zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novinky z EU

31.10.2006
Obecné
Novinky z EU
Z České podnikatelské reprezentace při EU

Evropská komise vydala projekci pro naplňování cílů snižování emisí skleníkových plynů za staré i nové členské státy. EU15 se zavázala zredukovat emise v období 2008-2012 o 8% v porovnání s výchozím stavem z roku 1990. Tato projekce ukazuje, že pokud by staré členské státy uplatňovaly až do roku 2010 stávající legislativu, snížily by emise pouze o 0,6%. V případě, že implementují opatření již dohodnutá na EU úrovni, bude toto snížení činit 4,6%. Deset zemí dále plánuje využít nákup emisních kreditů (povolenek) ze třetích zemí, což dává dalších 2,6%, zbývajících 0,8% by mělo být dosaženo díky zalesňování.

Evropská komise představila legislativní návrh zakazující export rtuti z EU od roku 2011. Tento zákaz je pro EU klíčovou částí její strategie zaměřené na globální snižování míry kontaktu člověka se rtutí, která je vysoce toxická. Tento zákaz má vést k významnému snížení celosvětové nabídky rtuti – světová poptávka se pohybuje okolo 3400 tun ročně, přičemž největším světovým dodavatelem je španělská státem vlastněná společnost MAYASA, jež ročně prodá zhruba 1000 tun.

Evropský parlament schválil novelu směrnice omezující šíření a využívání perfluoroktansulfonátů (PFOS), které se používají např. na impregnaci tkanin a do náplní hasících přístrojů. PFOS mají schopnost rozsáhlého přenosu v životním prostředí a potenciální nepříznivé účinky, jsou to látky toxické a nebezpečné pro lidský organismus a jiné savce. PFOS tak splňují kritéria pro perzistentní organické znečišťující látky (POP). Návrh novely stanovuje přísná omezení pro obchod a používání PFOS, přičemž umožňuje jisté výjimky pro používání ve velmi malém rozsahu, kde nehrozí nepřijatelné riziko.

Evropská asociace pro větrnou energii (EWEA) zahájila za podpory Evropské komise fungování technologické platformy pro větrnou energii. Podle jejího prezidenta, Arthourose Zervose, bude prvním cílem této platformy zmapovat priority výzkumu v oblasti větrné energie s výhledem do roku 2030 a nasměrovat veřejné i soukromé investice do vybraných cílových oblastí. 

Rada a Evropský parlament se v rámci dohodovacího řízení dohodli na návrhu nové směrnice o ochraně podzemních vod proti znečištění. Směrnice zavazuje členské státy zabraňovat pronikání nebezpečných látek do podzemních vod a potvrzuje limit pro residua dusičnanů na úrovni 50mg na litr zavedený v roce 1991 tzv. nitrátovou směrnicí. Seznam nebezpečných látek je uveden v rámcové směrnici o vodě, o změně tohoto seznamu rozhoduje Rada společně s Evropským parlamentem.

Bedlivě sledovaná schůzka čelních představitelů EU s ruským prezidentem Putinem ve finském Lahti nepřinesla rozřešení budoucích vztahů EU a Ruska na poli energetické politiky. Putin prohlásil, že není proti principům, která jsou obsaženy v energetické chartě, jež EU po Rusku požaduje podepsat, nicméně se domnívá, že některá ustanovení bude možné ještě vylepšit. Tato charta by měla EU pomoci zlepšit přístup k ruské ropě a plynu, Rusku by pak zajistila přísun potřebných investic z EU.

Evropská komise představila akční plán pro energetickou účinnost jako hlavní krok ke splnění náročných úkolů v oblasti energetiky. Plán obsahuje balíček prioritních opatření, která zahrnují celou řadu nákladově hospodárných iniciativ v oblasti energetické účinnosti. Sem patří opatření na zvýšení účinnosti elektrických spotřebičů, budov, dopravy a výroby elektrické energie.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí