením reaktorů, prostě zaplatili spotřebitelé ve fakturách z elektřinu, protože elektrárenská společnost je započítala při určování ceny do oprávněných nákladů. Nyní je ale v USA i v Evropě liberalizovaný trh, takže elektrárny jsou vystaveny konkurenčnímu prostředí. Pokud tak dojde k jejich výpadku, potáhnout svého majitele ekonomicky ke dnu.

Studii Union of Concerned Scientists ve formátu PDF můžete najít na webu UCS.

Jan Beránek
WISE Brno
Chytalky 24, 594 55 Dolni Loucky, Czech Republic
tel./fax 420-604-207305
email: jan.beranek@wisebrno.cz
skype: janberanek
www.wisebrno.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí