zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Egypt - pro exportéry atraktivní trh

13.10.2006
Obecné
Egypt - pro exportéry atraktivní trh
Čím je Egypt přitažlivý

- Počtem obyvatelstva patří Egypt k nejlidnatějším africkým a blízkovýchodním zemím, disponuje relativně silnou spotřebitelskou poptávkou, jejíž potenciál rok od roku roste.
- Jedná se o relativně stabilizovanou zemi, která se vydala na cestu politických a ekonomických reforem.
- S Egyptem rozvíjí v rámci Barcelonského procesu strategickou spolupráci EU, 1. června 2004 vstoupila v platnost asociační dohoda.
- Egypt je významným příslušníkem několika geopolitických celků a členem mezinárodních obchodních a ekonomických sdružení:
- signatář dohody PAFTA (14 z 21 členských států Ligy arabských států), směřující k vytvoření zóny volného obchodu mezi arabskými státy, dosaženo bylo snížení dovozních cel;
- signatář Agadirského procesu, jehož smyslem je vytvoření zóny volného obchodu mezi arabskými státy, které mají podepsanou asociační dohodu s EU;
- členem sdružení COMESA, zajišťujícího mu snazší přístup na trhy zemí východní a jižní Afriky.
- Vzhledem k nižšímu stupni rozvoje průmyslové i zemědělské základny je zemí do značné míry závislou na dovozech.
- K postupnému (i když pozvolnému) zlepšování vývoje ekonomiky přispívají turistický boom a zvyšující se příjmy z provozu Suezského průplavu.
- V Egyptě bylo od nástupu nové vlády v létě 2004 uplatněno několik významných opatření, jako je snížení celních sazeb (v průměru z 16 na 9,5 %) či snížení daní z příjmu (v průměru ze 40 na 20 %), a chystají se další daňové reformy
- Privatizace, která byla v Egyptě zahájena již v roce 1992, přispěla k vytvoření poměrně silného soukromého sektoru, připravuje se postupná privatizace největších státních bank, státních podílů v soukromých bankách a státních podílů v ropném sektoru.

Co nahrává podnikání

- Probíhající ekonomické reformy v zemi (cla, daně) a připravovaná privatizace (banky, ropné společnosti) by měly přinést růst ekonomiky a s ním související rozvoj obchodní a výrobní spolupráce se zahraničními partnery.
- Ke stejnému cíli by měla vést snaha Egypta o co nejširší zapojení do systému mezinárodního obchodu.
- Rozšiřující se spolupráce Egypta s EU (např. twinningové programy) otevírá možnosti pro navázání nových obchodních vazeb jak se státním, tak soukromým sektorem.
- Do budoucna lze předpokládat zlepšení podmínek pro příliv investic a s tím související zvýšenou potřebu dovozů do země, zvláště moderních technologií.
- Snaha o vytvoření silného sektoru vyrábějícího počítačovou a komunikační techniku zvyšuje potřebu kompletačních dovozů.
- Proces průběžného posilování energetického sektoru (elektrárny, rozvodny) vytváří podmínky pro uplatnění tradičních českých dodávek.
- Výrazné snížení cel pro dovoz automobilů.
Vzájemný obchod mezi ČR a Egyptem (v tis. USD)
Vývoz Dovoz Obrat
2000 52 107 10 369 62 476
2001 54 732 9 494 64 226
2002 49 251 12 376 61 627
2003 35 394 23 958 59 352
2004 67 113 20 211 87 324
2005 119 305 21 948 141 253
Zdroj: ČSÚ

Rizika podnikání

- Egypt je i přes relativně stabilní růst HDP (přibližně 4 %) spíše málo dynamickou ekonomikou, do značné míry závislou na nevýrobní sféře a vnějších zdrojích.
- Ekonomika je z minulosti negativně ovlivněna absencí podstatných hospodářských reforem, k těm se hlásí až současná vláda, ale i v tomto případě platí, že vůle vlád k uskutečnění reforem je omezena obavou ze vzniku sociálního a politického napětí.
- Veřejný sektor je neefektivní a nedokončená privatizace ztrátových státních podniků ekonomiku zatěžuje.
- Bankovní sektor je zatížen vysokým procentem klasifikovaných úvěrů a nedokončená privatizace státních bank přispívá k nízké efektivitě tohoto sektoru.
- Přes podstatné snížení celních sazeb přetrvává ochrana vnitřního trhu, průměrná celní sazba byla v roce 2005 snížena na 9,5 %, některé dovozní položky, kam patří např. i automobily, jsou však zatíženy až 40% clem.
- Obchodní záležitosti se řídí mnohdy ne zcela vyhovující legislativou, ochrana práv duševního vlastnictví je slabá a arbitrážní rozhodnutí jsou prováděna se zpožděním.
- V Egyptě není řada administrativních řízení zcela transparentních a nesplňuje standardy fungování státní správy obvyklé v EU.
- Hluboký rozdíl mezi průmyslovým rozvojem několika velkých měst a ostatních regionů znesnadňuje umístění investic do odlehlejších oblastí země.
- Hrozba případné platební nevůle nebo insolvence obchodního partnera tam, kde nejsou aplikovány standardní postupy, např. platba formou akreditivu.
- Posilování vlivu islámských fundamentalistů.
- Zpřísněný vízový režim, ČR se řídí principy vízové politiky EU.

Obchodní příležitosti

- Telekomunikační zařízení a služby představují v Egyptě největší trh (3 mld. USD za rok) a rostou v celém rozsahu telekomunikačních zařízení, zahrnují měděné a optické kabely, telefonní ústředny, ústředny pro mobilní telefony, telekomunikační satelity a další komunikační zařízení.
- Zařízení a služby pro ochranu životního prostředí - roční kapacita trhu je odhadována na 1,75 mld. USD.
- Náhradní díly pro automobily a další vybavení - na silnicích se pohybuje asi 3,5 miliónu automobilů s průměrným stářím přes deset let, tím je dán velký trh pro servis automobilů.
- Informační technologie - trh představuje přibližně 1,2 mld. USD (komponenty počítačů, hardware, software).
- Balicí zařízení - trh kolem 760 mil. USD lze považovat za nový obor, který bude v nejbližších třech letech růst tempem kolem 20 %.
- Výroba a distribuce elektrické energie - potřeba elektřiny roste tempem 6 až 7 % ročně a dosáhla celkové výše 13 800 MW, v dalších letech bude Egypt potřebovat až 16 700 MW.
- Potravinářské stroje - trh dosáhl objemu asi 530 mil. USD a do budoucna lze počítat s jeho zhruba 3% růstem ročně.
- Obráběcí a tvářecí stroje - program podporující modernizaci egyptského průmyslu (IMP) je finančně nejrozsáhlejším rozvojovým programem poskytujícím Egyptu podporu z fondů EU v rámci programu MEDA.
- Zemědělská výroba - dovoz zemědělských produktů činí asi 2,4 mld. USD, domácí výroba dosáhla hodnoty 16,7 mld. USD, investice směřují především do zpracování zemědělských produktů z rostlinné i živočišné prvovýroby.
- Zdravotnictví - vláda podporuje sektor zdravotnictví výstavbou nových lékařských zařízení i modernizací stávajících nemocnic, klinik a laboratoří.
-

Další informace najdete na adrese www.mpo.cz v sekci Zahraniční obchod a podsekci Koncepce a strategie.
Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí