zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČIŽP uložila pokutu za nedodržování zákona o odpadech

01.11.2006
Odpady
ČIŽP uložila pokutu za nedodržování zákona o odpadech
Inspekce uložila další vysokou pokutu za porušování zákona o odpadech.
Inspekce uložila pokutu za nedodržování zákona o odpadech provozovateli skládky komunálního odpadu společnosti EKO-HUKR a.s.

Inspekce uložila další vysokou pokutu za porušování zákona o odpadech. Tentokrát zákon porušila odborná odpadová firma EKO-HUKR a.s., provozovatel skládky komunálního odpadu. Skládka se nachází v bývalém kamenolomu Bratčice u Brna , který byl v minulosti využíván jako nezajištěná skládka komunálního odpadu. Na této staré skládce jsou výše uvedenou společností postupně budovány jednotlivé etapy nové – zabezpečené skládky. Tato nová skládka je provozována od roku 1999.

Množství přijímaných odpadů a rychlost, s jakou byly zaplňovány nově budované etapy skládky, překvapila provozovatele natolik, že nestačil v dostatečném předstihu budovat další etapy. Přijímané odpady byly proto ukládány do již zaplněných etap – tím docházelo k jejich přeplňování a ruku v ruce s tím se přidávaly technické problémy. Nebylo prováděno řádné hutnění odpadů, odpady nebyly řádně prosypávány, svahy skládky dosahovaly kritického sklonu, byly narušeny odplyňovací vrty, nastaly problémy s hydrovrty. Tyto okolnosti v konečném důsledku určitým způsobem ohrožovaly životní prostředí v dané lokalitě. Inspekce po celou dobu nového provozu skládky průběžně kontrolovala stav na skládce, řešila s provozovatelem vzniklé technické problémy a stanovovala konkrétní opatření k nápravě podle zákona o odpadech tak, aby byl provoz skládky bezpečný a odpovídal platným zákonům. Současně s tím byly za zjištěná porušení zákona průběžně ukládány pokuty.

V důsledku opakovaného porušování zákona mimo jiné ve smyslu přeplňování jednotlivých etap, provedla inspekce v roce 2005 geodetické zaměření odpadů uložených v tělese skládky a provedla monitoring skládky. Výsledky potvrdily dřívější zjištění inspekce - odpady byly uloženy nad výškovou úroveň stanovenou provozním řádem a schválenou projektovou dokumentací.

Inspekce vešla v jednání s krajským úřadem, který v současné době jako jediný podle zákona o integrované prevenci může stanovovat nápravná opatření (tuto pravomoc již inspekce podle zákona o integrované prevenci nemá). Krajský úřad vydal rozhodnutí, kterým zastavil příjem odpadů na skládku a stanovil opatření k nápravě – m.j. i přesunutí nadbytečně uloženého odpadu do nové sekce.

Provozovatel však nápravná opatření neplnil, příjem odpadů na skládku nezastavil. Inspekce po rozsáhlých šetřeních provozovateli uložila pokutu ve výši 1 500 000,- Kč. Provozovatel skládky se proti rozhodnutí inspekce odvolal. Odvolací orgán však potvrdil správnost rozhodnutí inspekce a společnost EKO-HUKR a.s. musí stanovenou pokutu zaplatit. Polovina z uložené pokuty bude příjmem Státního fondu životního prostředí a polovina bude příjmem kraje na jehož území se skládka nachází.

Inspekce se svými konkrétními připomínkami souvisejícími s bezpečným provozem skládky účastní všech jednání, která souvisí s dalším provozem skládky. V současné době je příjem odpadů na skládku zastaven a je budována nová etapa skládky. Jako pozitivní lze uvést to, že vytrvalým tlakem na provozovatele společnost EKO-HUKR a.s. bylo dosaženo toho, že část skládky je již zrekultivována. Inspekce bude předmětnou provozovnu i nadále sledovat a namátkově zde kontrolovat dodržování předpisů na úseku nakládání s odpady.

Zdroj: ČIŽP

 

skládka

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí