zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tunisko: exotická země - standardní obchodování

11.10.2006
Obecné
Tunisko: exotická země - standardní obchodování
Bankovní systém v Tunisku je ve srovnání s ostatními rozvojovými zeměmi považován za důvěryhodný.

S Tuniskou republikou si spojujeme exotiku, která je pro Evropana-turistu jistě lákavá. Zaujme zde opravdová poušť s velbloudy a živými ploty z opuncií. Najdete tu bezpečí a stabilitu a vstřícné lidi. Ale co Tunisko představuje pro Evropana-obchodníka? Jaké zde panují podnikatelské vztahy, jak funguje bankovní systém a na co si dát pozor?
Tunisko je liberálním trhem s konstantním hospodářským růstem a po podpisu asociační dohody s Evropskou unií se podmínky pro obchodování staly ještě příznivější. Přesto se při vstupu na tento trh může firma setkat s řadou bariér. Je tedy dobré získat maximum informací ještě před tímto krokem.
Velmi důležité je seznámit se s komplikovanými právními předpisy. Pro realizaci obchodu je též výhodou znalost vazeb uvnitř tuniské komunity a aktivní spolupráce místního spolehlivého partnera.
A dále, v Tunisku bývá častým požadavkem výběrových řízení pro státní i soukromé zakázky vystavení bankovní záruky. Ty jsou přijímány od místních i zahraničních bank. Vždy záleží na dohodě mezi obchodními partnery nebo na podmínkách výběrového řízení. V případě požadavku na vystavení záruky místní bankou musí banky v České republice vystavit protizáruku pro tuniskou banku jako zajištění.

Co se týče platební morálky firem, ta je většinou dobrá. Nicméně zejména na začátku obchodního vztahu se doporučuje využívat platbu prostřednictvím dokumentárního akreditivu. To potvrzuje i strojírenská firma Neria, a. s., se sídlem v Hustopečích, která má dlouhodobé kontakty s tuniskou stranou a která si své platby za dodávky zboží zajišťuje akreditivem.
Podle slov generálního ředitele společnosti Neria Pavla Vláčila se jeví obchodní spolupráce s Tuniskem jako velmi zajímavá: "Podařilo se nám nalézt na tuniské straně lidi se stejným zájmem a zaměřením a dosavadní výsledky nás přesvědčují o tom, že jsme volili správně. Právě před několika týdny jsme u nás pořádali setkání s tuniskými partnery. Byli velmi spokojeni a oceňovali vysokou technickou úroveň našich výrobků i sympatie zaměstnanců k nim i k návštěvě jako takové. Na oplátku odjíždí skupina našich pracovníků v září k tuniskému partnerovi".
"I když má pro našince pojem Tunisko mírně exotický nádech a většina z nás si vybaví bílé pláže a skvělou arabskou kuchyni, je Tunisko zároveň moderní a dynamicky se rozvíjející zemí. A tam my nemůžeme chybět," dodává Pavel Vláčil.

Samotné bankovnictví v Tunisku si prošlo několika fázemi vývoje. Od vyhlášení samostatnosti v roce 1956 až do 80. let se zde uplatňovala politika státem řízeného hospodářského rozvoje. Rolí bank bylo levně shromažďovat volné finanční prostředky obyvatelstva a z těch financovat veřejné projekty. Důsledkem byl záporný výnos z vkladů, chybějící finanční trh a vysoký podíl ztrátových úvěrů.
Ovšem roku 1987 vláda souhlasila se vstupem zahraničních bank na domácí trh. Během 90. let pak banky čistily svá úvěrová portfolia a byla zde patrná snaha omezit vliv státu na úvěrovou politiku. Ten však zůstává značný dodnes. Roku 1993 byl přijat investiční zákon upravující zakládání společných podniků se zahraniční spoluúčastí. Těchto firem vzniklo přes 1600, a to v turistických službách a exportních odvětvích.
V současnosti v Tunisku funguje třináct univerzálních bank, osm rozvojových bank se zvláštním statutem a několik dalších finančních institucí. Banky mohou neomezeně přijímat vklady a poskytovat krátkodobé a střednědobé úvěry.
Největšími bankami v zemi jsou Société Tunisienne de Banque a Banque Nationale Agricole. V obou uplatňuje vláda svůj vliv přes přímý kapitálový podíl státu a podíly státních podniků. Na dalších místech figurují Banque Internationale Arabe de Tunisie, Amen Bank, Banque du Sud a Union Internationale de Banques, která je dceřinou společností francouzské Société Générale a je také jedinou tuniskou bankou ve většinovém vlastnictví západní finanční instituce. Těchto šest bank ovládá tři čtvrtiny bankovních aktiv.
Dá se říci, že tuniský bankovní systém je ve srovnání s jinými rozvojovými zeměmi stabilní a důvěryhodný.

Spolupráce českých a tuniských firem se v poslední době rozvíjí, což potvrzují i slova Faouziho M'rabtiho, generálního ředitele tunisko-českého podniku Aluplast Glass, který říká: "Naše společnost pracuje s českými partnery již tři roky. Jako první jsme realizovali ve spolupráci s českými firmami projekt továrny na výrobu skla, který je velmi úspěšný. Rozvíjíme ho tedy o další činnosti, například o výrobu oken a dveří. Pracují zde lidé z České republiky i Tuniska."
K dalším důležitým projektům, které jsou nyní v Tunisku realizovány českou stranou, patří svým objemem zejména výstavba moderního kulturního centra pod patronátem tuniské vlády, realizovaná českou stavební společností GEOSAN GROUP, a.s.
"Při obdobných akcích je velice důležitá aktivní spolupráce s významnou finanční skupinou. Nám velice pomohla při realizaci celého projektu Komerční banka, která je členem mezinárodní skupiny Société Générale. Věřím, že celá stavba za více než miliardu korun bude sloužit k dalšímu rozvoji kultury této země," říká Luděk Kostka, generální ředitel této společnosti.
V tomto případě se jednalo o poskytnutí financování na výstavbu projektu formou exportního odběratelského úvěru a vystavení bankovních záruky za dobré provedení díla.

Jaká odvětví se v poslední době nejvíce rozvíjejí? Z pohledu tuniské vlády jsou to telekomunikace, a to zejména oblast mobilních sítí. Tuniské firmy se soustřeďují na dovoz ocele, ocelových a železných výrobků. Hledají také vhodné obchodní partnery na dodávky lisů, obráběcích strojů a chemických výrobků.
Všeobecně je zde velká poptávka po strojírenském zařízení včetně náhradních dílů, stavebních strojích, zdravotnickém zařízení a materiálu.
V poslední době je zájem o vše, co souvisí se životním prostředím a jeho ochranou. To znamená se sběrem, tříděním, zpracováním a ekologickou likvidací pevného komunálního a průmyslového odpadu.
Potenciál existuje ale i ve vodním hospodářství. Týká se to zejména výroby, přepravy a úpravy pitné vody pro velká města, odsolování mořské vody k výrobě pitné a užitkové.
Dále se dynamicky rozvíjí výstavba čisticích stanic a údolních přehrad na zachycování dešťové vody. V zemi se buduje moderní silniční a železniční infrastruktura.
Možnosti by se ostatně daly shrnout slovy ředitele Faouziho M'rabtiho: "Tunisko je klidnou a stabilní zemí, která je branou do Afriky. Je zde tedy velký potenciál pro rozvoj obchodu s Českou republikou."
-
Autorka je ředitelka divize Trade Finance Komerční banky
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí