zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva vládě: Horší kvalitu ovzduší měla loni už třetina území ČR

12.10.2006
Ovzduší
Zpráva vládě: Horší kvalitu ovzduší měla loni už třetina území ČR

Více než třetina území ČR měla loni zhoršenou kvalitu ovzduší. O rok dříve to přitom byla jen dvě procenta území. Hlavním zdrojem znečistění byla doprava a zdroje energií v domácnostech, které bývají často zastaralé. Vyplývá to ze zprávy o životním prostředí v ČR v roce 2005, kterou má ve středu projednat vláda.

Zprávu vypracovala česká agentura životního prostředí CENIA. Na materiálu se podílely instituce, výzkumné ústavy a ministerstva. Podle dokumentu bylo loni proti roku 2004 do ovzduší vypuštěno o tři procenta tuhých látek více. Znečistění částicemi prachu překračovalo stanovené limity, takže Česko neplnilo své závazky vůči EU. Obyvatele ČR trápil i přízemní ozon. "V roce 2005 bylo koncentracím přízemního ozonu, které překročily cílové imisní limity pro ochranu zdraví, vystaveno 84 procent populace," uvádí zpráva.
   
Mezi silné stránky Česka patřil pokles vypouštění skleníkových plynů, jichž proti roku 1990 loni ubylo o čtvrtinu. Do ovzduší uniká i méně oxidů dusíku a pevných škodlivin z velkých zdrojů, například z podniků. Také oxid siřičitý překračoval přípustné limity jen zřídka.
   
Zpráva hodnotí pozitivně i pokles energetické náročnosti hospodářství. Přesto podle ní přetrvává vysoký podíl tuhých paliv. Objem energie z obnovitelných zdrojů se v posledních letech výrazně nemění. Loni činil 4,5 procenta, předloni procenta čtyři. Podle zprávy se úspory energie a větší využívání obnovitelných zdrojů příliš nepodporovaly.

Podle dokumentu přetrvává plošné znečistění povrchových vod a půdy dusíkatými látkami z hnojiv a prostředků na ochranu rostlin. Kvalita povrchových vod se ale loni zlepšovala a škodlivin se do nich vypouštělo méně. Přibylo také domácností, které byly napojeny na veřejný vodovod a kanalizaci. Měly tak zajištěno následné čistění odpadní vody. "Bylo vybudováno osm nových čistíren odpadních vod pro 21.000 obyvatel, dalších 29 čistíren bylo zrekonstruováno," stojí ve zprávě.
   
Krajina v Česku podle ní stále není schopna vodu zadržovat, hrozí proto povodně. Lesy mají nevhodné druhové a věkové složení. Rozmanitost živočichů a rostlin ohrožuje velký počet druhů, které nejsou v ČR původní. Dokument ale připomíná, že postupně se lesy uměle zalesňují a sází se do nich víc listnáčů. Vznikly i ptačí "rezervace".
   
Podle autorů zprávy by situaci v ČR mohla zlepšit ekologická daňová reforma. Uvedli ale, že její příprava naráží na řadu problémů. Chybí výraznější podpora ekologicky šetrných výrobků, dodali. Šanci na zlepšení vidí zpráva i v evropských fondech. Z nich by ČR mohla v letech 2007 až 2013 získat sto miliard korun ročně. Sankce by naopak podle dokumentu mohlo vyvolat neplnění mezinárodních a evropských závazků. 

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí