zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vývoj a tendence recyklace elektroodpadu

19.10.2006
Odpady
Vývoj a tendence recyklace elektroodpadu
Ačkoliv se zpětný odběr a zpracování elektroodpadu v České republice úspěšně rozbíhá, jsou oblasti, které stále řešíme.

Podívejme se na ně pohledem významného českého zpracovatele - společnosti SAFINA, a. s.


V září loňského roku proběhl v SAFINA, a. s. den otevřených dveří. Divize SAFINA Recyklace na něm předvedla praktickou ukázku toho, co umí a jaké služby v celém komplexu nabízí. Recyklace elektroodpadu se rozběhla v plném proudu a v současné době se naše společnost zařadila mezi významné zpracovatele elektroodpadu v Evropě. V červnu zorganizovala setkání zástupců nadnárodní asociace ORGALIME. SAFINA také byla vybrána mezi společnosti, které budou mít možnost prezentovat své aktivity na kongresu IERC (International Electronics Recycling Congres) 2007, který proběhne na začátku roku příštího v Hamburku.

SPOLUPRÁCE S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY

SAFINA, a. s., začala činnost v oblasti velkoobjemového zpracování elektroodpadu rozvíjet již v roce 2003. Od počátku aktivně spolupracuje s kolektivními systémy a podporuje činnost sběru elektroodpadu i v rámci vlastních propagačních aktivit.

Na sklonku podzimu loňského roku probíhaly registrace kolektivních systémů, které se uzavřely na začátku letošního roku. Kolektivní systémy výrobců elektrozařízení před nedávnem zhodnotily v rámci svých výročních zpráv úspěšnost a růst sběru vyřazených elektrozařízení v České republice za první rok činnosti po náběhu účinnosti legislativy. Tyto informace se objevily ve všech známých médiích s uvedením konkrétních čísel a tunových hodnot sesbíraných materiálů v rámci obcí, servisů či mobilních sběrů, které tyto kolektivní systémy organizují.

Společnost SAFINA, a. s., spolupracuje se všemi kolektivními systémy a smluvně zajišťuje zpracování elektroodpadu v provozovnách Vestec, Brno a Sadská s roční kapacitou 15 000 tun zpracovaného elektroodpadu. Kolektivní systémy se snaží společně organizovat logistiku v rámci sběru z obcí. Díky tomuto aktivnímu přístupu se v naší společnosti zvýšilo množství zpracovávaných elektroodpadů oproti loňskému roku dvojnásobně. Z obchodního pohledu není sice stále kapacita zpracovatelské linky naplněna, na druhou stranu se informace o možnostech zpětného odběru dostávají do stále více domácností a úroveň osvěty a sběru se postupně zvyšuje.

ŽIVOTASCHOPNOST RECYKLACE

Recyklace obecně je ryze obchodní oblastí a recyklace elektroodpadu není výjimkou. Elektroodpad je zajímavý zejména svým obsahem železných či neželezných kovů. Obchodní stabilita a životaschopnost recyklace elektroodpadu je dána třemi základními aspekty: požadavky platné legislativy, kterou recyklační společnost musí dodržovat při zpracování, výší recyklačního poplatku, který tvoří jeden z příjmů společnosti a kompletností dovezených elektroodpadů.

Současný trend bohužel směřuje k "vylupování" obchodně zajímavých materiálů. Pokud k tomu dojde před samotnou recyklací u zpracovatele a z přístrojů jsou demontovány některé části přímo v domácnosti, v servise nebo například na sběrném dvoře, pak "průmyslová" recyklace elektroodpadu ztrácí svůj smysl.

Zejména fyzický stav dovážených elektroodpadů hraje hlavní úlohu v rámci dvou základních požadavků na recyklaci elektroodpadu - snižovat nabízenou cenu a dosahovat požadované recyklační kvóty. SAFINA je jako zpracovatel povinna dosahovat potřebné procentní míry recyklace elektroodpadu. Pokud jsou k nám dováženy například již demontované elektroodpady, nemáme možnost tyto kvóty splnit. Současný stav nasvědčuje tomu, že stále funguje princip "co je doma, to se počítá", a tomu mnohdy odpovídá i stav dovážených materiálů.

Na druhou stranu v oblasti recyklace existuje stejně jako v každé jiné obchodní oblasti konkurence, což zcela evidentně ovlivňuje trend vývoje cen, resp. poplatků za recyklaci.

Výše recyklačních poplatků směřuje stále dolů, nicméně tomuto trendu musí odpovídat zvyšující se množství dovážených odpadů a jejich kompletnost.

Jsme si vědomi, že výše uvedená oblast je složitá. Společnost SAFINA, a. s., jako významný a jeden z největších zpracovatelů, je připravena aktivně spolupracovat a podpořit veškeré aktivity na úrovni kolektivních systémů či státní správy, které povedou ke zvýšení sběru a zajištění kompletnosti elektroodpadů, které se k nám dovážejí.

KONTROLOVANÉ TECHNOLOGIE

SAFINA, a. s., je certifikovanou společností. Zpracování je plně kontrolováno interními a externími audity, které probíhají několikrát ročně. Technologie v SAFINA, a. s., umožňují zpracování elektroodpadu do konečného produktu ryzích slitin kovů, které jsou dále využívány ve výrobě. Připravujeme také produkty, jako jsou plasty, sklo, železo, pro další finální zpracování. Od května letošního roku rovněž nabízíme zpracování plošných spojů se zaměřením na získávání drahých kovů a mědi. Tuto službu využívá široká oblast zákazníků z ČR a zahraničí, mezi něž patří například i menší zpracovatelé elektroodpadu, zejména některé chráněné dílny. V příštím roce připravujeme další, nové aktivity, s cílem rozšiřovat naše poskytované služby - ale o těch snad více v jiném čísle.

Ing. Tomáš Mydlarčík
SAFINA, a. s.


Orientační složení elektroodpadů podle vybraných komodit v SAFINA, a. s. (%, 2006)


OD1006s8a.jpg


ODPADY.IHNED.CZ
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí