zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Maroko je nenasycený, ale náročný trh

12.10.2006
Obecné
Maroko je nenasycený, ale náročný trh
Čističky, tramvaje, elektrárny, důlní technika, i po tomto druhu výrobků je poptávka na tamním trhu.
Maroko jako jedna z mála zemí nabízí něco přitažlivého pro každého: od luxusních plážových hotelových komplexů přes podmanivou atmosféru žlutočerveného středozemí po pouštní svět bez času a lidské stopy. Arabská civilizace se zde mísí s berberskými tradicemi a monarchistický protokol s nejmodernějšími vládními projekty.
Zdá se také, že Maroko úspěšně kombinuje poměrně moderní společenský systém s islámským řádem a dokazuje tak, že pokud panuje tolerance a otevřenost, mohou spolu žít a tvořit nejrůznější kultury. O důvod víc, proč tuto zemi poznat - je to ostatně po vstupu Česka do EU náš přímý soused.
K tomu je Maroko politicky stabilní stát s liberálním ekonomickým prostředím a silným podílem soukromého kapitálu.
Zároveň jsou zde lidé laskaví a přátelští. O Maročanech se dá dokonce říci, že vás nikdy nebudou chtít zarmoutit. A to i za cenu, že si přikrášlí realitu - neumějí totiž říci ne. Je tudíž vhodné brát jejich ústní sliby s rezervou a spoléhat na písemná ujednání. Islámská úcta k písmu dává této formě dohody mnohem větší váhu než ústnímu jednání.
Pro vzájemný obchod hovoří i fakt, že české zboží má stále ještě šanci být v porovnání s obdobným západoevropským nebo americkým zbožím lacinější. V rámci asociační dohody Maroka s EU jsou navíc postupně odbourávány celní bariéry. Nejpozději v roce 2012 bude možné vyvážet a dovážet veškeré zboží bezcelně, již dnes je ale zvýhodněna většina celních položek.
Nyní je však nevýhodou absence dohody o silniční dopravě, což znamená, že české kamióny nejsou vpouštěny na marocké území a naopak.
Marocký trh není nasycen a je schopen absorbovat prakticky jakékoliv zboží dodávané z Česka. Na druhé straně je marocký zákazník náročný na kvalitu dodávaného zboží i dodací podmínky, na trh přichází množství zboží západoevropského a amerického původu. Očekává tedy kvalitu, relativně krátké dodací lhůty, jež je třeba dodržet, a konkurenceschopné platební podmínky, včetně dodavatelských úvěrů.
I tak zde existuje řada příležitostí. Země prochází širokou vlnou rekonstrukce stávajících elektrárenských provozů a hledání obnovitelných zdrojů.
V souvislosti s posilováním sektoru turistiky se přestavují a dostavují dopravní sítě, především silniční a železniční. Tradiční obchodní výměna se již odehrává v oblasti strojírenství (obráběcí stroje, textilní stroje) a v oblasti dopravních prostředků (komponenty železničních svršků a železničních vagónů, automobily).
Vzhledem k tomu, že řada marockých měst začíná řešit otázku dopravní obslužnosti, nabízejí se nové možnosti v oblasti tramvajové dopravy. K významným oborům v Maroku patří chemický průmysl a důlní průmysl.
Dalším oborem, který je pro Maroko praktický nový a dostává se do centra pozornosti, je ekologie. Jde především o úpravu, čištění a zachování trvanlivosti vody a o likvidaci komunálního odpadu.
Také sektor zdravotnictví a lékárenství patří mezi potenciálně perspektivní, stejně jako dovoz skla, které není v Maroku příliš známo - což je jistě škoda v zemi, kde existují paláce jako z tisíce a jedné noci - a ty musí být adekvátně osvětleny.
-
Autorka je vedoucí obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR v Maroku

Vývoj obchodu mezi ČR a Marokem (v tis. USD)
Vývoz Dovoz Obrat
2000 10 068 10 117 20 185
2001 11 264 11 989 23 253
2002 8 466 17 184 25 650
2003 9 453 21 858 31 311
2004 22 934 32 915 55 849
2005 37 894 34 619 72 513
Zdroj: ČSÚ

Jaké jsou příležitosti

- Maroko začíná zvolna s využitím článků asociační dohody aplikovat ekologické normy, vychází především z práva EU. To nabízí příležitosti související se sběrem a likvidací odpadu, čištěním a úpravou vod, úpravou kouřových plynů u továrenských provozů apod.
- Země je závislá na dovozech energií. To vede k rekonstrukci stávajících elektrárenských provozů a ke snaze o přechod na obnovitelné zdroje. V roce 2010 by mělo Maroko 10 % potřebné energie získávat z obnovitelných zdrojů. Průběžně probíhá obnova a modernizace elektrárenské a rozvodné sítě a elektrifikace venkova.
- Tradiční obchodní výměna se odehrává v oblasti strojírenství (obráběcí stroje, textilní stroje) a dopravních prostředků (komponenty železničních svršků a železničních vagónů, osobní automobily). Řada měst řeší otázku dopravní obslužnosti, nabízejí se možnosti v oblasti tramvajové dopravy.
- ČR je tradičním dodavatelem elektronických systémů v oblasti telekomunikací (např. vysílací stanice). Nově se objevuje i poptávka po softwarovém vybavení pro digitalizaci řízení výrobních provozů.
- K významným odvětvím patří chemický průmysl a důlní průmysl, kde se nabízejí možnosti spolupráce při dodávkách chemikálií a zařízení pro chemické a důlní provozy.
- Maroko si buduje postavení turisticky přitažlivé země, dochází k přestavbě a dostavbě dopravních sítí. Důraz je kladen na silniční a železniční dopravu, ale rozšiřují se i mezinárodní letiště. Příležitosti jsou při dodávkách zařízení dopravní infrastruktury.
- Dohoda o volném obchodu mezi Marokem a USA otevře možnosti vstoupit na americký trh za výrazně výhodnějších celních podmínek, než je tomu doposud. Podmínkou je, aby zboží bylo v Maroku zhodnoceno.

Rizika podnikání

- Podle odhadů až čtvrtina marockého HDP je tvořena tzv. neformálními podnikateli (oblast šedé ekonomiky - nákup a prodej bez vyřízení formalit u marockých státních orgánů).
- Nedaří se upravit soudní systém tak, aby zaručoval zahraničním obchodníkům a firmám právní jistoty. V soudnictví stále přežívá protežování místních firem, korupce a nejednotnost rozhodování. Nízká je vymahatelnost práva.
- Marocké banky jsou při poskytování úvěrů až příliš obezřetné, bankovní úvěr je zatížen vysokými úrokovými sazbami a je pro řadu malých a středních podniků nedostupný, mnoho společností je podfinancováno a častá je i jejich druhotná platební neschopnost.
- Země má vážné problémy s korupcí.
- České zboží není příliš známé.
- Může dojít k eskalaci napětí mezi Marokem a Alžírskem v souvislosti se separatistickým hnutím v oblasti Západní Sahary.
- Vysoce aktuální je hrozba ztráty cenové výhody českého zboží v důsledku přílivu levného asijského zboží.
- Přetrvávají úzké vazby marockých podnikatelů na tradiční partnery (především z Francie) a neochota navazovat kontakty s partnery v jiných zemích.

Čím je Maroko přitažlivé

- I přes silné sociální napětí zůstává politicky stabilní a tamní vedení podporuje liberální obchodně-ekonomické prostředí se silným podílem soukromého kapitálu.
- Maroko je aktivně zapojeno do tzv. Barcelonského procesu a s EU uzavřelo v roce 1996 asociační dohodu, podle níž nejpozději do roku 2012 vznikne oblast volného obchodu.
- Marocké banky v minulých letech prošly a stále procházejí restrukturalizací. Bankovní systém je v rámci zemí rozvojového světa relativně stabilní a důvěryhodný.
- Silnou stránkou je vzájemně přijatelná cenová relace. České zboží je v porovnání s obdobným západoevropským či americkým zbožím levnější.

Další informace najdete na adrese www.mpo.cz v sekci Zahraniční obchod a podsekci Koncepce a strategie.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí