zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Tajemný svět pod zemí

28.10.2006
Geologie
Tajemný svět pod zemí
Podzemí dokáže nabídnout stejně fascinující krajiny jako svět na povrchu.
Hluboké propasti a temné chodby i prosvětlené obří sály, nádherné krápníky všech tvarů a barev, záclony a další ozdoby, které vymodelovala příroda. Z dvou tisíc dosud známých českých a moravských jeskyní mohou turisté navštívit třináct.

Čechy jsou na tom co do bohatství jeskyň v porovnání s Moravou o poznání hůř. Z těch přístupných jsou na západě republiky jen tři. A hlavně, východ země se pyšní tak úžasným územím, jakým je Moravský kras - ten samotný má kolem tisícovky jeskyň.
Většina jeskyň má mimořádný význam z hlediska mnoha vědeckých oborů. Dají se zde studovat geologické, geomorfologické i mineralogické fenomény. A navíc v mnoha podzemních prostorách se dochovaly také cenné památky o vývoji života na planetě před milióny let, ať už jde o zkameněliny či kosti dnes již vyhynulých zvířat, anebo pozůstatky lidí z doby kamenné či jejich prvotní nástroje. Všechny jeskyně chrání v České republice zákon.
V mnoha zemích patří jeskyně k vyhledávaným turistickým atrakcím, což často vede k jejich devastaci. "V naší republice je pohled na jeskyně obdobný jako např. na Slovensku nebo v Maďarsku. Jsou to nesmírně cenné přírodní jevy, které zasluhují stejné pozornosti a péče od státní ochrany přírody jako třeba pralesy, druhově bohaté orchidejové louky nebo vzácné mokřady," uvádí Správa jeskyní ČR. I kvůli tomu je počet u nás přístupných jeskyní tak nízký. Ve všech se přitom pečlivě dbá, aby jejich přírodní hodnota zůstala zachována.

Jeskyně Moravského krasu
Moravský kras je nejvýznamnější krasovou oblastí u nás. V roce 1956 bylo území o rozloze 94 km2 vyhlášeno chráněnou krajinnou oblastí. Oblast se nachází na rozhraní dvou velkých geologických a geografických jednotek České vysočiny a karpatské soustavy. Obě jsou zcela odlišné a odráží se v mnoha prvcích, které se zachovaly právě jen v Moravském krasu. Díky tomu přesahuje krasové území evropský význam. V Moravském krasu je známo přes 1000 jeskyní. Čtyři z nich jsou veřejně přístupné.


Info: Vstupenky do jeskyní se kupují přímo před nimi. Výjimkou jsou jeskyně Punkevní, do nichž lze koupit lístky také na Ústřední informační službě na Skalním mlýně a v sezóně na informační službě poblíž horního můstku propasti Macocha. V hlavní sezóně (květen až září) bývají vstupenky do Punkevních jeskyní často vyprodány, doporučuje se rezervace na tel.: 516 413 575, 415 354, 410 024, e-mail: uismk@cavemk.cz. Informační služba Skalní mlýn má od října do března od 8 do 15 h, duben až červen a září 8 - 16.30, léto 8 - 17 h.
Placená parkoviště jsou před každou jeskyní. Pouze u Punkevních jeskyní musíte zaparkovat na placených parkovištích na Skalním mlýně nebo u propasti Macocha. K jeskyním dojdete pěšky nebo ze Skalního mlýna silničním vláčkem a od propasti Macocha lanovkou (mimo provoz v zimním období).


Jeskyně Balcarka
Jeskyně Balcarka se nachází v malebném krasovém žlebu u obce Ostrov u Macochy. Podzemní bludiště chodeb, puklin a dómů je vytvořeno ve dvou patrech. Vstupní portál jeskyně je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Našly se tu kosti pleistocenních zvířat a nástroje i ohniště lidí starší doby kamenné. Další části jeskyně se objevovaly v letech 1923-1948. Vynikají mnohotvárnou a barevnou krápníkovou výzdobou. Partie Galerie a Přírodní chodba patří mezi nejkrásnější místa Moravského krasu. Pozoruhodné jsou též kruhovité propasťovité prostory, tzv. Rotundy.

Info: V říjnu denně mimo pondělí, vstupy v 9, 11, 12 a 14 h, v listopadu v 9, 11 a 13 h, březen stejně jako v listopadu. Od prosince do února uzavřena kvůli zimujícím netopýrům. Sezóna viz web. Vstupné 50/20 Kč, senioři 40 Kč. Doba prohlídky: 45 minut, délka trasy: 605 m, průměrná teplota: 8,7 °C. Tel.: 516 444 330, e-mail: balcarka@caves.cz


Sloupsko-šošůvské jeskyně
Rozsáhlý komplex dómů, chodeb a propastí ve dvou patrech. Prostor zvaný Eliščina jeskyně má krásné krápníky a vynikající akustiku. Most vede přes Stupňovitou propast. Další propast, Nagelova, je s 80m hloubkou největší podzemní propastí u nás. Vedou zde dva vyhlídkové můstky. Jeskyně je významným nalezištěm koster jeskynní fauny (medvědi, lvi, hyeny). Součástí trasy je i jeskyně Kůlna, kde se našly části lebky neandrtálského člověka staré 120 tisíc let. Šošůvskou část charakterizují křehké a barevné krápníky.


Info: V říjnu denně mimo pondělí, vstupy v 9, 10, 12 a 13.30 h, v listopadu v 10, 12 a 13 h, prosinec až únor zavřeno, březen stejně jako v listopadu. Sezóna viz web. Vstupné trasa 1670 m 70/30 Kč, senioři 60 Kč, trasa 890 m 50/20 Kč, senioři 40 Kč. Doba prohlídky: 100 minut (dlouhá trasa), 60 minut (krátká), průměrná teplota: 6,2 °C. Jeskyně je zčásti bezbariérová. Tel.: 516 435 335, e-mail: sloupskososuvske@caves.cz


Kateřinská jeskyně
Vchod do jeskyně se nachází v kaňonu Suchého žlebu poblíž informačního centra Skalní mlýn. Prochází se vstupní chodbou do Hlavního dómu, známého od pradávna. Dóm s rozměry 95 x 44 x 20 m je největším zpřístupněným podzemním prostorem u nás. Má vynikající akustiku. Další částí je nová Kateřinská jeskyně objevená roku 1909. Mezi nejkrásnější partie patří barevně nasvícený útvar Čarodějnice a Bambusový lesík ze vzácných, několikametrových hůlkových stalagmitů. Vstupní portál je významnou paleontologickou lokalitou - unikátní nález koster jeskynních medvědů.

Info: V říjnu denně mimo pondělí od 8.20 do 14 h, v listopadu vstupy v 10, 12 a 14 h, prosinec až únor zavřeno, dále viz web. Vstupné 40/20 Kč, senioři 30 Kč. Doba prohlídky 30 minut, délka trasy 430 m, průměrná teplota 7,1 °C. Tel.: 516 413 161, e-mail: uismk@cavemk.cz


Punkevní jeskyně
Punkevní jeskyně se nacházejí v Pustém žlebu, 1 km od informačního centra Skalní mlýn. Byly postupně objevovány v letech 1909-1933 skupinou profesora Karla Absolona. Návštěvníci procházejí dómy a chodbami s krápníkovou výzdobou na dno světo-známé propasti Macocha. Hloubka propasti je 138,7 m, ale fascinující jsou především její rozměry půdorysné (174 x 76 m). Další částí trasy je projížďka na motorových člunech po ponorné říčce Punkvě. Součástí plavby je prohlídka Masarykova dómu, který patří mezi nejkrásnější jeskynní prostory Moravského krasu. Zejména na jaře a po větších deštích je v Punkvě tolik vody, že se jezdí zkrácená plavba nebo vůbec. Jeskyně navazují na nejdelší jeskynní systém ČR - Amatérskou jeskyni s délkou chodeb přes 35 km.

Info: Celoročně, říjen denně mimo pondělí, všední dny 8.40 - 14, víkend 8.20 - 15.40, listopad až březen denně mimo pondělí 8.40 - 14 h, dále viz web. Zavřeno pouze 24. - 26. 12. a 1. 1. Min. interval mezi vstupy od 1. 4. do 30. 10. je 20 minut a od 1. 11. do 31. 3. 40 minut. Vstupné: s celou plavbou 100/50 Kč, senioři 80 Kč, zkrácená plavba 80/40/60 Kč, bez plavby 60/30/40 Kč. Příplatek fotografování 30 Kč, videokamera 100 Kč (na plavbě se fotit nesmí). Doba prohlídky: 60 minut, délka trasy 720 m, délka plavby 450 m, průměrná teplota 8,9 °C. Bezbariérový přístup.
Tel.: 516 418 602, e-mail: uismk@cavemk.cz

Další jeskyně na Moravě


Zbrašovské aragonitové jeskyně
Teplice nad Bečvou
Tyto jeskyně najdete v malebném údolí v lázeňském městečku Teplice nad Bečvou (3 km jižně od Hranic). Jedná se o unikátní jeskynní systém, a to i v evropském kontextu. Zdejší podzemí vymodelovaly atmosférické vody a teplé minerální prameny, které vystupují z velkých hloubek ve zdejším vápenci. Zvláštní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále tzv. gejzírové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající tvarem koblihy. Nejnižší úrovně podzemí jsou trvale zaplněny oxidem uhličitým. Díky teplotě 14 °C jsou Zbrašovské jeskyně vůbec nejteplejší u nás.
Jeskyně byly objeveny až v roce 1912 a po čtrnácti letech přivítaly první návštěvníky. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast České republiky Hranická propast. Její suchá část, do níž lze volně nahlédnout, má hloubku 69,5 m, v zatopené části potvrdila měření z roku 1995 hloubku 205 m, aniž by se ovšem podařilo dosáhnout dna. Celková známá hloubka tak zatím představuje 274,5 m.


Info: Otevřeno je od dubna do konce října denně mimo pondělí od 9 do 16 h, vstupné 60/30 Kč, senioři 50 Kč, příplatky 30 Kč za fotoaparát a 100 Kč za videokameru. Doba prohlídky: 60 minut, délka trasy: 375 m, průměrná teplota: 14,2 °C.
Tel.: 581 601 866, e-mail: zbrasov@caves.cz

Jeskyně Na Turoldu, Mikulov
Jako procházka po dně prehistorického jurského moře působí návštěva jeskyně Na Turoldu, nachází se v přírodní rezervaci vrchu Turold na okraji Mikulova. Spolu s jeskyní Liščí díra tvoří přes 2 km chodeb, síní a dómů. Složité podzemí se vytvořilo v tzv. Ernstbrunnských vápencích jurského stáří, které se na Moravu dostaly v třetihorách během alpínského vrásnění z území Slovenska.
O jeskyni, zničené ovšem později těžbou vápence, se zmiňují kroniky již roku 1669. Dnes známé jeskyně byly objeveny až v roce 1951, návštěvníci sem mohli koncem 50. a v 60. letech. Opět se zpřístupnily až v červnu 2004. Portál, odkrytý při lámání kamene v patě stěny lomu, vede do složitého labyrintu. Nejvýše položené patro tvoří holé puklinovité chodby mezi mohutnými skalními bloky. Střední patro má prostornější síně s neobvyklými tvary stěn, které připomínají korálové útesy s množstvím dutinek a v podobě bílé kamenné pěny přecházejí místy do hráškovitých až keříčkovitých výrůstků s drobnými třpytivými krystalky kalcitu. Průchod do spodního patra vyniká vzácnou tzv. "turoldskou" výzdobou připomínající květák nebo mýdlovou pěnu. Spodní patro tvoří strmě klesající chodby uzavřené vodou. V hloubce 37 m se nachází jezerní dóm s 8 m hlubokým jezerem.

Info: Říjen a září denně mimo pondělí 10, 12, 14 a 16 h, o víkendu 9 - 16 h, (pondělky jen pro objednané skupiny), květen denně mimo pondělí 9 - 16 h, červen až srpen každý den od 8 do 18 h. Vstupné 50/25 Kč, senioři 40 Kč, příplatky 30 Kč za fotoaparát a 100 Kč za videokameru. Doba prohlídky: 40 minut, délka trasy 300 m, průměrná teplota: 7,6 - 9,1 °C. Tel.: 607 202 861, e-mail: turold@caves.cz


Mladečské jeskyně, Chudobín u Litovle
Už v pravěku znali lidé tyto jeskyně, nacházející se poblíž CHKO Litovelské Pomoraví (asi 5 km západně od Litovle). Svědčí o tom četné nálezy vyhynulých pleistocenních obratlovců i mnohých koster lidí ze starší doby kamenné a také jejich primitivních nástrojů či ohniště. Jedná se proto o nesmírně významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou.
Složitý labyrint puklinových chodeb a dómů leží ve vápencovém vrchu Třesín. Podzemní prostory zdobí místy bohaté krápníky. Mezi nejkrásnější partie patří tzv. Chrám přírody a Panenská jeskyně.

Info: V říjnu a dubnu denně mimo pondělí od 9 do 15 h, od května do září až do 16 h, v zimní sezóně se pak mohou denně mimo pondělky objednat skupiny. Vstupné 40/20 Kč, senioři 30 Kč, příplatky 30 Kč za fotoaparát a 100 Kč za videokameru. Doba prohlídky: 40 minut, délka trasy 350 m, průměrná teplota: 8,5 °C. Tel.: 585 347 148, e-mail: mladec@caves.cz


Jeskyně Na Pomezí
Lipová - lázně, Jesenicko
Největší jeskynní systém u nás, který vznikl rozpouštěním mramoru neboli odborně řečeno krystalického vápence. Jeskyně leží asi 7 km severozápadně od Jeseníku. Poprvé bylo zdejší podzemí prozkoumáno zčásti v roce 1936, v celém rozsahu pak čtyři roky po konci války. Od roku 1955 sem míří návštěvníci.
Jeskyně se vyznačují úzkými a místy vysokými puklinovými chodbami, které se při překřížení rozšiřují v menší dómy. Nejvýznamnější části jeskyně nesou poetická jména: Ledový dóm, Dóm u smuteční vrby, chodba Římských lázní, Bílý dóm, Královský komín, Klenotnice a Vstupní dóm. Pro jeskyně jsou typické kaskádovité útvary a mohutné členité krápníky.

Info: Od dubna do října denně mimo pondělí od 9 do 16 h, od ledna do března se ve všední dny mohou objednat skupiny. Vstupné 60/30 Kč, senioři 50 Kč, příplatky 30 Kč za fotoaparát a 100 Kč za videokameru. Doba prohlídky: 50 minut, délka trasy 460 m, průměrná teplota: 7,3 °C. Tel.: 584 421 284, e-mail: pomezi@caves.cz


Jeskyně Na Špičáku
Písečná, Jesenicko
Skutečná babička mezi jeskyněmi nejen u nás, ale i ve střední Evropě. V tomto geografickém prostoru jde totiž o nejstarší písemnou doloženou jeskyni. Poprvé se o ní psalo již roku 1430. Najdete ji asi 10 km severně od Jeseníku. V mnohých dobách sloužila za úkryt před nebezpečím, o tom vypovídají i mnohé nápisy na stěnách (nejstarší pochází z roku 1519). V letech 1884 - 85 ji poprvé zpřístupnil turistům Sudetoněmecký horský spolek, tak, jak ji můžete vidět dnes, byla upravena v roce 1955. Přes 400 m dlouhý labyrint chodeb a puklin vznikl v devonských mramorech, což jsou mořské usazeniny staré odhadem 350 - 380 miliónů let. Vývoj krasových prostor výrazně ovlivnily vody z tajícího ledovce, které daly chodbám charakteristický srdcovitý profil.

Info: Od dubna do října denně mimo pondělí od 9 do 16 h, od ledna do března se ve všední dny mohou objednat skupiny. Vstupné 40/20 Kč, senioři 30 Kč. Doba prohlídky: 30 minut, délka trasy 230 m (bezbariérová!), průměrná teplota: 8,3 °C. Tel.: 584 423 129, 602 295 562, e-mail: spicak@caves.cz, nature.cz, www.rychleby.cz
Akce: v neděli 22. října se od 16 h koná v jeskyni koncert Kytarového souboru ZUŠ v Jeseníku, vstup zdarma, ale nutná rezervace.


Javoříčské jeskyně,
Slavětín u Litovle
"Melodie podzemí" v podobě reprodukované hudby doprovází návštěvníky po celé vyhlídkové trase v Javoříčských jeskyních (asi 15 km jihozápadně od Litovle). Tvoří je složitý komplex chodeb, dómů a propastí. Vznikly v ostrůvku devonských vápenců a na jejich vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena v roce 1938, další partie čekaly na první průzkumníky do 50. let. Speleologové dosud odhalili přes 3,5 km chodeb, z nichž může veřejnost navštívit 788 m.
Jeskyně se pyšní překrásnou krápníkovou výzdobou, její bohatost lze obdivovat zejména ve dvou mohutných prostorách - Suťovém dómu a dómu Gigantů. Kromě běžných typů krápníkové výzdoby, která na některých místech dosahuje úctyhodných rozměrů, se zde hojně vyskytují i tzv. heliktity - krápníky, které rostou takříkajíc proti zákonům gravitace. Obdiv zaslouží i více než dva metry vysoká "záclona". Nižší patro jeskyní je běžně nepřístupné, tvoří jej složitý labyrint chodeb propojených propastmi, klesá do hloubky až 60 metrů a ani expertům se jej dosud nepodařilo úplně prozkoumat.

Info: Otevřeno říjen a duben denně mimo pondělí 9 - 15 h, květen až září 8 - 16 h mimo pondělí, přes zimu jen pro objednané skupiny denně kromě víkendu. Vstupné 60/30 Kč, senioři 50 Kč (trasa 740 m), 50/25 Kč a senioři 40 Kč (trasa 400 m). Doba prohlídky: trasa 740 m 70 minut, 400 m 40 minut, průměrná teplota: 6,8 °C.
Tel.: 585 345 451, e-mail: javoricko@caves.cz

Jeskyně v Čechách
Bozkovské dolomitové jeskyně, Bozkov
Když ve 40. letech kutali dělníci v severním svahu podkrkonošské obce Bozkov (asi 15 km severně od Semil) dolomit, narazili na vchod do útrob země. Až ale podrobnější průzkum v roce 1957 odhalil podzemní systém puklinovitých chodeb, z nichž některé byly zatopené vodou. Bozkovské dolomitové jeskyně tvoří labyrint podzemních chodeb a dutin, které se nacházejí relativně nepříliš hluboko pod povrchem. Jejich charakteristickou výzdobu, která je v našich zpřístupněných jeskyních ojedinělá, tvoří křemenné římsy a lišty, vystupující ze stěn a stropů. Některé dutiny zaplňují také krápníky - kromě klasických útvarů i tzv. excentrické krápníky. Návštěvníky během trasy potěší i několik podzemních jezírek, jejichž voda má průzračně modrozelenou barvu.

Info: duben až červen a září, říjen denně mimo pondělí od 8 do 16 h, červenec a srpen 9 - 17 h, listopad až březen jen úterý až pátek od 8 do 15 h. Vstupné 60/30 Kč, senioři 50 Kč, příplatky 30 Kč za fotoaparát a 100 Kč za videokameru. Doba prohlídky: 45 minut, délka trasy: 350 m, průměrná teplota 7,3 °C. Tel.: 481 682 167, 164, e-mail: bozkov@caves.cz


Koněpruské jeskyně,
Koněprusy
Nejznámější jeskyně v Čechách se nacházejí v chráněném území Český kras (7 km jižně od Berouna), jejich návštěvu lze ideálně spojit s blízkými hrady Křivoklát a Karlštejn. Přitom objevit se je podařilo až v roce 1950, ovšem spíše se jednalo o znovuobjevení, o čemž svědčí tajná penězokazecká dílna, která fungovala v 15. století ve svrchním patru. Turisté se sem mohli poprvé vypravit v roce 1959.
Koněpruské jeskyně se utvořily v devonských vápencích starých až 400 miliónů let. Rozkládají se ve třech výškových úrovních s rozdílem přes 70 m. Celková délka zdejšího systému přesahuje 2 km. Jeskyně prosluly také krásnou opálonosnou výzdobou a paleontologickými nálezy, jež ilustrují vývoj přírody za posledních 1,5 miliónu let.

Info: v říjnu každý den od 8.30 do 15 h, duben až červen a září od 8 do 16 h, v létě od 8 do 17 h, od listopadu do března zavřeno. Vstupné 80/40 Kč, senioři 60 Kč, příplatky 30 Kč za fotoaparát a 100 Kč za videokameru. Doba prohlídky: 60 minut, délka trasy 590 m, průměrná teplota: 10,6 °C. Tel.: 311 622 405, e-mail: koneprusy@caves.cz, gweb.cz


Chýnovská jeskyně,
Chýnov
Nejen budovy, ale i jeskyně, do nichž míří návštěvníci, je čas od času třeba zrekonstruovat. A to je případ Chýnovské jeskyně (asi 12 km východně od Tábora), již jako jedinou nyní vidět nemůžete. Jedná se o vůbec první jeskyni, kam na našem území mohli zamířit turisté. A to již roku 1868! Pouhých pět let poté, co byla při práci v místním lomu objevena. Z této doby se dochovala kamenná schodiště. Jeskyni postupně vytvářely díky korozi rozšiřující se pukliny a podobu chodeb ovlivňovala i proudící voda. Jeskyně neupoutá krápníky, zato barevnost stěn a stropů oku zalahodí - bílé, žluté a hnědé tóny mramoru se střídají s tmavými vrstvami amfibolitů. Tyto dvě horniny se podílely na vzniku pozoruhodných kruhových útvarů na stěnách, tzv. ok. Strmé chodby zde spadají až do hloubky 41 m k hladině podzemního toku. Celková délka zdejšího podzemí, které se dosud ještě nepodařilo úplně prozkoumat, přesahuje 1200 m, navštívit lze normálně 220 m. Uzavřenou část stále zkoumají speleologové a speleopotápěči, v 80. a 90. letech takto objevili rozsáhlé a trvale zatopené prostory s pozoruhodnými drúzami křemene a dalších minerálů.

Info: Chýnovské jeskyně jsou kvůli rekonstrukci minimálně do konce letošního roku uzavřeny, předpokládá se, že se opět zpřístupní během roku 2007. Průměrná teplota: 7,8 °C.
Tel.: 381 299 034, e-mail: chynov@caves.cz
www.volny.cz
AUTOR: (zel, in)
Zdroj: Správa jeskyní ČR, Správa jeskyní Moravského krasu


Informace
Podrobné informace o jednotlivých zpřístupněných jeskyních najdete na webových stránkách Správy jeskyní České republiky (Květnové nám. 3, Průhonice, tel.: 296 528 450, e-mail: spravajeskynicr@caves.cz): * www.caves.cz
Podrobné informace o jeskyních Moravského krasu také na stránkách příslušné správy: * www.cavemk.cz
Zajímavé informace o jeskyních také: * jeskyne.unas.cz

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí