zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

MŽP zveřejnilo návrh národního alokačního plánu

01.11.2006
Ovzduší
MŽP zveřejnilo návrh národního alokačního plánu

Návrh národního alokačního plánu, nástroje pro obchodování s emisemi skleníkových plynů, dnes zveřejňuje k diskusi Ministerstvo životního prostředí [1]. Návrh je předjednán s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Po ukončení měsíční veřejné debaty a zapracování relevantních připomínek bude předložen ke schválení vládě a poté odeslán ke schválení  Evropské komisi. 

Plán je připraven na období 2008-2012 a umožňuje přidělit podnikům povolenky až do výše 101,9 miliónu tun oxidu uhličitého ročně. Toto celkové číslo obsahuje rezervu pro nové účastníky v celkové výši 1,5 miliónů povolenek na rok. Tento systém pokrývá asi 70 % celkových emisí, vyprodukovaných v České republice. Obchodování  by se mělo rozběhnout od 1.1.2008.

Plán je sestaven na základě přísných kritérií evropské směrnice a přesně stanoví, jakým způsobem budou povolenky podnikům přidělovány. „Navržené množství povolenek bylo získáno propočty a reflektuje reálné potřeby podniků na základě vývojových prognóz. Zohledňuje pozitivní vývoj české ekonomiky, provázený větší materiálovou a energetickou efektivností. Předpokládá snižování emisí oxidu uhličitého na jednotku produkce a vyjadřuje zájem České republiky přispět ke snižování vlivu vyspělých ekonomik na změny klimatu na Zemi. Zohledňuje také uplatnění "early action" výrobních zdrojů, význam kombinované výroby elektřiny a tepla pro efektivní využití energie a další vlivy,“ konstatuje Rút Bízková, náměstkyně ministra životního prostředí.  

Systém obchodování je nový nástroj ochrany životního prostředí, kdy jsou znečišťovatelé ekonomicky motivováni ke snižování environmentálních dopadů své činnosti.

Každá povolenka představuje právo vypustit do ovzduší jednu tunu CO2 a je volně převoditelná v rámci EU. Povolenky budou přidělovány zdarma s výjimkou zbývajících povolenek z rezervy pro nové účastníky,  které budou prodány v aukci na konci obchodovacího období.

Směrnice neumožňuje členským státům přidělit více povolenek, než je odůvodněná potřeba podniků (podložená například oficiálními odhady vývoje jednotlivých sektorů průmyslu  či koncepčními strategiemi státu). To by totiž Evropská komise považovala za nedovolenou veřejnou podporu.

Národní alokační plán je v České republice připraven již po druhé, první plán se realizuje. Zahrnuje období let 2005-2007.

Poznámky:

[1] Ke stažení na adrese:

http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/$pid/MZPZSFHJPLT0

www.env.cz
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí